ВСС планира 17% по-високи заплати за магистратите

ВСС планира 17% по-високи заплати за магистратите

17% увеличение на заплатите на съдии, прокурори и следователи предвижда през 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС). За целта ще са нужни 479 млн. лв., смятат съдебните кадровици, които се събраха за първи път, след близо едномесечната ваканция, която си дадоха.

Съветът единодушно гласува и за това, че през 2019 година, на съдебната власт ще бъде необходим бюджет от 769, 4 млн лв. Прогнозата за 2020 година пък предвижда 811, 4 млн. лв., а за 2021 година - 870 млн.

"Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ най-ниското основно месечно възнаграждение за съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данни на Националния статистически институт. Удвоеният размер на средномесечната заплата в бюджетната сфера за 2017 година е 1088 лв.", поясни представляващият ВСС и председател на бюджетната комисия Боян Магдалинчев.  

Заплатите на магистратите за последно бяха увеличени с 98 лв. едва през април 2018 година.

За второто тримесечие на 2018 година обаче размерът на заплатата на заетите лица в бюджетната сфера се е повишила, очаква се и допълнително увеличение до четвъртото тримесечие – до 1200 лв., което ще позоволи заплатата на младши магистратите през 2019 година да стартира от 2400 лв., прогнозира Боян Магдалинчев.

В бюджета за догодина ВСС е заложил и запълването на 44 свободни щата за магистрати, както и наемането на нови 70 съдебни помощници и 18 експерти връзки с обществеността. Планът е един експерт връзки с обществеността на окръжно ниво да обслужва органите на съдебната власт и на районно, поради невъзможност да се наемат повече служители.

Други разходи, които планира ВСС за 2019 година са: за облекло –  по 2 437 лв. на магистрат, за обезщетения – общо 13 400 млн. лв., които да бъдат дадени на 75 магистрати и над 200 съдебни служители.

В предложения бюджет влизат и обучения на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи, заплащания на вещи лица, издръжка, ремонти, поддръжка на електронното управление, средства и за новата сграда на ВАС, СБКО, застраховки на новите автомобили на ВСС и съдебната власт.

С решението си от днес, ВСС упълномощи и председателите на върховните съдилища  - Лозан Панов и Георги Чолаков, както и главния прокурор Сотир Цацаров да представят прогнозите на бюджети пред изпълнителната власт.

Макар че бюджетните прогнози бяха гласувани единодушно, точката в дневния ред на кадровиците не мина без дебат.

Красимир Шекерджиев взе думата, за да напомни, че преди дни премиерът Бойко Борисов анонсира предстоящо увеличение в бюджетната сфера с 10% и попита: "Дали не следва да изчислим бъдещата магистратска заплата на база това вероятно увеличение в бюджетната сфера. Ако пропуснем да изчислим магистратската заплата на тази база, то ние в следващата година ще сме в невъзможност да спазим закона", заяви Шекерджиев.

Председателят на бюджетната комисия Боян Магдалинчев оговори, че заложените увеличения за заплатите са на база прогноза. А парите ще дойдат от икономии, в тях са калкулирани и тези 10%.

Олга Керелска пък се възпротиви на идеята за увеличаване на администрацията в съдебната власт. "Кое налага увеличаването на щата на съдебните помощници и съдебните служители? Има съдилища, при които няма съответствие в съотношението служители-съдии. Когато планираме някакви средства, трябва да се тръгне от това какви са обективните необходимости за съответното увеличаване на щатовете", заяви Керелска.

Тук Магдалинчев поясни, че това са решения на съответните комисии, които са преценили колко бройки са необходими. "Останалите заложени бройки са заложени по закон. Вярно е - не можем да разкрием служител връзки с обществеността във всеки орган на съдебната власт. На този етап сме коментирали, че един служител в окръжните съдилища, може да покрие работата и в районните. Все пак трябва да се уплътни и работата им", заяви представляващият ВСС.

Главният прокурор Сотир Цацаров пък уточни, че прокурорската колегия не предвижда увеличение на съдебни служители и прокурорите, след което съдебните кадровици пристъпиха към гласуване и приеха с 19 гласа проекта на бюджет за 2019 и бюджетната прогноза за 2020-2021 година. 

Десният Светослав Малинов заедно със Сергей Станишев срещу Орбан

Предишна новина

Ограниченията срещу руски банки и предприятия заради кризата в Украйна остават

Следваща новина

Коментари

35 Коментара

 1. 35
  ....и съдебните служители са хора | нерегистриран
  13
  -4

  Не мога да разбера докога работата на съдебните служители ще се омаловажава /визирам конкретно СГС и СРС/? Нито един съд не може да функционира без администрация, затова всеки съдебен състав има деловодител и секретар, но те също са ХОРА с човешко достойнство. Голяма част от тях са с висше образование, което не означава, че са учили по-малко защото не са завършили право, а още по-малко да бъдат подценявани, унижавани и третирани като хора "втора ръка". За работата която вършат заплатите им са направо смешни, особено на новопостъпилите през последните 5 години - т.е. след поредното безумно решение на ВСС за промяна в процента "клас прослужено време" и ранговете. За сведение един новопостъпил деловодител или секретар с малък трудов стаж, получава 700 лв."чисто".Е много ли е за този обем дела? Защо и кому е нужно това противопоставяне? Нито един от тях не си и помисля да се сравнява с магистрат, онова което иска е нормално отношение и уважение към труда му. През неговите ръце минава същият обем дела, а някои от тях и по няколко пъти. Последното увеличение на заплатите им с 2% беше направо подигравка, да не кажа гавра - 19 лв. Затова и текучеството е огромно, а като добавим и лошото, да не кажа безобразно отношение на някои съдии към тях, за каква мотивация може да се говори изобщо?! Относно парите за облекло: и тук новият ВСС направи разделение между съдии и служители, като "оряза" парите за служителите. Защо? Съдията е с тога и под нея не се вижда с какво облечен, докато служителите навсякъде в съда непрекъснато са в полезрението на граждани и адвокати. Проблемите са много /в СРС и СГС/, но вместо да се решават се задълбочават. Текучеството е огромно, нивото непрекъснато пада, а обема от дела всяка година се увеличава. Разкриват се нови състави, а кой ще ги обслужва? Щатни бройки за служители не се отпускат, а ако се отпуснат са крайно недостатъчни и то след хиляди справки, докладни и обосновки! Сега отново ще командироват съдии, ще станем мега съдилища, но резултат няма да има, защото в голямата си част проблемите са чисто организационни. Публична тайна е, че има съдии които не работят, задръстват съставите, но няма сила която да ги накара да работят, или да ги изрита от системата! Е за каква мотивация може да се говори изобщо?!Да работиш повече, а да получаваш също толкова или по-малко! И новото ВСС като старото, нагли, бездушни чиновници, които първото което направиха е да увеличат собствените си заплати. Какво да очакваме от такива като тях?!

 2. 34
  | нерегистриран
  14
  -1

  В сайта се факти има статия за командирована тя в с СРС съдия Лилия ....!Питам само с какво тази съдия е по- добър професионалист от други,които са били командировани,а после "разкомандировани",какъвто термин използват в статията?!А къде бяхте уважаеми защитници,когато "разкомандировани"други съдии?Тази,да не би да е със специален статут? Защо едни се ползват с привилегии,а други,кучетата ги яли? Не мислите,че с тази защита се създава едно ....съмнение ...за ....?!

 3. 33
  Мечо | нерегистриран
  19
  -1

  Тези 17% са за догодина. Какво става с останалите проценти за тази година, които бяха обещали, както и разликата в парите за дрехи !?

 4. 32
  | нерегистриран
  22
  -2

  Нещо не разбрах - за 2019г. увеличението ще е 17%. А кога ще се изплати остатъка до 12% увеличение за 2018г. ,което да покрие частично ценовия скок от 14%?

 5. 31
  До 22, 23, 24 | нерегистриран
  38
  -8

  Уважаеми възмутени, ще ви дам само един пример: съдебният помощник, който се доближава най-много до съдия по знания, умения и дейност, която извършва, защото е с юридическо образование, се нарича именно ПОМОЩНИК. Не съм чул някой от тях да се е обидил, че така се нарича длъжността му. Помислете дали вие имате основания да се обиждате, когато ви наричат помощен персонал. За да намерите правилния отговор, може да си прочете длъжностните характеристики, както и малко правна литература.  Чистачката почиства всички кабинети, включително на деловодители и секретари.  Разликата между нас в повечето случаи е един вагон книги и над 60 изпита. Опитайте, станете, правораздавайте.

 6. 30
  до 22 | нерегистриран
  38
  -5

  Ти, нешо си се объркал! В някои губернии/вилаети, с доста гори.../, в Североизточна България в някои съдилища има разни индивиди, уредени по партийна линия за началник ана дминистрация, които хал-хабер си нямат от каквото и да било! Правят гаф, след гаф! Интрига след интрига, абсолютна първенющина и простащина, обаче шефовеге ги търпят!?Защо! Тези некадърници, вредят не само на служителите, съдиите, а и на самото шефско ръководство, но ги търпят?!Защо! Ако се направи проверка ще се разбере защо!Получават доколкото съм чувал 70-80% от заплатата на магистрат!! С некомпетентността си объркват редовите служители, които вършат глупост след глупост, защото изпълняват безумни и просташки указания на такива, изживяващи се като първенци на селото! Има хора в България, които работят като волове, а получават ниски заплати за разлика от тези паразити, назначени на началнически административни длъжности, не заради професионализъм, а заради връзки/провинциални и пошли/!Направете проверки по провинциалните съдилища, не на тези в големите областни градове, а в малките, да видите за какво иде реч....?! Вярно е, че има работещи служители, но те са обикновено в големите съдилища, или единици в малките областни провинциални съдилища! Защо най-после не се направи тест, та да видим кои са компетентни и кои не? Изпитващите обаче да не са от същите градчета и селски паланки и да не са свързани с разни партийни същества и т.н.!Така ще се види кои служители и/или началник на администрации/заслужават и без това не - малките се заплати в съдебната власт! Стига вече с това, някои да получават заплати без да работят пълноценно, да вирят само големи носове заради властовите позиции на близките си, вкл. и послушните си мъжлета под чехъл! Изживяващи се като магистрати, вместо да имат реална предсдава за себе си, че са служители, независимо, някои от тях са началник на администрация и т.н.! Искат само пари! А, работа? завиждат на съдиите за заплатите, които получават! Ами да завършат право, да се явят на конкурс за магистрати, да ги назначат за магистрати/но не по партийна линия/пък тогава може да се говори за сравенниемежду едните и другите!Стига вече с Андрешковци/дребни селски хитреци/,които само чакат да лапат!

 7. 29
  Ха-ха-ха | нерегистриран
  25
  -1

  А има ли поне 17%, които да повярват на поредната опашата лъжа?

 8. 28
  Обикновен магистрат | нерегистриран
  34
  0

  Слушайте, хора, не се карайте и престанете да се делите. С цялото ми уважение към служителите, чиито искания подкрепям, но защо се карате във форума с магистратите? Не те ви определят заплатите, а ВСС. И което е най-добрият важно, нали се сещате, че това със 17-те процента няма да стане. Така че цялата олелия тук е излишна

 9. 27
  Нерегистриран | нерегистриран
  17
  -13

  Никой не се сравнява с вас ама нали се плашите а тези хора си търсят правата да им бъдат увеличени заплатите никъде не прочетохме че искат те да ви вземат големите столове напротив искат стандарт и да ви кажа ако не знаете да знаете имат право да си търсят правата.Държавата не е ваша а на всички.Както вие искате за труда си така и те искат.Вие сте неуважителни хора към тях.

 10. 26
  RRR | нерегистриран
  21
  -1

  Който иска правосъдие, ще си плаща, аман от мрънкачи и аутове.

 11. 25
  Нерегистриран | нерегистриран
  11
  -29

  А дали ще седи съдията да обслужва нас хората клиенти.Та той не стои на работното си място и ако не са там тези служители не зная как ще правораздавате сами.Нали сме ви виждали по залите какво представлявате а претенциите са ви големи.Хахахаха без тях не можело.Ако не сте вие незаменими няма ще дойдат други.Но тези хора имат право да си търсят правата.Подкрепете ги и им благодарете се, че още са там.Щото те ако отидат другаде да работят ще се справят, ама жалко за вас ако ви изгони някой къде ще ходите бе помощния прсонал хахахахахаха.

 12. 24
  Нерегистриран | нерегистриран
  13
  -20

  Ако съм служител при тия хора с това нагло отношение ще се обеся и ден няма да съм помощен персонал на велики магистрати.Това е голямо унижение.Браво на тези здраво мислещи магистрати.Тези хора имат нужда също от пари и те хранят семейства.Вместо да ги подкрепите, а виеНЕУВАЖЕНИЕ.Трябва да им се извините на тези ваши служители.Не бях виждал такова неуважение.

 13. 23
  До 102 | нерегистриран
  19
  -19

  Не знам от къде са Ви впечатленията за Т.нар. “помощен персонал”, но като гледам как се изразявате, нямате никаква представа от структурата на администрацията в съдилищата!!!

  С риск да обидя доста магистратите, има и такива,които са скарани с компютъра и граматиката! Не се правете на Богове, защото не сте!

  Надзирателите и съдебна охрана с какъв статут са?! Те не искаха ли, което им се полага? Съдебната администрация с какво е по-малко от другите? Защо заплатите на служител от натоварен съд в столицата, е наравно със служител от Първомай!

  Осъзнайте се, невежи!

 14. 22
  Нерегистриран | нерегистриран
  13
  -24

  Как може да сте толкова нагли и неблагодарни към служителите никакво уважение нямате към тях че ви слугуват та какво става за нас обикновените.Щом почнахте да ги гоните голямо възпитание голямо правосъдие.Ще се срамувам ако работя с такива магистратииииии.Срамота!!!!!!Какво отношение към служителите.Ако не разбирате да ви поясна че помощен персонал са почистващия те ви помагат да не сте се уакали.Тези хора са служители като вас.Ясно ли ви е.Ако не сте вие ще дойдат други уакани.Какво отношение боже,боже пази България от големи хора!!!!

 15. 21
  102 | нерегистриран
  36
  -18
  До коментар #18 от "сра.м | нерегистриран":
  Само дето процентът за служители ще е незначителен, така както стана при предходното увеличение на заплатите, както стана и с парите за дрехи...  Ама крайно време е да престанете да се сравнявате с магистратите. Имате достатъчно привилегии, с които се изравнени с тях, а именно проценти прослужено време, времетраене на отпуски, СБКО, пари за дрехи/макар че закона изрично сочи каква е сумата, която ви се полага/, всички осигуровки, какво повече искате?Няма държава, в която помощния персонал да има равни права с магистратите. Като не ви харесва, напуснете съдебната система.Като численост сте много повече от магистратите. Вашите заплати ще се разпределят на магистратите и те ще вършат вашата работа. Защото те могат вършат вашата, но вие не можете да вършете тяхната. Напускайте системата и търсете работа в частна фирма, там "ще ви дадат всичко", което ви се полага в съдебната система на държавна хранилка.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.