Съдийската колегия отложи решение за прекрояване на съдебната карта

Съдийската колегия отложи решение за прекрояване на съдебната карта

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не даде начало на процедурата по прекрояване на съдебната карта, част от от най-значимите сред препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). Съдебните кадровици Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева бяха внесли в дневния ред на Колегията конкретни предложения за преместване на делата на някои общини и кметства около столицата от Софийски районен съд в съдилищата – в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков. Предложенията бяха мотивирани с това, че "така не само ще се стигне до намаляване в известна степен на натовареността на съдиите в София, но и ще се стигне до подобряване обслужването на жителите от тези райони, доколкото от една страна делата им ще се разглеждат значително по-бързо, а от друга страна придвижването им до разположените в близост до София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигнат до централни части на столицата в пиковите часове от работния ден".

Не са извършени необходимите анализи, не е съгласувано предложението и със засегнатите органи и организации, реши обаче мнозинството от членовете на Съдийската колегия. "Това са изключително сериозни точки. Дневният ред бе качен в петък, а се разбрахме да бъде качен на компютрите ни много по-рано. Дори да направим само работна група – това ще отнеме много време. Искам да се отложат точките, за да се запознаем с предложенията, които са изключително сериозни", заяви Севдалин Мавров. Олга Керелска подкрепи аргументите му. "Промяната на съдебната карта е нещо, което трябва да направим в един момент, но трябва да се чуят всички становище и да се направи съответното съгласуване", заяви и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. 

Даниела Марчева се опита да защити бързото разглеждане на въпроса. "Това е стара идея – тя не е наша - от 2011 година е и е на тогавашния председател на СРС (Красимир Влахов) и на районния прокурор на София (Александър Налбантов). По информация на колегите, които са участвали тогава в работната група, е имало доста силен отпор от страна на нотариусите", обяви Марчева. Драгомир Кояджиков апелира поне да се започне от някъде, за да може процедурата изобщо да се задвижи. "Дайте поне да стартираме тази процедура. Законът казва, че Пленумът трябва да поиска съгласуване с Министерството на правосъдието. Идеята беше да стартираме тази процедура – да се работи – това искаме, да се инициира някаква дейност", призова другият вносител на точката. 

Атанаска Дишева пък предложи да бъде извършен допълнителен анализ на натовареността на съдилищата, в които се предлага да преминат делата от СРС, както и да се чуе мнението и на прокуратурата, и на всички органи и организации, които ще бъдат засегнати от предвидените промени. Георги Чолаков, който бе водещ на редовното заседание на Колегията, поради отсъствието на председателстващия Лозан Панов, предложи – да се отложи взимането на решение по въпроса, Комисията по съдебна карта и натовареност към Колегията да събере нужните данни и становища от органите и организациите, засегнати от промените, а след това работата по прекрояването да продължи. Предложението бе прието единодушно, включително и от вносителите на предложението. Колегията не посочи крайна дата за събирането на становища и представянето на доклад от ресорната комисия. 

Ето и конкретните предложения на Марчева и Кояджиков:

Кметствата от район Нови Искър да преминат към съдебния район на Районен съд Костинброд

Район "Нови Искър" е вторият най-голям по територия измежду 24-те столични района. 

Район Нови Искър включва: гр. Нови Искър, селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци. 

Разстоянието от: гр. Нови Искър до гр. София е 22,685 км. Разстоянието от: гр. Нови Искър до гр. Костинброд е 18,5км. Население: 14012 (към 31.12.2017 г.)

Разстоянието от: с. Мировяне до гр. София е 17,56 км. Разстоянието от: с. Мировяне до гр. Костинброд е 13,25 км.  Население: 1350

Разстоянието от: с. Житен до гр. София е 19,977 км. Разстоянието от: с. Житен до гр. Костинброд е 4,46 км. Население: 651

Разстоянието от: с. Доброславци до гр. София е 20,122 км. Разстоянието от: с. Доброславци до гр. Костинброд е 7,04 км. Население: 1183

Разстоянието от: с. Балша до гр. София е 24,232 км. Разстоянието от: с. Балша до гр. Костинброд е 9,439 км. Население: 685

Разстоянието от: с. Кътина до гр. София е 26,366 км. Разстоянието от: с. Кътина до гр. Костинброд е 21,813 км. Население: 1235

Разстоянието от: с. Подгумер до гр. София е 23,977 км. Разстоянието от: с. Подгумер до гр. Костинброд е 20.553 км. Население: 813

Разстоянието от: с. Световрачене до гр. София е 12,513 км. Разстоянието от: с. Световрачене до гр. Костинброд е 21,357 км. Население: 2115

Разстоянието от: с. Кубратово до гр. София е 9,964 км. Разстоянието от: с. Кубратово до гр. Костинброд е 17,837 км. Население: 678

Разстоянието от: с. Негован до гр. София е 12,15 км. Разстоянието от: с. Негован до гр. Костинброд е 22,735 км. Население: 1863

Разстоянието от: с. Чепинци до гр. София е 12,01 км. Разстоянието от: с. Чепинци до гр. Костинброд е 24,334 км. Население: 2503

Разстоянието от: с. Локорско до гр. София е 20,681 км. Разстоянието от: с. Локорско до гр. Костинброд е 26,51 км. Население: 589

Разстоянието от: с. Войнеговци до гр. София е 16,197 км. Разстоянието от: с. Войнеговци до гр. Костинброд е 22,347 км. Население: 658

Кметствата на Волуяк и Мрамор, които са към район Връбница, да преминат към съдебния район на Районен съд Костинброд

Разстоянието от: с. Волуяк до гр. София е 14,951 км. Разстоянието от: с. Волуяк до гр. Костинброд е 6,192 км. Население: 2829

Разстоянието от: с. Мрамор до гр. София е 15,906 км. Разстоянието от: с. Мрамор до гр. Костинброд е 11,352 км. Население: 1930 

Кметството на с. Клисура, което е към район Банкя, да премине към съдебния район на Районен съд Костинброд

Разстояние: от с. Клисура (Банкя) до гр. София е 25,38 км. Разстояние: от с. Клисура (Банкя) до гр. Костинброд е 27,54 км. Население: 74

Кметствата от район Кремиковци да преминат към съдебния район на Районен съд Елин Пелин

Район Кремиковци включва: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово, квартали: Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене

Разстоянието от: с. Яна до гр. София е 20,505 км. Разстоянието от: с. Яна до гр. Елин Пелин е 12,636 км. Население: 1150

Разстоянието от: с. Желява до гр. София е 26,155 км. Разстоянието от: с. Желява до гр. Елин Пелин е 13,433 км. Население: 469

Разстоянието от: с. Долни Богров до гр. София е 15,265 км. Разстоянието от: с. Долни Богров до гр. Елин Пелин е 11,129 км. Население: 1233

Разстоянието от: с. Горни Богров до гр. София е 18.493 км. Разстоянието от: с. Горни Богров до гр. Елин Пелин е 9,783 км. Население: 1118

Разстоянието от: гр. Бухово до гр. София е 24,586 км. Разстоянието от: гр. Бухово до гр. Елин Пелин е 16,717 км. Население: 2606

Разстоянието от: кв. Кремиковци до гр. София е 20,075 км. Разстоянието от: кв. Кремиковци до гр. Елин Пелин е 21,708 км. Население: 3323

Разстоянието от: кв. Ботунец до гр. София е 17,36 км. Разстоянието от: кв. Ботунец до гр. Елин Пелин е 14,19 км. Население: 6867

Разстоянието от: кв. Враждебна до гр. София е 7,695 км. Разстоянието от: кв. Враждебна до гр. Елин Пелин е 18,087 км. Население: 4658

Разстоянието от: кв. Сеславци до гр. София е 20,323 км. Разстоянието от: кв. Сеславци до гр. Елин Пелин е 21,658 км. Население: 1096

Разстоянието от: кв. Челопечене до гр. София е 13,983 км. Разстоянието от: кв. Челопечене до гр. Елин Пелин е 19,008 км. Население: 1695

Кметството на с. Бусманци, което е към район Искър, да премине към съдебния район на Районен съд Елин Пелин 

Разстояние: от с. Бусманци до гр. София е 12,10 км. Разстояние: от с. Бусманци до гр. Елин Пелин е 21,36 км. Население: 1721

Кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен, оито са към район Панчарево, да преминат към съдебния район на Районен съд Елин Пелин

Разстоянието от: с. Кривина до гр. София е 19,713 км. Разстоянието от: с. Кривина до гр. Елин Пелин е 19,622 км. Население: 1380

Разстояние: от с. Герман до гр. София е 14,23 км. Разстояние: от с. Герман до гр. Елин Пелин е 23,03 км. Население: 2517

Разстояние: от с. Лозен до гр. София е 18, 40 км. Разстояние: от с. Лозен до гр. Елин Пелин е 18,12 км. Население: 5889

Кметство Мало Бучино, което е към район Овча Купел, да премине към съдебния район на Районен съд Перник

Разстоянието от: с. Мало Бучино до гр. София е 16,002 км. Разстоянието от: с. Мало Бучино до гр. Перник е 23,167 км. Население: 647

Кметствата на Владая и Мърчаево, които са към район Витоша, да преминат към съдебния район на Районен съд Перник

Разстоянието от: с. Владая до гр. София е 14,392 км. Разстоянието от: с. Владая до гр. Перник е 15,089 км. Население: 3370

Разстоянието от: с. Мърчаево до гр. София е 19,141 км. Разстоянието от: с. Мърчаево до гр. Перник е 12,444 км. Население: 1139

Кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към район Панчарево, да преминат към съдебния район на Районен съд Самоков

Разстоянието от: с. Долни Пасарел до гр. София е 31,24 км. Разстоянието от: с. Долни Пасарел до гр. Самоков е 29,905 км. Население: 1252

Разстоянието от: с. Плана до гр.София е 35,721 км. Разстоянието от: с. Плана до гр.Самоков е 47,312 км. Население: 83

СРС ще разглежда с около 6000 дела по-малко

 

Делата в СРС може да намалеят с около 6000, ако идеите на Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков срещнат подкрепа, показват изчисленията на вносителите. Данните се базират на статистика от СРС и четирите районни съдилища в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков за периода 01 януари 2017 г. – 30 юни 2018 г. Районните съдии в столицата ще гледат с 2656 по-малко заповедни производства, 2288 по-малко наказателни производства и с 1134 искови. Натовареността на един съдия в СРС ще спадне от 69,84 на 68,1 на месец.

 

Най-голям брой дела от СРС ще трябва да поеме РС-Костинброд – около 3600, следва РС-Елин Пелин – около 1800, РС-Перник – около 600 дела и най-малко РС-Самоков – едва около 80 дела повече. 

 

Натовареността на магистратите в Костинброд и в Елин Пелин, обаче, ще се увеличи значително, ако идеята за промени се приеме. В РС-Костинброд има на щат петима съдии, на които сега се падат по 29 дела месечно. След промяната те би трябвало да достигнат до 69 на месец. В РС-Елин Пелин, където на щат са трима съдии, сега се падат по 53 дела на месец. Те ще трябва да разглеждат средно по около 86 дела месечно, ако ВСС приеме предложенията на кадровиците Марчева и Кояджиков. 

Още по темата

Председателят на ВКС на политическата сцена

Предишна новина

Съдия Петя Колева бе преназначева като съдия в АСНС

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 15
  До № 5 | нерегистриран
  0
  0

  Смело режеш цели комплекси, а случайно да кажеш как петима съдии в селските съдилища около София ще поемат толкова дела?! От "Люлин" до центъра с метрото няма и 10 минути, алоу-у-у!

 2. 14
  | нерегистриран
  11
  -3

  Чудесна идея! Успех на ВСС в реализирането й!

  Дано такива като Керелска и Мавъра най-накрая да седнат и да прочетат за какво става дума, че излагацията им е голяма с рефрена: не сме се запознали и нека да го отложим!!

 3. 13
  | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #4 от "пак се занимават с простотии | нерегистриран":
  Пълни глупости са тези промени. Така няма да се облекчи СРС, като му махнат тия села от съдебния район. От там я има 50 дела годишно, я няма - и то основно заповедни плюс някоя делбичка.

  Не са 50 дела, а повече от 6000 дела.

 4. 12
  | нерегистриран
  21
  0
  До коментар #10 от "Напълно подкрепям Дишева | нерегистриран":
  "Атанаска Дишева пък предложи да бъде извършен допълнителен анализ на натовареността на съдилищата" Точно така той Калпакчиев започна с анализа, но пък какво са 3-4 години анализ - нищо. Предлагам анализа да се започне веднага и да трае докато не приключи сериала Дързост и красота. След това да се започна със съгласуването. Ако някой остане жив след има няма 10-20 години нека пък да я внася тази точка във ВСС.

  За съжаление си прав . У нас "допълнителен анализ" ще рече да си драпаш макарите докато не ти изтече мандата . Идеята за промяна в района на СРС е от 10-15 години . Все е имало време за анализ . Членовете на ВСС се сменят , но "хватките" , които прилагат са едни и същи - общи приказки , избягване на болезнените реформи , хвърляне по някоя задължителна бройка за замазване на очите ... Трагично е положението .

 5. 11
  4472 | нерегистриран
  0
  0

  https://chitanka.info/text/14497-enorijata

 6. 10
  Напълно подкрепям Дишева | нерегистриран
  33
  0

  "Атанаска Дишева пък предложи да бъде извършен допълнителен анализ на натовареността на съдилищата" Точно така той Калпакчиев започна с анализа, но пък какво са 3-4 години анализ - нищо. Предлагам анализа да се започне веднага и да трае докато не приключи сериала Дързост и красота. След това да се започна със съгласуването. Ако някой остане жив след има няма 10-20 години нека пък да я внася тази точка във ВСС.

 7. 9
  | нерегистриран
  23
  -2
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  И като е толкова непоносимо тежко в СРС за теб, защо не напуснеш и не станеш юрисконсулт или адвокат? Знаем ги редовните ви мрънканицич а иначе не пущате кокала. За местенцето ти чакат много юристи в т.ч. и много кадърния

  "Кокалът" живее само в сервитьрско-барманско-пишман-адвокатските ти представи . Наясно съм , че има много безработни юристи и не е зле да се назначат някой от тях за съдии...но за целта трябва да кандидатстват :||

 8. 8
  | нерегистриран
  12
  -17
  До коментар #6 от "Кое е забавното , че не разбрах | нерегистриран":
  Мислиш се за много забавен , но не е забавно ЕДИН РАЙОНЕН СЪД да обслужва 1 500 000 души , докато други районни съдилища да обслужват по 4000-5000 души . СРС е загиващ мастодонт , организационно е неуправляем , претоварен и ниско ефективен . Така че правилно се ориентираш - би трябвало "Люлин" , "Младост" , "Дружба" и въобще всеки район на СО да си има отделен районен съд. Някога са правени такива опити , но са пропаднали поради слаба организация , липса на сгради и пр. Предложението изглежда странно , но трябва да се направи нещо и съседните районни съдилища да помогнат . Не може едни да умират от работа , а други да си клатят краката на 15 километра от Околовръстното .

  И като е толкова непоносимо тежко в СРС за теб, защо не напуснеш и не станеш юрисконсулт или адвокат? Знаем ги редовните ви мрънканицич а иначе не пущате кокала. За местенцето ти чакат много юристи в т.ч. и много кадърния

 9. 7
  Столичани в повече | нерегистриран
  4
  -10

  То където Мало Бучино, там и Банкя. Значи ли и гр.Банкя, който също е отвъд околовръстното да мине към Костинброд или Перник, заедно с Горна Баня, Бояна, Симеоново, Кокаляне, Железница? И живеещите там вече няма да са СТОЛИЧАНИ? Вие сериозно ли?

 10. 6
  Кое е забавното , че не разбрах | нерегистриран
  27
  -4
  До коментар #5 от "реформатор | нерегистриран":
  Предлагам Люлин да премине съм РС-Сливница или РС-Костинброд. Що се отнася до аргумента за обществения транспорт-грижа на СО е да пусне автобус, така,че проблем никакъмв. Имате ли престава какво облекчение ще е за СРС, ако жк.Люлин бъде изключен от района на СРС-иде реч освонно за дела на Топлофикация.

  Дружба също може да премине към РС-Елин Пелин. Дружба няма нищо общо със София, Дружба е по-близо до Елин Пелин, отколкото до сегашната сграда на СРС(няма пряк път, гледайте същестуващите улици до там).

  Обеля и Надежда да преминат към РС-Костинброд.

  Изобщо -сегашния СРС да се ограничи приблизително до периметъра на жълтите павета, хайде може до Плиска, и това е.

  Мислиш се за много забавен , но не е забавно ЕДИН РАЙОНЕН СЪД да обслужва 1 500 000 души , докато други районни съдилища да обслужват по 4000-5000 души . СРС е загиващ мастодонт , организационно е неуправляем , претоварен и ниско ефективен . Така че правилно се ориентираш - би трябвало "Люлин" , "Младост" , "Дружба" и въобще всеки район на СО да си има отделен районен съд. Някога са правени такива опити , но са пропаднали поради слаба организация , липса на сгради и пр. Предложението изглежда странно , но трябва да се направи нещо и съседните районни съдилища да помогнат . Не може едни да умират от работа , а други да си клатят краката на 15 километра от Околовръстното .

 11. 5
  реформатор | нерегистриран
  28
  -5

  Предлагам Люлин да премине съм РС-Сливница или РС-Костинброд. Що се отнася до аргумента за обществения транспорт-грижа на СО е да пусне автобус, така,че проблем никакъмв. Имате ли престава какво облекчение ще е за СРС, ако жк.Люлин бъде изключен от района на СРС-иде реч освонно за дела на Топлофикация.

  Дружба също може да премине към РС-Елин Пелин. Дружба няма нищо общо със София, Дружба е по-близо до Елин Пелин, отколкото до сегашната сграда на СРС(няма пряк път, гледайте същестуващите улици до там).

  Обеля и Надежда да преминат към РС-Костинброд.

  Изобщо -сегашния СРС да се ограничи приблизително до периметъра на жълтите павета, хайде може до Плиска, и това е.

 12. 4
  пак се занимават с простотии | нерегистриран
  17
  -19

  Пълни глупости са тези промени. Така няма да се облекчи СРС, като му махнат тия села от съдебния район. От там я има 50 дела годишно, я няма - и то основно заповедни плюс някоя делбичка.

 13. 3
  Аре стига | нерегистриран
  24
  -11

  Това да не ти е Горни Дъбник да смяташ София от околовръстното. От Герман до центъра на София (където са и повечето съдебни институции) са 15-16 километра, които в пикови часове в работно време се взимат за 45-60 минути. Много добра идея, точни изчисления са направили и всички следва само да подкрепим с две ръце!

 14. 2
  доста ще затрудните хората | нерегистриран
  9
  -19

  Поне част от данните за разстояние са напълно неточни. Примерно, пишете,че от село Герман до София били 14 км?! Невярно-разстоянието от Герман до София е десетина метра, защото селото е долепено до околовръстното шосе,което е границата на София.

  Крайно любопитно ми е жителите на Герман как ще пътуват с обществен транспорт до Елин Пелин. Това значи-да отидат до автогара юг, и после да пътуват наобратно към Елин Пелин. А с кола значи да си купят винетка, каквато в момента не им трябва за да изминат 10-те метра до София. Освен това Герман е по-билзо до София от Панчарево и Кокаляне, но те си остават към РС-София.  Същата история и със село Кривина-селото е напрактика долепено до околовръстното шосе на София. Промяната ще има смисъл, ако гарантирате спирка на междуградските автобуси от София до Елин Пелин-което съдебната власт не може да гарантира. Ако Кривина ще е към РС Елин Пелин, ако Бусманци премине към ЕП, това значи и Казичане да премине, но как ще спрете протестите на 6000 човека от Казичане? Или заради това Казичане е изключено, и си остава към София-поне не пишете друго. Бусманци няма ама нищо общо с Елин Пелин, Бусманци си е почти до Дружба, ако Бусманци премине към Елин Пелин, значи и Дружба трябва да премине към РС-Елин Пелин. И как хората от Бусманци ще пътуват с обществен транспорт до Елин Пелин. А ако са с лични автомобили-ги принуждавате да си купят винетки, каквито в момента не ползват. Уверявам ви 99 процента от жителите на Бусманци, Герман, Кривина, Казичане през живота си не са стъпвали в Елин Пелин, доста голямо неудобство ще им причините.  А как ще става транспортът от село Железница до Елин Пелин? И тн. Освен това за призоваването пак ще бъде натоварен местния РС-тоест СРС ще си носи призовките, как да става иначе.

 15. 1
  мапс | нерегистриран
  9
  -19

  Гугъл мапс са мотивите, явно. Какви са тези разстояния, това не е чертане с пергел върху картата

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.