Липсват ефективни действия срещу корупцията в съдебната власт

Липсват ефективни действия срещу корупцията в съдебната власт

Съдия Пламен Евгениев от Специализирания наказателен съд (СНС) е третият кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура (АСП). Негови опоненти в конкурса са прокурорът от Специализираната прокуратура Росен Радев и настоящият временен ръководител на АСП Николай Найденов.

През 2001 г. съдия Евгениев е назначен на прокурорска длъжност, като в периода до 2011 г. е работил като титуляр в РП - Елена и РП — Велико Търново и като командирован прокурор в РП - Горна Оряховица и ОП - Велико Търново. През октомври 2011 г. встъпва в длъжност прокурор в СП, където работи до ноември 2014 г., а до настоящия момент е съдия в СпНС. От декември 2015г. е повишен в ранг съдия във ВКС и ВАС.

В концепцията си за управление на АСП съдия Евгениев обръща особено внимание на липсата на ефективни действия за борба с корупцията в съдебната власт, особено след промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от ноември м.г., когато делата срещу магистрати, уличени в подобни практики, преминаха именно в специалиализираните органи на съдебната власт. "След законодателните изменения се предприеха активни действия от страна на СП по дела срещу представители на местната власт и висши държавни служители, които бяха отчетени и от ЕК. Към настоящия момент, обаче, една година и два месеца след влизане в сила на законодателната промяна, за съжаление, не се констатират такива действия срещу корупционни прояви на магистрати. Това обстоятелство се дължи на редица обективни фактори, като основният според мен е именно овакантяването на длъжността на административен ръководител на АСП наскоро след влизане в сила на законодателните промени, които му възложиха съществени отговорности относно разследването на корупцията в съдебната система", смята съдия Евгениев и пояснява, че това според него се дължи на липсата на ясна концепция и създадена организация за разследване и доказване на този тип престъпления, както и на "криворазбрана колегиалност, при която не се действа активно, своевременно и целенасочено при получаване на данни за корупционни практики".

"Липсата на ефективни действия срещу корупцията в съдебната власт води до ниско доверие на обществото в дейността на правораздавателните органи, до усещане за много по-високи нива на корупция от реалните такива. На българските граждани следва да бъде доказано, че прокуратурата е непримирима към всяка една проява на корупция в съдебната система, че такива прояви се разследват бързо и ефективно с всички приложими законови средства. Считам, че е крайно време да се предприемат реални, активни и безкомпромисни действия за справяне с корупцията, която е най - уродливото явление в съдебната система и в най- голяма степен вреди на имиджа на съдебната власт, накърнява сериозно обществения интерес и генерира отрицателни последици във всички други социални сфери", пише в концепцията на кандидата.

В тази връзка той си поставя за цел създаване на постоянен екип от минимум двама заместник административни ръководители, които заедно с административния ръководител да осигурят непрекъснато дежурство, при необходимост от иницииране на процедурата за прилагане на СРС-та, създаване на електронна пощенска кутия, предназначена специално за подаване по интернет на сигнали за корупция на магистрати, провеждане на регулярни лични срещи, както с ръководството на МВР, ДАНС и КПКОНП.

Една от най-интересните идеи на съдия Евгениев е възлагането лично на административния ръководител на АСП на функцията на наблюдаващ прокурор по производствата водени за престъпления, извършени от председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор, директора на НСлС и върховните магистрати. "Тази мярка цели ясно поемане на отговорност в контекста на инициативата за регламентиране статут на независим прокурор, който да отговаря за разследванията срещу висшите представители на съдебната власт. При настоящото законодателство, единствено административният ръководител на АСП разполага с правомощия, позволяващи му провеждане на такова независимо разследване при гаранции за запазване поверителността на информацията до момента на вземане на решение дали да се повдигне обвинение. Поради това считам за необходимо допускането на изключение от разпределението на случаен принцип единствено в този случай", пише в концепцията на кандидата.

Съдия Евгениев има и две интересни законодателни предложения. Първото е да сформира работна група, която да обсъди промени в НК, предвиждащи адекватни по размер глоби, наред с наказанието лишаване от свобода за всички престъпления, подсъдни на СпНС. "Следва да се има предвид, че институциите, ангажирани с противодействието и наказателното преследване на организираната престъпност и корупцията, разходват значителен финансов ресурс, който към момента се поема почти изцяло от данъкоплатците. Налагането на съобразени с тежестта на престъпленията глоби, освен, че ще постигне допълнителен възпитателен ефект у осъдените лица, ще доведе и до реални финансови резултати от дейността по противодействие на тежката престъпност", смята той.

Втората му идея за законодателна промяна е създаването на реално работещ механизъм за имуществена отговорност на юридическите лица, използвани при извършването на престъпления, свързани с организирана престъпност и корупция. "Съществуващата към момента процедура по ЗАНН почти не се прилага практически и не дава никакви реални резултати. Считам, че ще бъде по-удачно отговорността на юридическите лица да се реализира в хода на наказателния процес, заедно с тази на физическите лица, като се създадат възможности за своевременно прилагане на ефективни обезпечителни мерки. Следва да се регламентира и процедура по сключване на споразумения с прокуратурата за налагане на финансови санкции на юридически лица по подобие на тази по глава 29 от НПК", пише още в концепцията на съдия Евгениев.

Още по темата

Увеличава се щатната численост на Инспекторатите към МВнР и МП

Предишна новина

Лозан Панов си хортува два часа с човека на Цветан Василев в сградата на ВКС

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

 1. 16
  българин | нерегистриран
  4
  -5

  Липсват,много липсват.Но прокурорското изнудване и искане на подкупи,вече не се трае.Но нали е прието-когато нещо лошо се говори за прокурори и съдии ,то винаги е измишльотина и клевета,но когато същото се говори за адвокати-винаги е истина.Не метла,тайфун трябва да има сред прокурорите и съдиите.

 2. 15
  анонимен | нерегистриран
  14
  -15

  Най-добрата кандидатура, но още не сме узрели като общество за такива административни ръководители.Прекалено е читав,така че поне му се радвам на смелостта.

 3. 14
  анонимен | нерегистриран
  11
  -14

  Най-добрата кандидатура, но още не сме узрели като общество за такива административни ръководители.Прекалено е читав,така че поне му се радвам на смелостта.

 4. 13
  анонимен | нерегистриран
  11
  -13

  Най-добрата кандидатура, но още не сме узрели като общество за такива административни ръководители.Прекалено е читав,така че поне му се радвам на смелостта.

 5. 12
  Езоп | нерегистриран
  11
  -6
  До коментар #11 от "До Езоп | нерегистриран":
  Не си Езоп, а Боб, но не в смисъл на национална ястие и гордост, а на тотална простотия! Нито познаваш човека, нито си оригинален, нито пък се вписваш в аудиторията. Съдия Евгениев е най-почетния магистрат, когото познавам, един от най-интилигентните и добре подготвените юристи, абсолютно независим и безпристрастен. Единственото нещо, което ме изумява е идеализма му, че може да се справи с тази кал. Браво за смелостта и късмет! Ако някога са предлагали почтен човек за шеф, то това е съдия Евгениев!

  Браво! Родата трябва да е единна е непоклатима. Иначе, аналогията, при това римувана, е уникална и израз на изключителен интелект.

 6. 11
  До Езоп | нерегистриран
  13
  -17

  Не си Езоп, а Боб, но не в смисъл на национална ястие и гордост, а на тотална простотия! Нито познаваш човека, нито си оригинален, нито пък се вписваш в аудиторията. Съдия Евгениев е най-почетния магистрат, когото познавам, един от най-интилигентните и добре подготвените юристи, абсолютно независим и безпристрастен. Единственото нещо, което ме изумява е идеализма му, че може да се справи с тази кал. Браво за смелостта и късмет! Ако някога са предлагали почтен човек за шеф, то това е съдия Евгениев!

 7. 10
  Езоп | нерегистриран
  25
  -6

  Една от най-интересните идеи на съдия Евгениев е възлагането лично на административния ръководител на АСП на функцията на наблюдаващ прокурор по производствата водени за престъпления, извършени от председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор, директора на НСлС и върховните магистрати

  --------------------------------



  Иначе казано тези магистрати да са в "неговите ръце".

  Вся власть Советом!

  Вишински ряпа да яде!

 8. 9
  Езоп | нерегистриран
  20
  -6

  Свършиха добрите дни за правото в правоприлагането и правораздаването.Вместо тях има само едно службогонство...

 9. 8
  А кой | нерегистриран
  24
  -3

  ще наблюдава делата на наблюдаващия...

 10. 7
  Коминочистач | нерегистриран
  18
  -5

  Брей,кога стана коминочистач, кога почерня.... )

 11. 6
  адвокат–сак | нерегистриран
  17
  -2

  Каквито и концепции да се представят, колкото и да е развито теорично-концептуалното ниво на кандидатите, фактите си остават едни и същи- налице е липса на политическа воля + липса на обективирането й от НС /законодателната власт/ в нормативни актове, с ясни, изчерпателно изброени и категорични членове, са основната предпоставка за ненамаляване на корупцията в хоризонталната и вертикална структура на държавното управление, държавната администрация и съдебната власт. Да не говорим, че едно единствено престъпление “корупция“, с ясно изброени изпълнителни деяния, НЕ СЪЩЕСТВУВА в нашия НК...

 12. 5
  успех! | нерегистриран
  16
  -13

  Успех!

 13. 4
  колега | нерегистриран
  14
  -16

  Успех, Пламене!Ще бъде добър вариант.

 14. 3
  х | нерегистриран
  18
  -15

  Прекрасен човек и професионалист!

 15. 2
  мониторинг | нерегистриран
  13
  -11

  Този е предложен и избран вече,да бори /закриля/ Тях!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.