Златен личен почетен знак за зам.-председателите на Апелативен съд – Бургас

Златен личен почетен знак за зам.-председателите на Апелативен съд – Бургас

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емилия Костадинова Нашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас и Златинка Николова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Апелативен съд – Бургас с отличие "личен почетен знак първа степен – златен" за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас съдиите Нашева и Иванова са поощрени от ВСС и с отличие "Служебна благодарност и грамота" за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ съдебните кадровици също така пенсионираха съдия Нашева, считано от 11 януари 2019 година и съдия Иванова, считано от 23.12.2018 година.

Предложението за поощрение на съдия Нашева е направено от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова. В него е посочено, че Емилия Нашева е назначена на длъжност "съдия" в Апелативен съд – Бургас през 1998 г., а от 2004 г. е заместник на административния ръководител като отговаря за търговското отделение по време на мандатите на трима председатели на съда. Винаги е работила при 100% натовареност при разпределение на търговските дела. Съдия Нашева има над 40 години съдийски стаж заемайки последователно длъжностите: стажант съдия и младши съдия, районен съдия в Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас.

Съдия Иванова също е поощрена по предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас. Посочено е, че Златинка Иванова има над 37 години стаж като съдия заемайки последователно следните длъжности: стажант-съдия и младши съдия, нотариус и районен съдия при Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас. В Апелативен съд – Бургас е от 2001 г., като на длъжността заместник-председател на гражданско отделение има над 14 години стаж и винаги е работила при 100% натовареност. В предложението за поощряване на съдия Иванова е посочено още, че тя притежава много добра професионална подготовка, добросъвестно, коректно и отговорно изпълнява служебните си задължения. В качеството си на ръководител гражданско отделение през годините е показала способност за работа в екип и отлични комуникативни умения, създала е оптимална организация на работа и добър колегиален микроклимат, които допринасят за добрите резултати на отделението.

Египетска актриса може да получи 5 години затвор заради разголен тоалет

Предишна новина

Баневи се връщат на 6 декември, прокуратурата ще иска постоянен арест

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.