Съдийската колегия назначи четирима нови наказателни съдии във ВКС

Съдийската колегия назначи четирима нови наказателни съдии във ВКС

Горещ скандал относно назначаването на класираните в конкурса за Наказателна колегия във Върховния касационен съд (ВКС) за свободните четири места се проведе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия повторно предложи назначаването на класираните в конкурса кандидати до попълване на свободните места – въпрос, отложен от заседанието на съдебните кадровици от миналата седмица заради запознаване на Колегията с мотивите за назначаването им. "Това е първият конкурс, който се провежда по реда, който действа в момента. Проведен е в рамките на Закона за съдебната власт. Към момента Наказателна колегия е с 4 свободни места, а едно се освободи тази седмица, когато Мина Топузова стана член на КАК. Това е 25% от щата на Наказателна колегия. Наш дълг е да решим този въпрос", заяви Красимир Шекерджиев, зам.-председател на КАК.

А на челните места в класирането са съдиите от Софийския апелативен съд Красимира Медарова, Невена Грозева-Недева и Надежда Трифонова-Велева, както и съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище.

Севдалин Мавров принципно поясни, че е против прескачането на инстанциите. "Не е морално районен съдия, окръжен съдия да участва в конкурси за ВКС. Отдавна е това мое разбиране и ще го подкрепя с днешното си гласуване", заяви Мавров.

Георги Чолаков пък подчерта, че трябва първо да се провери дали е спазена процедурата, което отключи над 2-часов скандал между съдебните кадровици. Според него има два проблема - съдия от ОС-Перник оценява колеги на по-високо ниво. Вторият проблем, който видя той е в участие на преподавателя, участвал в оценяването на кандидатите във ВКС, който се оказал и адвокат, и страна по дела, а му е поверено да оценява съдии. "Виждам и едно предложение от Лада Паунова от ВКС, член на КАК, която на Пленум на ВКС предлага съдия Бонка Янкова, също член на КАК, за ВКС. Заявила е, че познава съдия Янкова в личен и професионален план и затова я предлага, колеги, има наредба, която предвижда как да се проведе конкурсът – всеки член трябва да прецени и в тридневен срок да си направи отвод, ако смята, че не е обективен. Поради факта, че съдия Лада Паунова не си е направила отвод, от конкурсната комисия е възможно да е допуснато съществено процесуално нарушение", поясни Чолаков.

Според Цветинка Пашкунова, ако някой от членовете на КАК сметне, че познанството му с участник в конкурс, не му пречи на обективната преценка, то съдийската колегия не може да е органът, който трябва да упражни контрол. "Отводът е лично право и избор", заяви Пашкунова.

Даниела Марчева изрази мнение, че в момента субективизмът е проблем при провеждането на конкурсите. В случая, според нея, е нужно коректно да се спазва закона относно компетенциите на Колегията, а именно – кадровият орган да провери и прецени дали всеки кандидат от предложената класация притежава необходимите професионални и нравствени качества. "Освен това в Колегията има повече съдии от ВКС, отколкото в конкурсната комисия, което означава, че може би преценката ще е още по-точна", подчерта Марчева и допълни, че в никакъв случай не поставя под съмнение обективността на колегите й от КАК. "Не е ясно дали Комисията е взела предвид всички данни за кандидатите, поне това не става ясно от мотивите", смята Марчева и повдигна темата за конфликта на интереси. "Дори без да сме приели становището на колегата Имова, което предстои да обсъдим, конфликтът на интереси реално съществува", заяви още тя.

Красимир Шекерджиев предложи казусът със съдиите Паунова и Янкова, описан от Георги Чолаков, да се разгледа отделно. "Ако по отношение на съдия Паунова са били налице предпоставките да се отведе, то тогава ние ще кажем, че конкурсът е изначално опорочен, тъй като Комисията е, грубо казано, нередовна", предложи Шекерджиев, но поясни, че според него, това да заявиш, че познаваш някой колега и даваш гаранции, че той ще се справи със задачите си, не е основание за отвод. "Не би следвало да поставим под съмнение почтенността на Лада Паунова. Ако кажем, че тя е небезпристрастна, не смятам, че ние ще сме прави. Първо да изчистим въпроса с това дали Комисията сама по себе си е била честна", каза още той. Атанаска Дишева го подкрепи по отношение на това, че няма основания за съмнение в безпристрастността на Лада Паунова, а освен това не смята и, че е конфликт на интереси участието на Бонка Янкова в конкурса, въпреки че е била член на КАК по същото време.

Вероника Имова взе думата и заяви позиция, че има сериозни критики към закона и наредбите за конкурсите и атестирането относно селекцията на членовете на конкурсната Комисия и относно критериите при обсъждане на професионалните качества на кандитите. Не е съгласна и с тезата, че съдии от по-долни нива е редно да оценяват колегите си, кандидати за по-горни нива. "Въпросът за отвода е въпрос само на лична преценка, но и на обективни факти. Ако са налице обективни факти за лични отношения между член на Комисията и кандидата, естествено се поставя въпросът за честността на този конкурс. При предишния конкурс за съдии за ВКС по стария ред, бях определена да участвам в конкурсната комисия. Тогава се явиха 3-4 колеги, с които освен професионални, имам и лични отношения – има някаква емоционална връзка между нас – направих си отвод. Не разполагаме с по-голям емпиричен материал, който да посочи дали колегата Паунова е била лично заинтересована към някои от участниците", заяви Имова и уточни, че не се наема да каже какво означава някой да познава друг колега в "личен и професионален план", както е заявила Паунова по отношение на Янкова, при презентирането й пред Пленума на ВКС за върховен съдия. "Това може да каже само съд", заяви Имова и предложи да се гласува не по процедурата, а направо за кандидатите. "Относно класирането на колегата Бонка Янкова въпросът стои на основата на морала, защото тя формално се е отвела от атестиране на своите конкуренти, но въпросът за нейното участие в конкурса се поставя във връзка с безпристрастното и справедливо оценяване от страна на член на конкурсната комисия, представител на КАК, с който тя е работила при решаването на кадровите въпроси на системата. Подкрепата и съдействието в едни такива отношения разколебава безпристрасността на решението за участието й в конкурса. Но този въпрос е от компетентността на съда, при евентуален повдигнат спор за справедливостта на конкурса", добави още тя.

Драгомир Кояджиков бе категоричен, че конкурсът е проведен при съществени нарушения на процесуалните правила. "Съдия Паунова е следвало да се отведе. За мен при тези лични приятелства се надценяват качествата и резултатите на приятеля за сметка на тези на конкуренцията", заяви Кояджиков и поясни, че имаме още един конфликт на интереси  - съдии от окръжно ниво оценяват съдии на апелативно ниво, след което същите тези съдии ще трябва да преценят дали тя има професионални качества за повишаване в последстивие. "Това е цинизъм", каза Кояджиков.

Севдалин Мавров пък попита участвала ли е съдия Бонка Янкова, в качеството си на член на КАК, в атестацията на някои от останалите кандидати в конкурса. "Не може да се каже", отговори Кояджиков и поясни, че откакто съдия Янкова е подала документи за ВКС не е участвала в атестация на колегите си, но не се знае дали не е участвала в предишна атестация на същите кандидати за върховни съдии.

Красимир Шекерджиев отново призова да се гласува дали има или няма процесуални нарушения в процедурата дали има конфликт на интереси в случая със съдия Паунова и съдия Янкова, за да се прекрати безкрайният дебат и евентуално да се продължи с поименно гласуване на кандидатите. Олга Керелска се възпротиви. "Нямаме правомощия да гласуваме дали има или няма процесуални нарушения", смята тя, но мнението й не бе споделено от колегите й.

С 6 гласа "за" срещу 8 "против", кадровиците все пак решиха, че конкурсът не е опорочен. След което преминаха към поименно гласуване за класираните кандидати, а резултатът показа, че Красимира Медарова, Невена Грозева-Недева и Надежда Трифонова-Велева, включително и съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище са новите наказателни съдии във ВКС.

Още по темата

Обвинение за служител на ДАНС, заловен в опит да продаде златен венец за 2 млн. евро

Предишна новина

И европейските министри на правосъдието попитаха за детайли по разследването на убийството на Виктория Маринова

Следваща новина

Коментари

31 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    43
    -7

    Ей това му е майката! Ръчкане, бутане, натискане из всякакви комисии, структури, програми и накрая- една Лада Паунова, чиито глупости по делата постоянно четем! Пример, мотивация, професионализъм, право, правосъдие, обективност, принцип? Друг път.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.