Политиците внушиха на длъжниците, че гражданският фалит е опрощаване на дългове и това е една голяма лъжа

Политиците внушиха на длъжниците, че гражданският фалит е опрощаване на дългове и това е една голяма лъжа
Марин Киров, юрист

България е една от малкото страни, в която въпросът за гражданския фалит не е уреден нито в общ, нито в специален закон и гласовете в посока приемане или не са крайно противоположни. Преди около една година омбудсманът и народни представители, както и други организации, възобновиха дебата, а темата съществува отдавна. Проект на Закон е предлаган и в 43-тото НС и в 44-тото НС, някои от идеите съм споделял, други категорично съм считал за крайни (например струва ми се неподходящо, че законодателят винаги застъпва немския модел, даже го надскача – в един от проектите срокът за добросъвестно поведение на длъжника е 10 г., което към днешна дата считам за прекомерно). Но дори и твърде рестриктивен или непрецизен, един такъв проект на закон трябва да се дебатира, за да се стигне до решение, да се предложат алтернативни.

С риск това да не се хареса на читателите обаче ще кажа, че в България под граждански фалит сякаш се разбира освобождаване от дългове, опрощаване на дългове. По изнасяни в публичното пространство данни около 80% от българските граждани искат закон за личния фалит, но е по-важно колко от тях осъзнават какво означава това като процедура. Затова дали гражданите са информирани правилно по темата или имат нереални очаквания, отговорността е на политиците разбира се. Истината е, че в Европа гражданският фалит не е събитие, равно като последствия на опрощаване на дълговете. По-скоро това е една сложна система за защита на интересите на длъжника, но и на кредитора, която не е уеднаквена и има най-различни форми на законодателно уреждане.  

Към момента не е ясно на какъв етап е идеята и дали има подготвен и изчистен от противоречия и неясноти законов текст и кой подход ще се приеме в крайния вариант – защита на кредитора или на длъжника, по-строг или по-либерален. Но темата е важна и институциите заслужават подкрепа. Защото въпреки това което казах, че личен фалит не означава автоматично и безболезнено освобождаване от дълг, тази процедура (там където съществува), като замисъл, е съществена част от цялостната система за внасяне на баланс в отношенията кредитор - длъжник, в защитата на законните им права и интереси.

Каква е същността на процедурата по личен фалит и какви са разновидностите й в Европа и по света тогава?

Темата е много дълга, но ще започна от там, че има съществена разлика при личния фалит в САЩ и в Европа, например. В САЩ подходът по-скоро е насочен към длъжниците, може да се каже, че процедурите там не са толкова строги, усложнени и продължителни и определено защитават в по-голяма степен интереса на длъжника пред този на кредитора. Всъщност в САЩ наблюдаваме най-либералното законодателство за личен фалит.

В Европа нормите, които регулират несъстоятелността на гражданите, дали в общи или в специални закони, всъщност дават предимство на кредиторите. Тук е най-строгото и консервативно законодателство. В някои държави има възможност за възстановяване на по-голяма част от вземанията чрез прилагане на по-строги изисквания към длъжниците и по-дълъг период на добро поведение (има държави, в които срокът, преди лицето да бъде освободено от дълг, е 12 години, например, т.е. не се случва веднага). През този срок на добро поведение пред длъжника се поставят редица ограничения – не може да заема постове и длъжности, не може да е търговец, трябва да направи опит да плати дълга и прочие.

На практика се получава, че в САЩ кредиторите отписват голяма част от вземанията си, а в Европа е точно обратното, кредиторите събират по-голяма част от дължимото им. Изследвал съм гражданския фалит в повечето от страните в Европа, в Русия и САЩ и никъде по света, особено на нашия континент, гражданският фалит не е опрощаване на дългове, напротив. Но тук ще дам общи примери от немския (защото е един от най-старите в Европа) и руския модел (който е сравнително нов в световната практика по личен фалит).

Накратко, в Германия процедурата по несъстоятелност за физически лица е регламентирана със специални разпоредби в Закона за несъстоятелността. Най-важната особеност е, че тук говорим за възможност за освобождаване от остатъка на задължението, а не на целия дълг, след провеждане на една дълга и сложна като фактически състав процедура по осребряване имуществото на длъжника и след редица ограничения за него, т.е. нямаме деклариране на невъзможност за плащане и опрощаване на целия дълг. Етапите са няколко: необходимост от извънсъдебни преговори за уреждане на задълженията с погасителен план и едва ако те са неуспешни следват процедурите по несъстоятелност на физическо лице. Тогава длъжникът може да депозира в съда погасителен план за съдебно уреждане на задълженията. Ако и в това производство не се постигне успех по погасяване на дълговете, то тогава се пристъпва към открито производство по несъстоятелност (назначава се синдик, проверява се наличната маса и др.). Последният етап е периодът на примерно поведение на длъжника и освобождаване от остатъка на задълженията (най-често това е период от 6 г., през който на длъжника са поставяни редица ограничения и условия, а също и задължения, като да работи, например). След изтичането на този период, ако длъжникът е имал добро поведение – плащал е на синдика, имал е работа, предоставял е отчет за всички постъпления, предостави половината от потенциалното си наследство на довереник и др., то той се освобождава от остатъка от дълга след преценка от съда. Важна особеност е, че има една категория задължения, от която длъжникът не може да се освободи и това са: задължения за издръжки, данъчни задължения и претенции за обезщетение за вреди въз основа на непозволено деяние. В производството тук може да се каже, че се дава превес на интереса на кредитора. Процедурата за удовлетворяване на кредитора е опростена, по искане на синдика, съдът разпорежда продан на част или цялото имущество на длъжника (жилището на длъжника е секвестируемо и влиза в масата на несъстоятелността). Разноските в производството са за длъжника.

В Русия личният фалит е регламентиран през 2015 година и затова представлява интерес като една сравнително нова процедура. При приемането е направен  опит за баланс, макар и в този модел да има много ограничения към длъжника.  Възможно  е отписване на целия дълг или на част от него.  Производството започва по молба на длъжника, кредитори, данъчна служба или други държавни органи. Води се пред арбитражен съд, който назначава арбитър, който е своеобразен мениджър на имуществото на длъжника. Процедурата е сравнително кратка и протича в рамките на една година. Като възможност и задължение за арбитъра е предвидено той да има право да се опита да преструктурира дълга, да се споразумее с кредиторите и т.н. Несеквестируемо е единственото жилище на длъжника и недвижимият имот под него. Парични средства за покриване на жизнения минимум от разходи за длъжника и издържаните от него лица също са несеквестируеми. Арбитражният администратор може да оспори сделки с имуществото на длъжника за три години назад и по този начин се пресичат злоупотребите с освобождаване от имущество с цел ощетяване на кредиторите. Характерно е също, че длъжник, възползвал се от процедурата за личен фалит, не може да заема управленски длъжности в продължение на три години.  Докато продължава делото няма право да напуска страната, а пет години след съдебното решение той трябва задължително да информира кредиторите за обявения фалит. Ако след обявен фалит длъжник отново вземе кредит, може да започне нова процедура едва след пет години.

Възниква въпросът универсално решение ли е гражданският фалит и няма ли опасност за друг ефект, например разпродаване на цялото имущество на длъжника?

Ако законът се пише с цел защита правата на кредиторите, то тогава е възможно да се стигне и до крайност, а именно истинско разоряване на длъжника, не просто обявяване на фалит. Ако законът пък се пише в защита правата само на длъжника, то тогава ще има ощетяване на интересите на кредиторите, а за малка страна като България, икономисти и финансисти трябва да кажат какви ще са последствията.

Трябва да се търси баланс, защото фалитът на физическите лица не е универсалното лекарство, което спасява хората от дългове. Но зад сложните процедури по гражданския фалит, всъщност се крие ред – законов ред, по който да стане освобождаването от дълга (цялостно или частично) и по който да се удовлетворят кредиторите. Когато има такъв ред и той се спазва, ефектът ще се прояви в няколко посоки. На първо място ще се ограничи  и предотврати произвола с права на длъжниците, ще се преустановят измамите и физическият и психически тормоз, ще се установи една предвидимост. На следващо място ще има и превенция – кредиторът ще знае кое лице е с лоша кредитна история и няма да може да има отношения с него. Длъжникът ще се дисциплинира – ще е наясно, че когато има дълг, трябва да го върне при ясни и прозрачни условия, същевременно с това ще изпитва и ограничения от процедурата по несъстоятелност.

Именно заради особеностите във фалита и казаното по-горе е важно какъв закон ще се приеме у нас и дали дебатът се  повдига добросъвестно или само с цел политически дивиденти. Политиците сякаш внушиха на длъжниците, че гражданският фалит е автоматично опрощаване на дългове и това е една голяма лъжа.

Марин Киров е практикуващ юрист и експерт по законодателство. Консултирал е измененията на Конституцията от 2015 г. в глава "Съдебна власт" и е участвал в Съвета по съдебна реформа при изработването на промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. Като експерт разработва промени, посветени на електронните публични търгове, защита на длъжника, вкл. при свръхзадълженост и регулация на колекторската дейност. 

Съдът отказа да отстрани зам.-министъра на транспорта

Предишна новина

Конференция на тема "Данъчното законодателство в България през погледа на експертите"

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 15
  us | нерегистриран
  3
  -1

  Аз самият съм обявил банкрут (е точната дума) във САЩ, Вашингтон. Процедурата е бърза, за около 5 месеца всичко стана, без разходи, с леки ограничения след това - но няма подобни неща като това което се практкува в ЕС за 6 или 10 години без права и т.н. В САЩ е много по-лесно, обаче после кредиторите те гледат под лупа.

 2. 14
  С.Г. | нерегистриран
  4
  0

  Онзи мастодонт , наречен колектори, има полза от целия законодателен хаос и липсата на закони. Питайте ги по кои правила събират дългове ? Питайте ги искат ли граждански фалит или абсолютна давност ?

 3. 13
  advokat | нерегистриран
  4
  0

  Познавам практиката по несъстоятелност в някои от щатите на САЩ, да казаното е така - либерално и в полза на длъжника, отписват се големи дългове, кредиторите внимават на кой отпускат. Но този модел няма как да се случи у нас - познай дали банките ще позволят.

  В Ирландия се практикува пък много строга форма на граждански фалит, с огромен изпитателен срок, в Германия даже и единственото жилище могат да ти продадат, и ако това не е процедура за защита на кредитора, здраве му кажи.

  Много се спекулира с темата у нас, длъжниците вярват на глупости. Трябва ни превенция, а не нови и нови способи. Лично мнение.

 4. 12
  Nayden | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #4 от "Асистенти на хаоса | нерегистриран":
  Разни асистентчета и преподавателчета си умират от кеф да ни хвърлят в някоя авантюра , в някакъв епохален ремонт на законодателството . После ще се издават нови учебници , ще има семинари и пр.- пара ще пада . Обаче се пита в задачата - кой ще ги върти всичките тия нови несъстоятелности , кой ще следи и наблюдава длъжника . И в момента съдилищата трудно се справят с търговската несъстоятелност , а след това ? Какъв ресурс като нови съдии , служители , пари за администратори и пр. То е лесно да цитираш "чуждия опит" - то чужд опит има всякакъв . Против абсолютната давност съм , но ако ще се правят глупости , тя ми изглежда по-разумна . Иначе несъстоятелността на гражданите и без това си действа . Който има много дългове си бие камшика в чужбина или потъва в сивата икономика . На босия цървулите не можеш да вземеш.

  Пропуснал си само и политиците...и те са майстори готвачи на хаоса. Обясняват на босия с цървулите как нищо не дължи и как ще му опростят дълга с едно законче и ония вярват и гласуват като костенурки под строй. 5. 11
  Grigorov | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #5 от "Състоянието на икономиката е цветущо, излишъкът - огромен, богатството - масово | нерегистриран":
  Но всяко забавяне на уредбата на личния фалит е в услуга на колекторите (използващи неправни методи) и на популистите. Дълговете трябва да се плащат. В противен случай всеки трябва да търпи неблагоприятни последици.  Точно си го казал!!!

 6. 10
  bank | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #7 от "ДО КИРОВ - САМООПРЕДЕЛИЛИЯ СЕ ДАСКАЛ ПО ПРАВО :)))) | нерегистриран":
  КИРОВ, ИМАМ ПОЗНАТ КОЙТО ОБЯВИ ФИЗИЧЕСКИ ФАЛИТ В ЩАТА ВАШИНГТОН И НЕ ПИШИ ГЛУПОТЕВИЦИ И ДА СЕ СЛАГАШ НА ПОЗНАВАЧ.

  ЩЕТСКИТЕ СИСТЕМИ СА НАЙ-ДОБРЕ РЕГУЛИРАНИТЕ В СВЕТА, ЗАЩОТО В ДОСТА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСИ СЪЩО ЖУРИ РЕШАВА. КРЕДИТОРА СЕ СЧИТА ЗА ЗАДЪЛЖЕН ДА ОБМИСЛЯ В ПОВЕЧЕ КОГАТО ФИНАНСИРА, ЗАЩОТО РАЗПОЛАГА С ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ СЪТРУДНИЦИ. ТАКА, ЧЕ РИСКЪТ ДОРИ НЕ Е СПОДЕЛЕН, А Е С ПО-ВИСОКА ТЕЖЕСТ ПРИ КРЕДИТОРА.

  В ЕВРОПА НЕ ЗНАМ КАК Е, НО В БЪЛГАРИЯ ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ СА ЗАЩИТЕНИ НА 99,9%.

  НЯМА ДА ИЗМИСЛИШ НИЩО ПО-ДОБРО, А СИ НАБАВИ И ПРЕВЕДИ ЗАКОНА НА КОЙТО И ДА Е ЩАТ, ЧЕ НИ ПИСНА ДА СЛУШАМЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ.

  И на нас ни писна от плюнкаджии като теб и хейтъри. Онзи казва в САЩ закона е най-либерален и добър, в полза на длъжника. Ти се обаждаш и викаш, тоя нищо не разбира, ама в САЩ са най-добрите закони. Просто нямам думи от такива като теб.  Явно не си запознат, но едва ли някой ще приложи както казваш ти, преведе, американски закон у нас или където и да е другаде в ЕС. Но това няма как да ти е ясно, очевидно си всичколог, а не юрист.  А и като гледам, не ни трябва и европейска форма на фалит, защото е чисто робство.

 7. 9
  do 7 | нерегистриран
  3
  0

  Ти го плюеш, а казваш същото като него...че в САЩ тежестта е за кредитора, а че у нас компаниите са защитени. И че не знаеш как е в Европа, ами да знаеш, погледни немския модел и ще видиш за каква протекция на кредитора става дума.

 8. 8
  7777 | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #7 от "ДО КИРОВ - САМООПРЕДЕЛИЛИЯ СЕ ДАСКАЛ ПО ПРАВО :)))) | нерегистриран":
  КИРОВ, ИМАМ ПОЗНАТ КОЙТО ОБЯВИ ФИЗИЧЕСКИ ФАЛИТ В ЩАТА ВАШИНГТОН И НЕ ПИШИ ГЛУПОТЕВИЦИ И ДА СЕ СЛАГАШ НА ПОЗНАВАЧ.

  ЩЕТСКИТЕ СИСТЕМИ СА НАЙ-ДОБРЕ РЕГУЛИРАНИТЕ В СВЕТА, ЗАЩОТО В ДОСТА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСИ СЪЩО ЖУРИ РЕШАВА. КРЕДИТОРА СЕ СЧИТА ЗА ЗАДЪЛЖЕН ДА ОБМИСЛЯ В ПОВЕЧЕ КОГАТО ФИНАНСИРА, ЗАЩОТО РАЗПОЛАГА С ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ СЪТРУДНИЦИ. ТАКА, ЧЕ РИСКЪТ ДОРИ НЕ Е СПОДЕЛЕН, А Е С ПО-ВИСОКА ТЕЖЕСТ ПРИ КРЕДИТОРА.

  В ЕВРОПА НЕ ЗНАМ КАК Е, НО В БЪЛГАРИЯ ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ СА ЗАЩИТЕНИ НА 99,9%.

  НЯМА ДА ИЗМИСЛИШ НИЩО ПО-ДОБРО, А СИ НАБАВИ И ПРЕВЕДИ ЗАКОНА НА КОЙТО И ДА Е ЩАТ, ЧЕ НИ ПИСНА ДА СЛУШАМЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ.

  Нали и той това казва бе многознайко... 9. 7
  ДО КИРОВ - САМООПРЕДЕЛИЛИЯ СЕ ДАСКАЛ ПО ПРАВО :)))) | нерегистриран
  1
  -4

  КИРОВ, ИМАМ ПОЗНАТ КОЙТО ОБЯВИ ФИЗИЧЕСКИ ФАЛИТ В ЩАТА ВАШИНГТОН И НЕ ПИШИ ГЛУПОТЕВИЦИ И ДА СЕ СЛАГАШ НА ПОЗНАВАЧ.

  ЩЕТСКИТЕ СИСТЕМИ СА НАЙ-ДОБРЕ РЕГУЛИРАНИТЕ В СВЕТА, ЗАЩОТО В ДОСТА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСИ СЪЩО ЖУРИ РЕШАВА. КРЕДИТОРА СЕ СЧИТА ЗА ЗАДЪЛЖЕН ДА ОБМИСЛЯ В ПОВЕЧЕ КОГАТО ФИНАНСИРА, ЗАЩОТО РАЗПОЛАГА С ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ СЪТРУДНИЦИ. ТАКА, ЧЕ РИСКЪТ ДОРИ НЕ Е СПОДЕЛЕН, А Е С ПО-ВИСОКА ТЕЖЕСТ ПРИ КРЕДИТОРА.

  В ЕВРОПА НЕ ЗНАМ КАК Е, НО В БЪЛГАРИЯ ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ СА ЗАЩИТЕНИ НА 99,9%.

  НЯМА ДА ИЗМИСЛИШ НИЩО ПО-ДОБРО, А СИ НАБАВИ И ПРЕВЕДИ ЗАКОНА НА КОЙТО И ДА Е ЩАТ, ЧЕ НИ ПИСНА ДА СЛУШАМЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ.

 10. 6
  Състоянието на икономиката е цветущо, излишъкът - огромен, богатството - масово | нерегистриран
  3
  0

  Но всяко забавяне на уредбата на личния фалит е в услуга на колекторите (използващи неправни методи) и на популистите. Дълговете трябва да се плащат. В противен случай всеки трябва да търпи неблагоприятни последици.

 11. 5
  Състоянието на икономиката е цветущо, излишъкът - огромен, богатството - масово | нерегистриран
  3
  0

  Но всяко забавяне на уредбата на личния фалит е в услуга на колекторите (използващи неправни методи) и на популистите. Дълговете трябва да се плащат. В противен случай всеки трябва да търпи неблагоприятни последици.

 12. 4
  Асистенти на хаоса | нерегистриран
  2
  -2

  Разни асистентчета и преподавателчета си умират от кеф да ни хвърлят в някоя авантюра , в някакъв епохален ремонт на законодателството . После ще се издават нови учебници , ще има семинари и пр.- пара ще пада . Обаче се пита в задачата - кой ще ги върти всичките тия нови несъстоятелности , кой ще следи и наблюдава длъжника . И в момента съдилищата трудно се справят с търговската несъстоятелност , а след това ? Какъв ресурс като нови съдии , служители , пари за администратори и пр. То е лесно да цитираш "чуждия опит" - то чужд опит има всякакъв . Против абсолютната давност съм , но ако ще се правят глупости , тя ми изглежда по-разумна . Иначе несъстоятелността на гражданите и без това си действа . Който има много дългове си бие камшика в чужбина или потъва в сивата икономика . На босия цървулите не можеш да вземеш.

 13. 3
  Д | нерегистриран
  3
  -1

  „При частния фалит длъжникът губи правоспособност, неплатежоспособността води до загуба да се управляват граждански права, да се сключват сделки. В това състояние на икономиката е свръх опасно да вървим към такива експерименти” Данаил Кирилов

 14. 2
  448 | нерегистриран
  5
  -1

  По чл. 448 ГПК има една мъртва норма, която регламентира осребряването/декларирането на цялото имущество на длъжника, но тя не се прилага. Несъстоятелността няма място в ГПК, няма място и у нас, ако ще се въвежда ново европейски робство за ограбване на длъжника.

  В Ирландия срокът, в който длъжника е под карантина е 12 години. 12 години ограничения. Не, мерси.

 15. 1
  Костадин | нерегистриран
  5
  -2

  Живея в Германия, мои познати се "възползваха" от процедурата, накрая платиха и сметката на адвокати и синдици. Ако се приеме немския модел, идва ново робство, нашата система не е готова затова.

  Гражданския фалит в Германия означава на всяка цена да се изплати дълга към длъжника, в краен случай и под много условия да се опрости частично (останалото, след като всичко е продадено).

  Да се внимава много.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.