Диктатура на малцинството

Диктатура на малцинството

В понеделник "Правен свят" съобщи, че заплануваното Общо събрание на Софийския градски съд (СГС), на което недоволни от избора на нов административен ръководител на съда искаха да изслушват членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), не е било легитимно, защото не е имало необходимия кворум. Според информацията, предоставена от пресслужбата на СГС, на събранието са присъствали 61 съдии. От протокола, публикуван по-късно на сайта на съда, става ясно, че всъщност бройката е била още по-малка – в началния час за събранието са преброени едва 55 присъстващи магистрати. 

Пак по данните, предоставени от СГС, действащите съдии са 142, от които с право на глас са 125. Но вместо да отмени Общото събрание, поради липсата на кворум, и.ф. председател на Градския съд Десислава Попколева посочва: "Няма нужда да чакаме да се достигне необходимият кворум, тъй като на събранието няма да се взимат решения от тези по чл. 85, ал. 3 ЗСВ и няма други предложения по дневния ред". Следват час и половина, в които общо десет съдии от СГС, половината от които с декларирано членство в Съюза на съдиите в България (ССБ), взаимно се убеждават в своята правота, докато легитимното решение на кадровия орган за избора на Алексей Трифонов за председател на съда, е обект на негативни изказвания. 

Проблемното в случая е, че това се прави от български съдии, които изразяват претенции и определени очаквания към ВСС, ясно съзнавайки, че не присъстват на Общо събрание на СГС, а на своеобразен "кръжок по интереси", който дори прилича на нещо като партийно събрание на членовете на ССБ в Градския съд. 

Има още един смущаващ момент - и.ф. ръководството на СГС очевидно разглежда правилата като доста гъвкаво понятие. Защото "кръжокът по интереси" се оказва стенографиран, а протоколът - качен на сайта на СГС, без реално да има основание за нещо подобно, защото Общо събрание всъщност не е имало.

И за да бъде пълен абсурдът - накрая "кръжокът по интереси" приема нещо като позиция, в която се изразява несъгласие от вота на Съдийската колегия на ВСС, чиито членове напълно резонно отказаха да участват в разигралия се в понеделник в Съдебната палата фарс. Защото, очевидно, поне в кадровия орган все още гледат с достатъчна  отговорност към спазването на закона и правилата, а и отказват да се поддават на опитите за установяване на "диктатура на малцинството", прикрита зад паравана на т.нар. "съдийско самоуправление".

И тъй като за участниците в художествената самодейност е от голямо значение какво ще напише "Правен свят", публикуваме отделни части от изказванията им, според тяхната поредност:

"ВОДЕЩИЯТ СЪБРАНИЕТО - СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА (и.ф. председател на СГС, декларирано членство в ССБ):

Докладвам Ви и постъпило в 11.52 часа, с днешна дата, писмо от членове на СК на ВСС. Нямаше време да го качим на вътрешния сайт на СГС, затова ще Ви го прочета:

/Прочете се/.

За мен е абсолютно излишно да коментирам това писмо...

СЪДИЯ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ (неизбран от ВСС за председател на СГС в две процедури): 

Много благодаря, че пак сме заедно. Изборът не успя да ни раздели! Защо инициирах събранието? (…)

Бих се върнал около 40-50 години назад. Когато вървим по коридора, близо до председателския кабинет, има наредени снимки на председателите на СГС. Обърнете внимание на втората снимка от ляво на дясно. Това е снимката на Илия Байчев. Бил е председател на СГС в периода 1963 г. - 1973 г. По една малка случайност се оказа, че неговият внук беше мой стажант. (…) В края на 70- те години съдия Илия Байчев е разглеждал делото "Тексим" - едно огромно за тогавашните мащаби дело, в което 9 от изпълнителните директори на "Тексим" са били обвинени. Записките са изключително интересни, защото съдия Байчев описва как, още преди делото да е разпределено, е бил извикан в ЦК на Комунистическата партия, да му кажат, че той трябва да гледа делото. След това е викан и от Главния прокурор, и от председателя на ВКС, за да търсят слабости в делото и дали прокуратурата би могла да подобри обвинението си. Описано е как и последващият председател на СГС - съдия Менев е разговарял с него и се е опитвал да му влияе за делото и как, след като той оправдава главния изпълнителен директор на "Тексим", го уволняват от съда и му забраняват да работи каквото и да било, освен да пише дописки в правни списания. (…) Аз мисля, че наистина има основание за отмяна на това решение и моята молба към Вас е, не да застанете зад човека Евгени Георгиев, не да заставате зад съдията Евгени Георгиев, а да застанете зад доводите на Евгени Георгиев, защото те са свързани с нашата независимост. Ако нещо се е случвало преди 50 години - 1971 г. - 1972 г., нямаме гаранция, че то няма да се повтори повече и мисля, че трябва да реагираме в такива ситуации, когато наистина се накърнява нашата независимост и съдийско самоуправление. 

СЪДИЯ ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ (декларирано членство в ССБ): 

Гордея се, че съм част от хората, които са в тази зала, защото наистина въпросът, който се поставя тук не е кой ще бъде нашият председател, а въпросът е какво правим със самоуправлението. Самоуправлението според мен не може да почива на аритметичните закони каква бройка е застанала зад този или зад онзи. (…) За съжаление от писмото, което е изпратено до този форум аз оставам с усещането, че мнозинството от членовете на Съдийската колегия, ни казват "ние можем да избираме и го правим". Иска ми се когато говорим за самоуправление и администриране на съдебната система да чуем от управляващите: "Ние можем и трябва да го направим, и за това го правим". Липсва ми аргументацията защо не присъстват на това събрание, но отиват на изнесени заседания в провинцията. 

СЪДИЯ СОНЯ НАЙДЕНОВА (бивш представляващ ВСС):

Аз също съм от съдиите, поискали да се съберем. Поне да чуем какво ние мислим помежду си. (…) Ще ви кажа, че не съм изненадана от резултата. Щях да бъда изненадана, ако резултатът беше друг. Иска ми се този разговор да предизвика всеки един от нас да си помисли какъв е смисълът ние да присъстваме на общи събрания, които понякога продължават и с часове. 

СЪДИЯ КРАСИМИР МАЗГАЛОВ (новоизбран член на УС на ССБ):

Тъй като аз съм посочен като един от организаторите на "бунта" и като човек, "който ходи по коридорите да навива хората да се явят на Общо събрание", та от тая гледна точка искам да предложа едно по-различно виждане за нещата, което всъщност е моето виждане. Предлагам да се абстрахирате от факта, че точно аз ги казвам тези неща, защото съм сигурен, че даже сред вас присъстващите има хора, които дори да не го признават, имат резерви към моята личност и сега си позволявам да взема отношение. Молбата ми е да се абстрахирате от конкретните личности и да се концентрираме върху идеята. Великите умове обсъждат идеи, средните умове - събития, а малките умове - хора. (…) От това, което слушахме при избора, аз не разбрах какви са мотивите. Трябва да си дадем сметка, че това не може да бъде така. ВСС и Съдийската колегия няма правото и не може да взима решения, които не са ясни. Те са длъжни да обяснят, да кажат и да се мотивират защо взимат точно определено решение. Този начин на взимане на решения е заплаха за независимостта на отделния съдия, на съдебната система като цяло и същевременно за върховенство на закона в една държава. Говорейки за тези неща, стигаме да вечната ни задръжка, че сме съдии и говорим само с актовете си. Ние не говорим за това, че искаме Евгени Георгиев да бъде председател на нашия съд. 

СЪДИЯ АТАНАС СТОИЛОВ АТАНАСОВ (декларирано членство в ССБ): 

(…) Другото нещо, което бих предложил, но не съм сигурен дали е възможно, когато бъде образувано делото по жалбата на колегата Евгени Георгиев, Общото събрание да поиска да участва по делото като заинтересована страна. Знам, че е малко екзотична идеята, но има основание за едно такова искане. 

СЪДИЯ ТАНЯ ОРЕШАРОВА: 

Аз не съм изненадана от избора, който се получи. Не само аз. Тук има колеги, които знаят, че от близо година откакто тече процедурата, знаехме кой ще бъде председател. Може да ми се смеят колегите, но аз лятото изявих желание да публикуваме една такава статия и да кажем, че ние сме гадатели и знаем, че това няма да е нашата кандидатура. (…) Аз мисля, че не трябва да позволим, след като сме съдии и след като наше задължение е да спазваме законите и да съблюдаваме принципа за справедливост, по този начин да се постъпва с нас. Това означава, че ние не можем, Общото събрание, което според мен е този орган, който би могъл най-добре да обсъжда, най-добре да взема решения, че той не работи. Аз не знам този председател, който ще дойде в този съд, към кой ще се обърне да стане негов заместник и с какъв екип ще работи. 

СЪДИЯ ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА: 

(…) Предполагам, че повечето са чели публикациите в някои електронни медии, където имаше иронизиране на писмото на съдия Георгиев след избора, че той говори за "нашия съд", за "нас", за "ние". За мен Софийски градски съд е моят съд и за мен е важно как ще бъде управляван. (…) Поради тази причина се надявам, че ще успеем да запазим импулса, който имаме в момента, не само за решаване на конкретния проблем, а оттук нататък да не сме пасивни и да не даваме възможност някой друг да решава въпроси, които са от значение за нашата работа. 

СЪДИЯ РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА: 

Първо искам да изкажа възхищението си от Евгени, защото никога не съм виждала човек толкова отдаден на една кауза. Все пак съм тук от старейшините в този съд. (…) Едно общо събрание, за да има някакъв ефект, трябва да има някакви решения, иначе най-малкото в "Правен свят" няма да могат да систематизират какво сме направили. 

СЪДИЯ КРАСИМИР МАЗГАЛОВ (новоизбран член на УС на ССБ)

Да се опитаме да откроим, да сложим чертата и да кажем "Не, ние не говорим за Евгени, ние говорим за съда, за съдебната система и за начина, по който вие решавате въпросите". Иначе това, на което акцентират почти всички медии, е в насока. "Вие си искате Евгени, вие искате властта". 

СЪДИЯ РАДОСТИНА ДАНАИЛОВА (бивш зам.-председател на СГС, декларирано членство в ССБ): 

Доколкото накрая ще се постави въпросът за кворум, мнозинство и кой е тук и доколкото становището на ВСС е подписано от конкретни хора, предлагам всеки от нас да се подпише под протокола. 

ВОДЕЩИЯТ СЪБРАНИЕТО - СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА (и.ф. председател на СГС, декларирано членство в ССБ):

Аз предлагам същото като съдия Данаилова, защото това е събрание на съдии от СГС, а не Общо събрание по смисъла на ЗСВ..."

Протоколът е изготвен от Снежана Цоловска, началник служба "Съдебни секретари" в СГС. Ползваме възможността да попитаме публично и.ф. председателя на СГС: как ще бъде осчетоводен трудът на протоколиста и IT експертите по изготвяне, редактиране, сканиране и публикуване на протокола, тъй като според ЗСВ Общо събрание на СГС всъщност не е имало? 

А ако съдим по начина, по който съдии провеждат "Общо събрание" в най-големия окръжен съд в страната, то не е трудно да предположим как се решават и дела, всяко от които засяга конкретни човешки съдби. 

Още по темата

Офшорка на Цветан Василев ще връща 125 млн. евро на КТБ

Предишна новина

Търговската колегия на ВКС с отговори на девет въпроса, свързани с търговска несъстоятелност

Следваща новина

Коментари

48 Коментара

 1. 33
  Правното основание | нерегистриран
  5
  -5

  Само за сведение: Чл. 4, ал. 1, т. 13 вр. с чл. 24, т. 2 и чл. 20, т. 6 и т. 7 от ЗДАНС и във вр. с чл. 2 от ЗУФСЗНС. ОР "Лебеди" завърши успешно. Довечера ще ям шаран. Полят обилно в собствен сос.

 2. 32
  Ало, ловеца | нерегистриран
  6
  -6

  Тия простотии за ДАНС и завоалирани заплахи можеш да си ги завреш нали знаеш къде? Да, точно там.

 3. 31
  От ДАНС и #КОЙ? | нерегистриран
  13
  -7

  Крайно време е ВСС да развали седенката СГС. Съдийско (само)управление е параван зад който се крие едно червенобузесто момче от Лудогорието. Това тяхното правосъдие е всеизвестно в името на КОЙ е, и за чия сметка е! АМАН

 4. 30
  И ловец и рибар съм! | нерегистриран
  9
  -7

  Днес мисля да намина през търговците в СГС за шаран. Бети очаква да й го приготвя за вечеря. По телевизията ще дават Лебедово езеро. Ще натамъним тамян та да не мирише на умрели лебеди. И много поздрави от ДАНС. Все още се намират при нас умни момчета или поне по-умни от лебедите в СГС.

 5. 29
  Св. Николай Чудотворец | нерегистриран
  6
  -4

  Честит празник! От дебелите... книги и от най-мъдрата от тях знам, че предателите винаги свършват зле. Рано или късно. Деветият кръг още Данте им го е запазил /за по-сигурно/. Не е само по себе си важното, за чия сметка ще се осчетоводи нелегитимното мероприятие. Същественото е, че накрая ПАК В ИМЕТО НА НАРОДА ние плащаме цялата сметка, а на тях дори въжето им е безплатно. За разлика от Иуда. АМИН

 6. 28
  До съдия 27 | нерегистриран
  13
  -5

  А вие кога разбрахте какво е отношението на 2000 съдии? Лично ли разговаряхте с тях? Кога? И те ли ви упълномощиха да говорите от тяхно име? Защото изказалите се на събранието нямат претенцията за говорят от нечие друго име, освен от свое. И то с имената си. А вие тук анонимно драскате, че 2000 човека били против.

 7. 27
  Съдия | нерегистриран
  11
  -9
  До коментар #8 от "Tribus Verbis | нерегистриран":
  Прочетох целия протокол. Според мен- достойно поведение и адекватна реакция на свободни хора срещу решение на ВСС, очевидно взето по тайни и несподелени с обществеността причини. Възмущението на съдиите е разбираемо. Позицията на Правен свят също, предвид редакционната им политика напоследък. Обаче колкото и да пишете гнусотии и манипулативни статийки, положението е такова- все по-често и все повече хора ще се противопоставят на далаверите на овладелите съда нечисти персони. Рано или късно търговците ще бъдат изгонени от храма, независимо от наглостта им в стил "крадецът вика "дръжте крадеца". Преди две-три години бяха 25-30 човека в СГС, което си позволяваха да изразят мнение. Сега са двойно повече. Да, не става бързо, но е неизбежно. Феодализмът си отива.

  Очевадно е, че си присъствал на това събрание. Но не е ли очевадно и за вас /20 или 200 сесебейци/, какво е отношението на останалите 2000 съдии в България? Омерзени сме от наглостта и безочието ви!

 8. 26
  ЗАКРИВАЙТЕ СГС | нерегистриран
  12
  -6
  До коментар #24 от "Tribus Verbis за съдия от СГС | нерегистриран":
  Доказателства? Нямаш. Значи просто клевети, точно като тези на правен свят.

  То в СГС никога за нищо няма доказателства. Само търговия!

 9. 25
  Съдия от СГС | нерегистриран
  10
  -3
  До коментар #24 от "Tribus Verbis за съдия от СГС | нерегистриран":
  Доказателства? Нямаш. Значи просто клевети, точно като тези на правен свят.

  Че ти за кои търговци имаш доказателства?! Това се знае от всички.

 10. 24
  Tribus Verbis за съдия от СГС | нерегистриран
  7
  -10

  Доказателства? Нямаш. Значи просто клевети, точно като тези на правен свят.

 11. 23
  ДЖЕНДЪР | нерегистриран
  5
  -9
  До коментар #8 от "Tribus Verbis | нерегистриран":
  Прочетох целия протокол. Според мен- достойно поведение и адекватна реакция на свободни хора срещу решение на ВСС, очевидно взето по тайни и несподелени с обществеността причини. Възмущението на съдиите е разбираемо. Позицията на Правен свят също, предвид редакционната им политика напоследък. Обаче колкото и да пишете гнусотии и манипулативни статийки, положението е такова- все по-често и все повече хора ще се противопоставят на далаверите на овладелите съда нечисти персони. Рано или късно търговците ще бъдат изгонени от храма, независимо от наглостта им в стил "крадецът вика "дръжте крадеца". Преди две-три години бяха 25-30 човека в СГС, което си позволяваха да изразят мнение. Сега са двойно повече. Да, не става бързо, но е неизбежно. Феодализмът си отива.

  Ти или си луд или те е е..л луд.

 12. 22
  Съдия от СГС | нерегистриран
  9
  -7
  До коментар #8 от "Tribus Verbis | нерегистриран":
  Прочетох целия протокол. Според мен- достойно поведение и адекватна реакция на свободни хора срещу решение на ВСС, очевидно взето по тайни и несподелени с обществеността причини. Възмущението на съдиите е разбираемо. Позицията на Правен свят също, предвид редакционната им политика напоследък. Обаче колкото и да пишете гнусотии и манипулативни статийки, положението е такова- все по-често и все повече хора ще се противопоставят на далаверите на овладелите съда нечисти персони. Рано или късно търговците ще бъдат изгонени от храма, независимо от наглостта им в стил "крадецът вика "дръжте крадеца". Преди две-три години бяха 25-30 човека в СГС, което си позволяваха да изразят мнение. Сега са двойно повече. Да, не става бързо, но е неизбежно. Феодализмът си отива.

  За кои точно търговци говориш и за кой точно храм? Защото СГС е по - скоро сергия и много далече от храм. А ако ще говорим за търговци, които трябва да бъдат изгонени, нека започнем с ИФ ръководителя ни Десислава Попколева, чийто мъж - "прокурор" - лобист, има "офис" до съдебната палата, късдето уговаря делата на СГС от нейно име. И да продължим със Соня Найденова, на която се плащаше от джендърите още докато беше във ВСС. Тези двете първо ги изгонете от вашата сбирка, а после ми говори за другите.

 13. 21
  Христаки | нерегистриран
  8
  -9

  Мен много ме омерзява фактът, че името на Панов трайно се свързва с това на една обвиняема за подкуп със светещи ръце! Намирам го за жалко и недостойно...

 14. 20
  ами да се откажат | нерегистриран
  8
  -4
  До коментар #18 от " | нерегистриран":
  всички, които са се изказали или са избрани от ВСС за административни ръководители-Деси Попоколева, или са повишени във ВКС - Таня Орешарова и Розинела Янчева, а пардон и Попколева също отива във ВКС.

  ЧЕСТНО Е

 15. 19
  странни съдии нали има правила | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  "Няма нужда да чакаме да се достигне необходимият кворум, тъй като на събранието няма да се взимат решения от тези по чл. 85, ал. 3 ЗСВ и няма други предложения по дневния ред"."  Само не разбрах защо се твърди, че става дума за някакво събрание и решение на СГС?

  Очевидно става дума за сбирка на гнилите ябълки в СГС!

  За да може да се твърди, че става дума за решение на съдиите от СГС, то това означава, че трябва да е взето с участието на повече от половината от постоянния му състав (без разни командировани от Лозан елементи).

  В противен случай всяка препила компания в някоя кръчма ще може да дава изявления от името на някой съд, дори на софрата да не са присъствали и 1% от състава на този съд.  Тъй че бъдете така добри да не петните името на честните хора работещи в СГС и да пишете, че имало общо събрание на съдиите. Пишете си го както си е - сбирка на гнилите ябълки от СГС.

  До коментар [#6 #376725] от ""Стига митинги работете бе хора,пишете,това ви е работата.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.