Съдийската колегия назначи четирима нови наказателни съдии във ВКС

Съдийската колегия назначи четирима нови наказателни съдии във ВКС

Горещ скандал относно назначаването на класираните в конкурса за Наказателна колегия във Върховния касационен съд (ВКС) за свободните четири места се проведе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия повторно предложи назначаването на класираните в конкурса кандидати до попълване на свободните места – въпрос, отложен от заседанието на съдебните кадровици от миналата седмица заради запознаване на Колегията с мотивите за назначаването им. "Това е първият конкурс, който се провежда по реда, който действа в момента. Проведен е в рамките на Закона за съдебната власт. Към момента Наказателна колегия е с 4 свободни места, а едно се освободи тази седмица, когато Мина Топузова стана член на КАК. Това е 25% от щата на Наказателна колегия. Наш дълг е да решим този въпрос", заяви Красимир Шекерджиев, зам.-председател на КАК.

А на челните места в класирането са съдиите от Софийския апелативен съд Красимира Медарова, Невена Грозева-Недева и Надежда Трифонова-Велева, както и съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище.

Севдалин Мавров принципно поясни, че е против прескачането на инстанциите. "Не е морално районен съдия, окръжен съдия да участва в конкурси за ВКС. Отдавна е това мое разбиране и ще го подкрепя с днешното си гласуване", заяви Мавров.

Георги Чолаков пък подчерта, че трябва първо да се провери дали е спазена процедурата, което отключи над 2-часов скандал между съдебните кадровици. Според него има два проблема - съдия от ОС-Перник оценява колеги на по-високо ниво. Вторият проблем, който видя той е в участие на преподавателя, участвал в оценяването на кандидатите във ВКС, който се оказал и адвокат, и страна по дела, а му е поверено да оценява съдии. "Виждам и едно предложение от Лада Паунова от ВКС, член на КАК, която на Пленум на ВКС предлага съдия Бонка Янкова, също член на КАК, за ВКС. Заявила е, че познава съдия Янкова в личен и професионален план и затова я предлага, колеги, има наредба, която предвижда как да се проведе конкурсът – всеки член трябва да прецени и в тридневен срок да си направи отвод, ако смята, че не е обективен. Поради факта, че съдия Лада Паунова не си е направила отвод, от конкурсната комисия е възможно да е допуснато съществено процесуално нарушение", поясни Чолаков.

Според Цветинка Пашкунова, ако някой от членовете на КАК сметне, че познанството му с участник в конкурс, не му пречи на обективната преценка, то съдийската колегия не може да е органът, който трябва да упражни контрол. "Отводът е лично право и избор", заяви Пашкунова.

Даниела Марчева изрази мнение, че в момента субективизмът е проблем при провеждането на конкурсите. В случая, според нея, е нужно коректно да се спазва закона относно компетенциите на Колегията, а именно – кадровият орган да провери и прецени дали всеки кандидат от предложената класация притежава необходимите професионални и нравствени качества. "Освен това в Колегията има повече съдии от ВКС, отколкото в конкурсната комисия, което означава, че може би преценката ще е още по-точна", подчерта Марчева и допълни, че в никакъв случай не поставя под съмнение обективността на колегите й от КАК. "Не е ясно дали Комисията е взела предвид всички данни за кандидатите, поне това не става ясно от мотивите", смята Марчева и повдигна темата за конфликта на интереси. "Дори без да сме приели становището на колегата Имова, което предстои да обсъдим, конфликтът на интереси реално съществува", заяви още тя.

Красимир Шекерджиев предложи казусът със съдиите Паунова и Янкова, описан от Георги Чолаков, да се разгледа отделно. "Ако по отношение на съдия Паунова са били налице предпоставките да се отведе, то тогава ние ще кажем, че конкурсът е изначално опорочен, тъй като Комисията е, грубо казано, нередовна", предложи Шекерджиев, но поясни, че според него, това да заявиш, че познаваш някой колега и даваш гаранции, че той ще се справи със задачите си, не е основание за отвод. "Не би следвало да поставим под съмнение почтенността на Лада Паунова. Ако кажем, че тя е небезпристрастна, не смятам, че ние ще сме прави. Първо да изчистим въпроса с това дали Комисията сама по себе си е била честна", каза още той. Атанаска Дишева го подкрепи по отношение на това, че няма основания за съмнение в безпристрастността на Лада Паунова, а освен това не смята и, че е конфликт на интереси участието на Бонка Янкова в конкурса, въпреки че е била член на КАК по същото време.

Вероника Имова взе думата и заяви позиция, че има сериозни критики към закона и наредбите за конкурсите и атестирането относно селекцията на членовете на конкурсната Комисия и относно критериите при обсъждане на професионалните качества на кандитите. Не е съгласна и с тезата, че съдии от по-долни нива е редно да оценяват колегите си, кандидати за по-горни нива. "Въпросът за отвода е въпрос само на лична преценка, но и на обективни факти. Ако са налице обективни факти за лични отношения между член на Комисията и кандидата, естествено се поставя въпросът за честността на този конкурс. При предишния конкурс за съдии за ВКС по стария ред, бях определена да участвам в конкурсната комисия. Тогава се явиха 3-4 колеги, с които освен професионални, имам и лични отношения – има някаква емоционална връзка между нас – направих си отвод. Не разполагаме с по-голям емпиричен материал, който да посочи дали колегата Паунова е била лично заинтересована към някои от участниците", заяви Имова и уточни, че не се наема да каже какво означава някой да познава друг колега в "личен и професионален план", както е заявила Паунова по отношение на Янкова, при презентирането й пред Пленума на ВКС за върховен съдия. "Това може да каже само съд", заяви Имова и предложи да се гласува не по процедурата, а направо за кандидатите. "Относно класирането на колегата Бонка Янкова въпросът стои на основата на морала, защото тя формално се е отвела от атестиране на своите конкуренти, но въпросът за нейното участие в конкурса се поставя във връзка с безпристрастното и справедливо оценяване от страна на член на конкурсната комисия, представител на КАК, с който тя е работила при решаването на кадровите въпроси на системата. Подкрепата и съдействието в едни такива отношения разколебава безпристрасността на решението за участието й в конкурса. Но този въпрос е от компетентността на съда, при евентуален повдигнат спор за справедливостта на конкурса", добави още тя.

Драгомир Кояджиков бе категоричен, че конкурсът е проведен при съществени нарушения на процесуалните правила. "Съдия Паунова е следвало да се отведе. За мен при тези лични приятелства се надценяват качествата и резултатите на приятеля за сметка на тези на конкуренцията", заяви Кояджиков и поясни, че имаме още един конфликт на интереси  - съдии от окръжно ниво оценяват съдии на апелативно ниво, след което същите тези съдии ще трябва да преценят дали тя има професионални качества за повишаване в последстивие. "Това е цинизъм", каза Кояджиков.

Севдалин Мавров пък попита участвала ли е съдия Бонка Янкова, в качеството си на член на КАК, в атестацията на някои от останалите кандидати в конкурса. "Не може да се каже", отговори Кояджиков и поясни, че откакто съдия Янкова е подала документи за ВКС не е участвала в атестация на колегите си, но не се знае дали не е участвала в предишна атестация на същите кандидати за върховни съдии.

Красимир Шекерджиев отново призова да се гласува дали има или няма процесуални нарушения в процедурата дали има конфликт на интереси в случая със съдия Паунова и съдия Янкова, за да се прекрати безкрайният дебат и евентуално да се продължи с поименно гласуване на кандидатите. Олга Керелска се възпротиви. "Нямаме правомощия да гласуваме дали има или няма процесуални нарушения", смята тя, но мнението й не бе споделено от колегите й.

С 6 гласа "за" срещу 8 "против", кадровиците все пак решиха, че конкурсът не е опорочен. След което преминаха към поименно гласуване за класираните кандидати, а резултатът показа, че Красимира Медарова, Невена Грозева-Недева и Надежда Трифонова-Велева, включително и съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище са новите наказателни съдии във ВКС.

Още по темата

Обвинение за служител на ДАНС, заловен в опит да продаде златен венец за 2 млн. евро

Предишна новина

И европейските министри на правосъдието попитаха за детайли по разследването на убийството на Виктория Маринова

Следваща новина

Коментари

31 Коментара

 1. 16
  Безпристрастен | нерегистриран
  6
  -12

  Законът си е закон! Не зная защо отпадна процедурата по събеседване с кандидатите и пряко обсъждане "очи в очи" на техните актове. Прие се една процедура в ЗСВ под формата на конкурс по документи. В случая редът по ЗСВ е спазен и оспорването пред ВАС би било неуспешно!

 2. 15
  | нерегистриран
  14
  -5
  До коментар #13 от "До № 7 | нерегистриран":
  Бонка Янкова е била допусната в конкурса, атестирана е от КАК и оценката и е приета от тоя същия ВСС. Едва след обявяване на резултатите почва да се поставя въпрос за допустимост и за конфликт на интереси. Кьорав карти не играе и правилата в едно състезание не се променят след финала. Айде стига с тоя смешен плач.

  Цялата интрига не е в Бонка, а в бутането на конкурса, за да се класира един небезизвестен председател на апелативен съд, бивш зам. министър на правосъдието от квотата на ГЕРБ, от която квота е и Вероника Имова. Не сме толкова тъпи.

  Твърде плитко обяснение. Деница Вълкова е назад в класацията и отпадането на Янкова няма да облажи Деница Вълкова.

  Поставените въпроси са принципни. Допустимостта, както спомена и самата Дишева, е въпрос, който се преценява до последно, тоест и до момента на крайното решение на адм.орган. Тоест, днес беше напълно възможно и законосъобразно да се прецени допустимостта. Само че не всички в тази колегия имат топки, за да кажат, че царят е гол. А някои откровено безобразничат. Но всичко се помни и не се забравя.

 3. 14
  | нерегистриран
  7
  -18

  Бонка Янкова никога не би участвала в подобно заседание като днешното. Тя е много добър професионалист. Улегнала, знаеща и с перфектни познания в наказателното право. За този избор ще се говори и за напред, това е обяснимо, но с работата си Янкова ще опровергае критиците си.

 4. 13
  До № 7 | нерегистриран
  15
  -19

  Бонка Янкова е била допусната в конкурса, атестирана е от КАК и оценката и е приета от тоя същия ВСС. Едва след обявяване на резултатите почва да се поставя въпрос за допустимост и за конфликт на интереси. Кьорав карти не играе и правилата в едно състезание не се променят след финала. Айде стига с тоя смешен плач.

  Цялата интрига не е в Бонка, а в бутането на конкурса, за да се класира един небезизвестен председател на апелативен съд, бивш зам. министър на правосъдието от квотата на ГЕРБ, от която квота е и Вероника Имова. Не сме толкова тъпи.

 5. 12
  Виж го изобразен в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). | нерегистриран
  6
  0

  "А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти ? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му, Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре - музика! И пак този народ е клет и нещастен, трижд нещастен! Бит от съдбата, осъден да страда и да тегли за други, мъчен от неприятели, а още повече от приятели и спасители, той нямаше нито една твърда точка, на която да спре погледа си, една дръжка, на която да се ослони, той е изгубил вярата в себе си и в съдбата си и е станал тъй "практичен" и трезвен, трезвен до безчувственост. Без помощ, без съвет, съкрушен и разкъсан външно и вътрешно, ето го на, една печална, от бури разсипана останка от стари времена...

  Има ли кой да го съживи, да го повлече подире си? - Идеали? - Суета, вятър!..."

  Алеко Константинов

 6. 11
  Надя | нерегистриран
  12
  -2

  Кучетата лаят, керванът си върви!!!

 7. 10
  До 4 | нерегистриран
  25
  -3

  Не глупости, ами глупости и половина! А коментарите й по последните промени в НПК са глупости на квадрат! И спокойно ме наричай глупак, което не променя общото мнение по този въпрос. Слезте малко на земята и направете една ревизия на блестящото си правораздаване като божествена инстанция.

 8. 9
  Моралното или Законното ? Това е въпросът | нерегистриран
  19
  -3

  Впечатляващо е мнението С. Мавров във СК на ВСС,че не било морално да се прескачат инстанции.Добре казано , но дали е достатъчно добре обмислено ? Нужно е да преценим понятия като ЗАКОН, МОРАЛ И СПРАВЕДЛИВОСТ.Да разгледаме следния пример/за да не цитирам имена/: представете си съдия от районен съд след минималния срок отива в окръжен съд, там също след минималния срок отива в апелативен съд.Чий син или дъщеря е,няма значение.Формално-всичко е ОК,но другите негови /далеч по-утвърдени и опитни колеги/ стоят ли стоят в районния съд.Така е защото качването на този , който "не прескача инстанциите", е за тяхна сметка.Не е ли нормално тези опитни магистрати ,наблюдавайки "летящия старт" на горепосочените им колеги, да се засегнат ,да се обидят ? Не само че е нормално , но е и на 100 процента сигурно.Случаите ги знаем , има ги в цялата страна.Е , след като това е така , защо районен съдия да не ходи на конкурс за апелативен съд, а окръжният - на конкурс за ВКС-щом преценява ,че има знанията и опита.Да не говорим за някои адм.ръководители - назначени без един ден съотв.стаж.Освен това законът не ограничава подобно участие в конкурс.Другото ли е моралното - като работиш 6 месеца в районен съд и да си "приготвиш парашута" за горен съд.По-скоро това не е моралното.Съжалявам за тези на които тази гледна точка не им харесва,но това мисля по въпроса.Доста хора влязоха ей-така в съд.система и кариерното им развитие се движи по някакви странни правила.Наистина темата е широка, а в позицията си Мавров вероятно има предвид конкретни хора ,но такъв подход не може да се ползва генерално за всички житейски случаи.

 9. 8
  ЦАЧКА ЦЕЦЕВА | нерегистриран
  22
  -4

  А бе Лада Паунжова и Краси Шикера май са доста близички. Повече отколкото добри колеги

 10. 7
  | нерегистриран
  32
  0

  Що за наглост?! Бонка Янкова са бъде класирана при този абсолютно флагрантен пример за конфликт на интереси. И от процесуална страна има порок-тази колега не биваше да бъде допуснат до участие в конкурса, и по същество- етичните й качества не отговарят да бъде върховен съдия /не трябваше да участва в конкурса след като е член на КАК/.

  А за Лада Паунова да не говорим-. то бива наглост, то бива, ама това на нищо не прилича.

 11. 6
  | нерегистриран
  30
  0
  До коментар #5 от "? | нерегистриран":
  Как така възприеха, че има конфликт на интереси ако си член на КАК и участваш в конкурс, а в същото време не видяха такъв при Бонка Янкова?!!!

  Прекрасен мотив за обжалване. Надявам се, колеги, да не оставите този произвол безнаказан. Години наред се нагледах на безогледно кадруване от страна на конкурсните комисии. Никой не смееше да повдигне въпроса защо приятелки се препитват една друга и печелят конкурси. Дори имаше случай, при който след изпита член на конк.комисия се прегърна с кандидатка, изкарала 6-ца и отидоха да обядват. Между другото, пак ставаше дума за НК.

  Системата е достатъчно малка и всички се познаваме достатъчно добре. Знаем си капацитета. И затова е особено болезнено когато всички се правим, че царят е гол.

 12. 5
  ? | нерегистриран
  27
  -1

  Как така възприеха, че има конфликт на интереси ако си член на КАК и участваш в конкурс, а в същото време не видяха такъв при Бонка Янкова?!!!

 13. 4
  | нерегистриран
  9
  -19
  До коментар #1 от " | нерегистриран":
  Ей това му е майката! Ръчкане, бутане, натискане из всякакви комисии, структури, програми и накрая- една Лада Паунова, чиито глупости по делата постоянно четем! Пример, мотивация, професионализъм, право, правосъдие, обективност, принцип? Друг път.

  Ако наричаш това, което Лада Паунова пише глупости, значи си голям глупак. Защо не пейстнеш някой твой съдебен акт, за да видим блестящия ти ум

 14. 3
  до ком.1 | нерегистриран
  27
  -1

  Днес дебатът е бил явно високоградусов. Представям си какво ще стане, когато се разглежда конкурсът за ГК на ВКС, където председателят на конкурсната комисия е 66 год., с което на практика ще нанесе удар по другите членове на конкурсната комисия, които са отделели много време за провеждането му и не могат да носят отговорност за наглостта на един човек.

 15. 2
  ********************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.