Доц. д-р Марин Киров:

Необходими са спешни промени в административното правосъдие

Необходими са спешни промени в административното правосъдие
Доц. д-р Марин Киров, снимка: бТВ

Г-н Киров, как ще коментирате ветото на президента Румен Радев върху промените в АПК, политически или експертни са мотивите на държавния глава? 

Ветото връща дебата на дневен ред и в това няма нищо лошо, напротив. Този път (за разлика от връщането на избора на нов председател на ВАС) ветото е конкретно мотивирано, посочени са пропуски и съображения. 

Безспорно г-н Радев трупа дивиденти именно от подобни действия и вероятно е съблазнен и от политическия аспект на връщането на закона. Но моят съвет е да се дебатират експертно конкретните текстове, за да се гарантират правата на гражданите и да не се опропастява административното правосъдие. Да не се оставя и най-малко съмнение, че някой иска да ограничи достъпа до правосъдие, че целта на промените е комфорт за управляващите политици (които и да са те). 

Надявам се да не се разиграе сценарий просто по преодоляване на ветото или по отпадане на текстовете. Необходимо е много повече, трябват спешни решения в административното правосъдие. Констатациите от президента са направени, следват решенията. 

Промените в АПК бяха представени от вносителите като "спасителни"едва ли не, има ли проблеми в административното правосъдие? 

Знаете ли, ние имаме административно правосъдие на европейско и световно ниво – по бързина и качество. Това говори добре за АПК, за ръководството на системата и за кадровия потенциал. Никога не са посочвани проблеми в административното правосъдие, например в докладите на наблюдаващите ни институции. 

Но от дистанцията на времето се вижда, че в Административнопроцесуалния кодекс и редица специални закони е заложена "бомба", която, образно казано, цъка и започва да натоварва системата на Върховния административен съд и административните съдилища прекомерно и неравномерно. Това наблюдаваме сега – претоварени върховни магистрати и магистрати в някои административни съдилища, за сметка на други. Има и насрочване на дела за след няколко години, което не бе типично за този тип дела и категорично ощетява гражданите.

Всичко това си има причина и тя е лесно преодолима, преди лековато да пристъпим към друг тип разговори – за закриване на съдилища, например, или за бавно правосъдие. Не бива непременно да обвиняваме магистратите за всичко, необходими са и управленски решения. 

Какво имате предвид? Обяснете по-подробно. 

Върховният административен съд на Република България разглежда първоинстанционни и касационни дела, като във връзка с конституционното му задължение по чл.125, ал.1 от Конституцията на РБ за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване извършва и тълкувателна дейност. Сами разбирате, че съвместяването на функции на първоинстанционен, касационен съд и на върховен съд, извършващ тълкувателна дейност, има за последица изключително високо индивидуално натоварване на всички съдии във ВАС, а това се отразява на бързото осъществяване на правораздаването и затруднява тълкувателната дейност.

Обществените отношения към 2018 г. са променени, създадени са 28 административни съдилища, в които от 2007 г. работят магистрати, назначени на конкурсен принцип. Необходимо е административните съдилища да бъдат адекватно натоварени с разглеждане на спорове с органи на изпълнителната власт. Необходима е промяна в родовата подсъдност на делата, например, да се уреди възможността за делегиране на правомощия от съответния министър на друго длъжностно лице, посочено от титуляра или на конкретно длъжностно лице, най-често заместник. Така първоинстанционното оспорване на административните актове ще се съсредоточи в създадените 28 административни съдилища в съответствие с правилата на родовата и местната подсъдност. В много от случаите на Върховния административен съд са възложени, като първа инстанция, дела на основание на специална разпоредба. Решението наистина може да е в изменения на законите в тези части, като се уреди възможност за обжалване, но по реда на АПК, т.е. първоинстанционните дела да са подсъдни на административните съдилища като първа инстанция.

Това обаче няма ли да претовари Административния съд в София? 

АПК трябва да се измени така, че промените да нямат за последица прекомерно прехвърляне на дела на Административен съд София-град, където се намират седалищата на тези административни органи. Обвързването на местната подсъдност със седалището или адреса на жалбоподателя е възможна идея, която гарантира в оптимална степен справедливостта и достъпа до правосъдие.

На следващо място, обаче, са наложителни и други промени. Все по-необходимо е и преподписване на касационните жалби. Само така Върховният административен съд ще бъде ангажиран изцяло с конституционно вменените му правомощия, с което функциите му ще бъдат по-пълноценно реализирани, без да се губи време и ресурс за отклоняване с многобройни сезирания с недопустими жалби.

В Закона за административните нарушения и наказания трябва да се предвиди, че когато съдът отмени наказателното постановление, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отмененото наказателно постановление. По този начин ще ограничим издаването на безброй порочни наказателни постановления.

Какво бихте посъветвали политиците тогава в създалата се ситуация, конкретно по настоящия проект за промени в АПК?

На първо място, призовавам за повече експертност и зачитане на обществения интерес. Внесеният проект, отхвърлените текстове, все пак също са плод на мащабна експертна работа, те не са се появили просто така. И това, че са отхвърлени с вето, не следва непременно да е знак минус или плюс в политиката. Иска ми се да вярвам в добрите намерения на вносителите, че те са търсили решения именно на тези проблеми. 

Но на карта е заложено бързото и достъпно правосъдие в следващите години и в името на справедливостта е необходимо експертно решение, а не политически кавги. 

Да се отиде отвъд дебата за таксите, подсъдността и прочие. Да се обсъди идеята за създаване на Централен административен съд. Това е липсващото звено в нашето административно правосъдие. Когато се прие АПК и се пресъздаде външен модел, не бе заложена една от важните му съставни части, а именно Централен административен съд. 

Аз лично не разбирам защо не функционира Съветът по съдебна реформа към министъра на правосъдието или Съветът по законодателство към председателя на Народното събрание именно по такива въпроси – промени в процесуалните закони. За да няма никакви съмнения, за да има експертен и безпристрастен арбитър. 

Доц. д-р Марин Киров е практикуващ юрист и експерт по законодателство. Консултирал е измененията на Конституцията от 2015 г. в глава "Съдебна власт" и е участвал в Съвета по съдебна реформа при изработването на промените в Закона за съдебната власт от 2016 г.

КС се оказа единствената държавна институция, която не се поддаде на външен натиск*

Предишна новина

По 1500 лв. глоба за две жени за измама с новородено

Следваща новина

Коментари

45 Коментара

 1. 46
  Въпрос??? | нерегистриран
  2
  0

  Господин консултанта посещавал ли е съдебна зала и по кои/колко дела?

 2. 45
  Mitko | нерегистриран
  1
  -3

  Идеята за ЦАС е добра и работи, но не и в България. По-важно е другите идеи да се приложат.

 3. 44
  You | нерегистриран
  2
  -3

  Магдалинчев е много по-опитен от мъжа на черния лебед. Там ви боли.

 4. 43
  Iioo | нерегистриран
  4
  0

  ВКС? Стои си на сянка и в безвремие!? Най-големите батаци.

 5. 42
  Нова | нерегистриран
  5
  -1

  Нова конституция! Президентска република! Нищо друго! Няма нито чалгари, нито разни НПО-Та да оправят нещата.

 6. 41
  ВСС | нерегистриран
  3
  -2

  Магдалинчев ли сега е враг номер 1 за Грант аджиите!? Ами че точно вие сте му най-голямата реклама, защото се вижда разликата.

 7. 40
  .... | нерегистриран
  4
  0

  Дайте на Ристо Иванов пак правосъдието и да се приключва тая драма.

 8. 39
  Даниел | нерегистриран
  3
  -2

  Магдалинчев не е кой да е, а магистрат от кариерата и представляващ ВСС. Защо непременно идеята да е лоша? Защото не е предложена от Панов/а?

 9. 38
  | нерегистриран
  5
  -3

  Този набеден за доц. и д-р Марин Киров е практикуващ псевдо - юрист и самонабедил се за експерт по законодателство. Не Централен административен съд, а Централен софийски затвор да разтовари ВАС от някои върховни съдии с "бедни" магистратски роднини и замесени в съдебни "услуги", имотни и други далавери, за да може наистина ВАС да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.Идеята за този Централен административен съд не е нито на ГЕРБ, нито на Обединени патриоти, още по-малко на този плагиат Марин Киров, а на недоразумението Магдалинчев от воаяжа му в Португалия и в Литва. Даже в Португалия има Северен и Южен централен административен съд. Като създадем ЦАС, ще разтоварим ВАС и няма да натоварваме АССГ, изцепи се още април 2013 г. той. В края на декември 2013 г. зам.председателят на Върховния административен съд (ВАС) Боян Магдалинчев заедно с други свои колеги от съда, бе на кратко посещение в Португалия в рамките на проект на "Повишаване на прозрачността и ефективността на ВАС", финансиран по линия на ОПАК. http://www.legalworld.bg/34022.koga-shte-dogonim-portugalcite.html_

 10. 37
  Чист лобизъм | нерегистриран
  9
  -3

  За да си назначават синчета и щерки във ЦАС. Друго няма.

 11. 36
  | нерегистриран
  7
  -1

  Навсякъде по света съдята като удари чукчето и това се изпълнява, тук в бг и съдебни разноски не си плащат какво да говорим за изпълняване на решение.

 12. 35
  | нерегистриран
  8
  0

  Какъв върховен съд е този на който решения не се уважат от някакви си агенцийки и комисийки??? Когато последното решение не влиза в сила, ами го връщат за ново разглеждане на същите тези шушляци! Това върховен съд ли е? Ако не му е последна неговата дума?!

 13. 34
  ЦАС | нерегистриран
  9
  -2

  Централен административен съд е екзотична идея. Има смисъл, но е късно. Трябваше 2007 да се заложи. Сега е важно да се разпределят равномерно делата чрез подсъдността и да се спре произвола на администрациите.

 14. 33
  | нерегистриран
  7
  -1

  Най-голямото недоразумение ще е поредният съд - централен административен!

  Стига вече! Достатъчно съдилища има, предостатъчно дори. Просто делата следва да се разделят разумно между тях.

  Нека не се дава почва и трибуна на подобен популизъм.

 15. 32
  Пешев | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #31 от "Радев | нерегистриран":
  Измененията в АПК са добри, идеите от интервюто също. Повече диалог и консенсус в името на хората трябва.  Ами, айде де, инициирай го този диалог

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.