Мадлен Гебрева оглави Военен съд-София

Мадлен Гебрева оглави Военен съд-София
Съдия Мадлен Гебрева, снимка: БГНЕС

Новият административен ръководител на Военен съд – София е полк. Мадлен Гебрева. Това решиха единушно членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя е първата жена, която застава начело на военен съд, а именно концепцията на съдия Гебрева даде повод за широк дебат относно реформата във военното правораздаване в посока на увеличаване на натовареността на съдиите, чрез законодателни промени и изменения в подсъдността на някои дела.

Въпросните предложения за изменения от военните съдилища, които съдия Гебрева е отразила в концепцията си, с които се иска промяна в четири закона – Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вече се намират в Министерство на правосъдието, след като всички засегнати страни – военните прокурори, ВКС и ВАС изразиха становищата си по тях. Самият ВСС отказа да заеме позиция по отношение на предложенията на военните съдии и директно ги изпрати в правосъдното ведомство, където следва да се прецени дали да бъде сформирана работна група, която да работи по така предложените законови изменения.

"В концепцията си съм изложила някои идеи за подобряване на срочността на правораздавателния процес, администрацията и административното обслужване", посочи в началото на изложението си съдия Мадлен Гебрева. По думите й военните съдилища имат огромен проблем с експертите, а с оглед спецификата на дейността им, е нужен нарочен списък на вещите лица, които изготвят експертизите. "Достатъчно дълго съм в системата и знам, че рефрома се отчита с орязване на органи на съдебната власт. Въпреки това мога да ви кажа, че в резултат на реформите от период 2008 година до 2014 година, военният съд в София бе редуциран до 10%", отчете кандидатът. "Заложените в концепцията цели и приоритети биха могли да бъдат постигнати с усилията на всеки един от служителите и магистратите в съда, но основната отговрност е на административния ръководител", категорична е съдия Гебрева.  

Цветинка Пашкунова веднага я попита за идеите, заложени в концепцията й, за увеличаване на натовареността на военните съдилища. "От периода 2008 г.-2017 г. натовареността на Софийски военнен съд е намаляла средно със 76 дела, наказателни от общ характер, не ми е известно в кои съдилища са отишли тези дела, но дълбоко се съмнявам от МВР да има 76 дела годишно, каквито дела гледахме допреди промените. Полицейска престъпност няма. Да, би могла да се промени подсъдността, така че да се увеличи натовареността, но това зависи и от органите на досъдебното производство, съдът не може да произвежда дела и да ги разглежда", заяви съдия Гебрева.

Председателят на ВКС Лозан Панов, който е и най-горещият привърженик на идеята за закриване на военните съдилища, не пропусна да отбележи, че натовареността във Военен съд – София е изключително ниска и я попита на какво, според нея, се дължи това и какво е съотношението между малкия брой дела и качеството на правораздаването. "Във Военния съд – София се разглеждат тежки дела, провеждат се заседания, които текат с години. Да, натовареността е ниска като брой дела. Съотнесена тази натовареност към качеството на правораздавателната дейност, налице е резерв, който трябва да бъде оползотворен. Нужни са обучения на магистратите, за повишаване на квалификацията им. Военният съд в София има проблем с комуникацията си с НИП. Често ни се отказват обучения с мотив – вие не разглеждате такива дела – става дума за корупционни дела, например, а същевременно семинарите се пълнят със съдии, които често са граждански", отговори кандидатът.

Севдалин Мавров взе думата и уточни, че работата във военните съдилища е изключително специфична и с оглед на това попита дали, според съдия Гебрева, закриването на военни съдилища е довело до икономия на средства или до друг обществено полезен ефект. Тя отговори, че е тъкмо обратното – разходите във Военен съд – София са нараснали заради командироване на съдии от столицата в други точки в страната.

В рамките на дебата Цветинка Пашкунова изрази мнение, че е изключително впечатлена от качествата на съдебнтие актове на съдия Гебрева, от нейния професионализъм и морални качества, поради което категорично подкрепи кандидатурата й. Вероника Имова се съгласи с това становище и подчерта, че при уважението и доверието, което гласуват колегите на съдия Гебрева, просто няма алтернатива кандидатурата й да не бъде подкрепена. "Жена полковник да се подкрепи от толкова мъже полковници, това е показателно", заяви Севдалин Мавров. Всички останали съдебни кадровици изглежда мислеха в същата посока, тъй като всички присъстващи 12 членове на Колегията подкрепиха съдия Гебрева.

Междувременно Съдийската колегия на ВСС, също така единодушно преизбра съдия Иван Калибацев за нов мандат като председател на РС-Пловдив. В представянето си той изтъкна, че предишният му опитът като ръководител му е позволил да изгради бърз и интуитивен подход при взимането на управленски решения, което му дава самоувереност да се кандидатира повторно за председател на Районен съд – Пловдив.

Въпреки незаетите щатове и текучеството на съдии, според съдия Калибацев, в РС-Пловдив няма проблем със срочността на делата. Той подчерта обаче, че работата в съда, за чийто ръководител кандидатства, е значително повече от тази в Окръжния и Апелативния съд, за сметка на това, заплатите на магистратите са еднакви. Това според съдия Калибацев води до чувство на несправедливост сред колегите му. "Много трудно бе с оглед на моите правомощия да реша проблема с натовареността, затова реших да променя нагласата сред колегите и да обединя колектива. Започнах с разни иновативни опити, което доведе до това, че започнахме да отделяме средства за общи мероприятия. РС-Пловдив доказа, че е един изключително сплотен колектив", отчете се съдия Калибацев за предходния си мандат.

Той поясни също така, че при предишния си период начело на съда е имал сериозен проблем с намирането на качествени кадри за съдебни служители в РС-Пловдив. "Направихме бърза организация, така от 2017 г. ученици запознаха да провеждат практика в съда. Така намерихме едни вече завършили ученици, които постъпиха при нас на временни договори и за 1 година проблемът започна да се преодолява", заяви съдия Калибацев.

"След като кандидатствам за втори път, единственото което искам е да продължа да работя в тази посока, да решавам всички текущи проблеми и да поддържам една стабилна среда. Мога да кажа, че работата ми като ръководител би била нищожна без помощта на колегите и служителите", завърши изложението си съдия Калибацев.

Тъй като в първия си мандат съдия Калибацев постави началото на електронните досиета на делата, Цветинка Пашкунова го попита дали има опасност при употребата на този модел да се стигне до загуба на данни. "Всеки потребител може от всяка точка да достъпи системата. Тя се съхранява на един сървър и е изработена така, че в максимална степен сигурността на информацията да е осигурена. Всяка вечер системата си прави бекъп, така че ако се случи нещо с която и да е част на сървъра, информацията да се съхрани. Дори сградата да изгори, ние можем да възстановим данните в друга сграда за 1 час", поясни съдия Калибацев и поясни, че още преди половин година е предложил на ВСС да се организират обучения за работа с този софтуер, но съществува неяснота във връзка с това кой да ги организира, тъй като няма достатъчно разбирателство с НИП.

След представянето на кандидата, Боряна Димитрова поясни, че съдия Калибацем има конкретни цели, които трябва да надгради, за което има и пълната подкрепа на колегите си в РС-Пловдив. Заради това тя заяви, че ще го подкрепи за втори мандат. Такова становище сподели и Вероника Имова, като в крайна сметка всички съдебни кадровици гласуваха за съдия Калибацев. 

Още по темата

Веселин Хаджиев е кандидат за втори път за административен ръководител на Окръжен съд-Пловдив

Предишна новина

Шест британски партии искат наказание на генералния прокурор

Следваща новина

Коментари

31 Коментара

  1. 1
    Да, Венета Амбър Калибацев | нерегистриран
    26
    -1

    ВСС - ЗАКРИВАЙ! ВКС - ЗАКРИВАЙ! И СГС - ЗАКРИВАЙ!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.