Готви се нова атака срещу административния ръководител на Окръжен съд - Благоевград

Готви се нова атака срещу административния ръководител на Окръжен съд - Благоевград
"Защо казват от мое име „Не на страха“? Аз не разбирам от какво се боят", казва председателката на Окръжния съд в Благоевград Катя Бельова в интервю за в-к "Труд" през 2016 г.

Осем наказателни съдии от Окръжен съд - Благоевград са изпратили писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което изразяват недоволство от организацията на работата в съда под ръководството на председателя Катя Бельова. Писмото на недоволните магистрати е включено като точка №4 за предстоящото на 5 март 2019 г. заседание на ресорната колегия на Съвета, като вносител е председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. Недоволните смятат, че съдия Бельова толерира магистратите от Гражданското отделение на съда, което било за сметка на наказателните съдии. Очакванията са Лозан Панов да настоява за възлагането на проверка на работата на съда.

На 7 юни 2016 г. Катя Бельова бе избрана за втори мандат като административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград от предишния състав на ВСС. Срещу нейната кандидатура тогава бяха шестима кадровици, сред които и настоящият председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) Калин Калпакчиев. Още същия ден от ССБ излизат с отворено писмо, в което се изразява недоволство от решението на кадровия орган. Тогава Бельова е обект на координирана атака, включваща негативни публикации срещу нея, както и искания на отделни членове на ВСС за започването на проверка в съда.

На 24 юни 2016 г. 14 съдии от Окръжния съд в Благоевград, сред които е и съдия Бельова, публично се разграничават от дейността на съсловната магистратска организация и обявяват, че я напускат. "С този акт снемаме доверието в тази институция, тъй като тя обслужва интересите на шепа хора, излизат с едностранни становища, без да се проверяват фактите", коментира тогава решението на магистратите съдия Бельова. 

Седмица по-късно Катя Бельова дава интервю за в-к "Труд", в което остро критикува политическата дейност на председателя на ВКС и на ССБ.

По-малко от три години по-късно срещу председателя на Окръжния съд в Благоевград отново се готви атака по добре познатия сценарий - малка група съдии, предимно членове на ССБ, сезират ВСС, председателстващия колегията (Лозан Панов-бел.ред.) включва точката в дневния ред, като (засега) липсва единствено позицията срещу Бельова на политически ангажирания съдийски съюз.

"Правен свят" публикува интервюто на съдия Катя Бельова от 01 юли 2016 г., което се оказва, че звучи повече от актуално и днес:

Г-жо Бельова, името ви нашумя тия дни, след като заедно с 13 ваши колеги напуснахте решително Съюза на съдиите в България – една от най-влиятелните неправителствени организации, създадена да отстоява интересите на хората, които произнасят присъди "в името на народа". Лесно ли взехте това решение?
 
То доста дълго зрееше у нас и стана неизбежно, когато активисти на съюза взеха отношение - грубо и пристрастно към моя избор за председател втори мандат на Окръжен съд-Благоевград. Ние бяхме хсред основателите на съдийския съюз, който по-рано носеше друго име, членуваме в него над 10 години. Напоследък обаче по разни поводи започнахме да се питаме това ли е нашата организация, тя нашите професионални интереси ли отстоява, или обслужва амбициите на тесен кръг хора от телевизионния екран. Окончателно си отговорихме с "не" преди около седмица, след като чухме от този кръг обидни намеци и твърдения - както за мен персонално като кандидат за председател, така и за атмосферата в съда. Те бяха направени само на основание на приказките на една-единствена наша колежка без да се поинтересува някой дали са верни. Затова решихме на събрание да подадем мотивирани заявления за напускане на съюза – всички от нашата секция, с изключение на един. Решението беше взето не само предвид случилото се покрай моя избор. А и предвид някои продължили във времето действия на съюза, които бяха, меко казано, смущаващи.
 
Например?
 
Например, ръководители на съюза да застават зад определени членове дори и когато те са извършили етични нарушения или имат системни пропуски в работата си, а пък срещу други да правят кампании, да ги оплюват и унижават. Или друго - да използват съдийската тога извън съдебната зала като атрибут за лична изява със снимка за спомен и неясно послание...
 
Какво послание? Да не е онова "Не на страха!" от речта на съдия Лозан Панов на стълбите пред Съдебната палата?
 
Ами да. Какъв страх? За какво става дума? Аз 28 години съм съдия и никога не съм се страхувала. И моите колеги не са страхливци. Ние се подчиняваме само на закона и на фактите, събрани по делата. А на стълбите какво се казва за нас? Че досега сме издавали със страх нашите актове, а отсега нататък ще ги издаваме другояче?! Съдия и страх да се спрягат като двойка понятия – това е срамно и жалко! Както и съдии да политиканстват.
 
Вие пък заявихте и то писмено, че няма почтеност, справедливост и прозрачност в съдийския съюз. И това са тежки думи. Още повече, че с тях си служи и самото ръководство на съюза като знаменосец на съдебната реформа, която е безспорно необходима.
 
Реформата е необходима, но няма нужда от знаменосци. А от хора, които честно и много работят.
 
Всички магистрати са съгласни, че реформа трябва да има, за да стане правосъдието по-справедливо. Но в дебата за нея се разделиха на два лагера, които враждуват. За лидер на единия се счита главният прокурор, а на другия – съюзът на съдиите като се подчертава, че е финансиран от фондация "Америка за България". Вие да не би сега да минавате от единия в другия лагер?
 
Как ви хрумна това? Ние сме сигурни, че реформа е нужна, защото виждаме, че съдебната система изостава от модерните технологии, страда от липса на откритост, неадекватна е на новите предизвикателства - бежанския поток, тероризма. Искаме реформа, но не на парче, а добре обмислена, с ясни хоризонти. И не да се прави отгоре надолу, та да връхлита редовия съдия изненадващо, а отдолу нагоре – така, че да отстранява пречките в работата му. Що се отнася до делението на лагери, то е нелепо и е далеч от нас, които сме в съдебните зали.
 
Какви пречки срещате вие във вашата работа? Реформата, както върви досега, помага ли ви да ги преодолявате?
 
Първата ни пречка е голямата натовареност. Правят се стъпки за преодоляването й, но още трябва. От 28-те окръжни съдилища ние сме на 4-то място по натовареност – 13,84%. Всеки колега при нас решава около 250 дела годишно, това е почти непосилно. Трябва най-сетне да се преначертае прословутата съдебна карта. Има обезлюдени региони с районни и окръжни съдилища, трябва да се пренасочат кадри оттам към други, където има повече работа. Друга пречка е липсата на електронно правосъдие, от което има наченки само. В нашия съд сме напред с технологиите – при нас по компютър можете да проверите какво става с вашето дело от САЩ, а и от много други страни по света. Но другаде не е така. Аз имам електронна връзка със съдилищата в региона – правя справки и вземам административни мерки, ако има проблеми. Но с апелативния и с касационния съд връзка нямам...а трябва. Много пречи понякога и абсолютизирането на случайното разпределение на делата. Имаме дело за несъстоятелност с 500 кредитори. Един съдия за да може да го реши, той не бива да се товари с други дела на случаен принцип. Има и необходимост от специализация. Трябва ли една 22-годишна съдийка, която още няма годеник, да решава дело за родителски права, защото нейното име се е появило при джуркането в компютъра? И вещите лица са пречка понякога. Те трябва да се излъчват може би от браншовите организации така, че най-добрите да идват в съда. Така няма да се стига от единична до тройна и петорна експертиза. Сега в списъка, с който разполагаме, има експерти, заявили компетентност, каквато нямат. Те не се справят със задачите, които им възлага съдът. Липсват критерии за подбора на съдебните заседатели. Пращат ни ги на списъци от общинските съвети по квотен партиен принцип. Между тях има такива, които не са компетентни и даже...с извинение, някои не са много наред в главата. А пък чрез тях обществеността участва в решенията на делата. Вместо да ругае съдиите за щяло -нещяло, да подбере по-старателно своите представители, които имат равен глас с тях. Реформата е и това. 
 
Искате ли да припомним най-важните постижения на реформата досега? Конституционната промяна: разделението на ВСС на колегии, явното гласуване там, изборът на парламентарната квота с квалифицирано мнозинство и новите правомощия на инспектората. Кое от тези неща повлия чувствително на вашата работа? Гражданите още не усещат промяна.
 
Аз смятам, че няма полза само структурно да се реформираме без да бъдат променени НК, НПК, ГПК. За да усетят нещо гражданите, трябва с промени в НПК да се облекчи режима за призоваване. Да се махнат архаизмите от ГПК. Сега е така - ако например не платиш издръжка след развод, следва мегапроцес и пробация, а даже и затвор. Съдът не е пенкилер. Не е нужно да се ходи при него за всичко – и при развод по взаимно съгласие примерно. Трябва да заработи медиацията – а това ще стане, ако някои видове дела започнат да минават задължително през консултация с юрист с цел споготба, преди да влязат в съда...
 
А иначе при нас магистратите се усеща в административен аспект положително влияние от разделението на ВСС на съдийска и прокурорска колегия. Надяваме се формирането на единна атестационна комисия на мястото на регионалните да реши проблема с атестациите на съдиите и прокурорите – над 90% са много добри и това ги лишава от смисъл. Трябва да се промени и нормативната база за конкурсите. Според мен конкурсното начало трябва да залегне при първоначално влизане в системата, а кариерното израстване да става на база на атестация – сериозна обаче.
 
Ако се направи анкета, казва висш съдебен кадровик, само 2% от магистратите ще подкрепят сега действащия норматив за конкурсите.
 
По-малко от 2% дори. Обидно и ненужно е съдии и прокурори да се подлагат на 15-минутен мъчителен разпит с неясни правила, като се забравят хилядите постановени от тях актове, дългогодишната им професионална биография. Как се оценява според вас 0.01 като разлика между двама кандидати? Това нито е точно и справедливо, нито води до избор на най-добрите.
 
Вашият избор за председател на благоевградския окръжен съд протече бурно. Г-н Калпакчиев, който е виден представител на Съюза на съдиите във Висшия съдебен съвет, заяви, че той е предрешен на петия етаж на съвета, където изглежда, че работят някакви негови врагове. В крайна сметка се разбра, че както във ВСС, така и във вашия съд има някаква лична вражда – между вас и съдия Екатерина Николова, бивша шефка на районния съд в града ви. Кажете ни, защо сте скарани?
 
Не става въпрос за кавга. А за спазване на закони и правилници, за зачитане на йерархията и уважение към административния ръководител, най-елементарно.
 
Между другото, от ВСС съобщават, че кандидати за административни ръководители в съдебната система почти няма и то е именно защото няма достатъчно уважение към тях. Що за началник е, който нито назначава, нито уволнява, нито пък наказва подчинените си, а отговаря за тяхната работа?
 
Права сте. Той може само да предложи свой подчинен, който безобразничи, за дисциплинарно наказание. Само това. Неслучайно на избора за административен ръководител на нашия съд аз бях единствен кандидат. Кандидатирах се, защото имах подкрепата на колегите, с които сме като семейство, ако изключим странното поведение на Николова, която беше маниакално изписала по едно време 4 хиляди страници със заядливи преписки по мой адрес. Срещу нея има оплакване в етичната комисия за неетично поведение и срещу друг колега. Ту й трябват две стаи от нашите, ту това, ту онова, даже за чистачките на тоалетните има претенции – ако не изнервяше атмосферата, щеше да е смешно.
 
Чуха се във ВСС взаимни обвинения между вас. Дограмата на съда под ръководството на г-ца Николова била сменена от шурея на съдия, неин заместник и близък приятел. А пък едно търговско дело седем пъти било разпределено, докато се падне на вас?
 
Дограмата на втория етаж действително е правена от фирма, където е съдружник шуреят на съдия Пензов. Доколко поръчката в рамката на закона – това ще стане ясно при одита.
 
Но и на партера имало нещо като портал, правен от тая фирма за окръжният съд, т.е. вие сте й възложител.
 
Но собственикът й на мен не ми е шурей.
 
А търговското дело, което се е паднало на вас след седемкратно разпределение?
 
То не е нито за милиарди, нито за милиони, както чух да се говори, а е производство по несъстоятелност по молба от кредитор на един едноличен търговец. Разпределението му стана един ден, докато бяхме под гражданско наблюдение на тема "Система за случайно разпределение на делата". Аз демонстрирах пред представители на НПО системата - че остават следи от всяко джуркане в нея. Адв. Илиана Спасова, която ръководеше проекта за това гражданското наблюдение, вече свидетелства. И в електронната папка е отбелязано, че делото е послужило за демонстрация. Процедурата е приключила до моето име. Бях забравила за нея, докато не ми го припомниха с обидни намеци за корупция.
 
Ами направете си отвод по делото и ще си ги спестите.
 
Защо? За да излезе, че съм гузна, както Николова се опитва да внуши?
 
Съюзът на съдиите очевидно взе страната на г-ца Николова. Но инспекторатът пък взе вашата страна – в смисъл, че не намери нередности в работата ви. И мнозинството в съдийската колегия ви избра.
 
Да, Съюзът на съдиите взе страна и то драстично. И не за пръв път взема страна при избори на административни ръководители, които са от правомощията на съдебните кадровици.
 
Да се върнем към позицията на съдиите, които се наредиха на стълбите на Съдебната палата. Мен ако питате, те са и граждани, имат право за я изразят. Макар че и аз като вас не разбрах от какво се боят, че ръкопляскат на думите "Не на страха!". Може би от есемесите на премиера, не знам. Но нима вие нямате никакъв страх?
 
Аз от есемеси на политици не се боя, не съм и получавала. И от закона не се плаша, защото стриктно го спазвам. Мен само тероризмът ме плаши. Той наистина е страшен.
 

Още по темата

Депутат от ГЕРБ праща Бойко Борисов в пенсия

Предишна новина

Дело за покупко-продажба на имот продължило 19 години, 7 месеца и 19 дни

Следваща новина

Коментари

25 Коментара

 1. 33
  *********************************-******************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 32
  ************************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 31
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #6 от "Аршинков | нерегистриран":
  Дойде пак времето на масоните.

  Че кога синът и кръщелникът на Великия магистър на масоните ги махнаха от финансовото министерство, та сефте да идва времето на масоните?

 4. 30
  пиринско БГ | нерегистриран
  8
  -1

  Бунт в Темида! Съдии от Благоевград не могат да търпят шефа си

  Осем наказателни съдии от Благоевградския окръжен съд настояват да бъдат изслушани от Висшия съдебен съвет (ВСС) заради създадената нетърпима за работа ситуация“.  Те обясняват, че в съда са възникнали съществени проблеми, които не се решават от председателя му Катя Бельова, а със съдействието ѝ се създават нови.  Съдиите разказват, че през януари Катя Бельова е събрала в кабинета си гражданските съдии, на които е било предложено да не дават дежурства през почивните и празничните дни, съобщава lex.bg.  Това означава, че дежурствата ще се дават само от наказателните съдии, които бързо депозират своите възражения. Вместо отговор от председателя на съда, наказателните съдии виждат, че от графика за дежурства директно са махнати колегите им от Гражданското отделение.  Другият проблем е, че от месеци Наказателното отделение е без ръководител, тъй като титулярът е в отпуск по майчинство, а натовареността е висока. Въпреки техните многократни настоявания и проведените няколко общи събрания, временен ръководител не е определен от ръководството.  Съдиите се оплакват пред ВСС, че проблемите на Наказателното отделение не се обсъждат. В Благоевградския окръжен съд работят общо 24 съдии, двама от които са младши магистрати. В Наказателното отделение има десет съдии.

  През 2016 година Катя Бельова получи втори шефски мандат в Благоевградския окръжен съд, въпреки висящите тогава съмнения за манипулация на разпределението на дело и лошата работна атмосфера в съдебния район.  Съмнения имаше и защо Бельова е назначила Петър Узунов, брат на „човека на Бойко“ (от „Яневагейт“ – б.р.) в предишния ВСС Димитър Узунов, за съдията, който разпределя делата в съда. Нещо повече, освен Петър Узунов в съда работи и съпругата му съдия Надя Узунова.

  Одити на ВСС показаха, че в първия мандата на Бельова е имало нарушения при назначаването на съдебни служители в съда. Въпреки това мнозинството в стария Висш съдебен съвет я избра със странни мотиви. Сега в благоевградския съд отново има сериозни проблеми.  Това не е първата „включена аларма“ по отношение на Катя Бельова, преди три години адвокат Стефан Стефанов, публикува в „Капитал“ една интересна статия: „Да избомбиш съда“ , в която разказва за впечатленията, които съдия Бельова е оставила у него. Това, за което говори той, засяга частен спор, развил се пред Окръжен съд-Благоевград. Той обаче е показателен за дефектите на българското правосъдие, казва адвокат Стефанов.  “ Като юрист аз не искам съд, в който председателят да разпределя дела сам на себе си и да затваря съда, когато и както му скимне. Не искам съдия, който сезира прокуратурата и ме глобява, а след това „безпристрастно“ гледа дело, по което съм страна. Не искам да упражнявам професията, която обичам, пред облечени в тоги самозвани „каки“, за които правото не означава нищо. Не искам „частен“, а честен съд. Защото „частни“ могат да бъдат само интересите, пачките и „кошниците с плодове“. Съдиите могат и трябва да бъдат единствено честни (и компетентни).“, пише още адв. Стефанов

 5. 29
  ************************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 28
  ********************************************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 27
  **************************************************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 25
  ********************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 24
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 22
  Юрист | нерегистриран
  20
  -4
  До коментар #20 от "Tribus Verbis | нерегистриран":
  НЕуважаеми ЛЪЖЦИ,

  нито един от съдиите от Благоевград НЕ Е член на ССБ. Всички са напуснали воглаве с преЦедателката бельова през 2015. Обаче ви е удобно да лъжете.

  Колега, Правен свят изглежда е на дистанционно управление от ръководството на съда....виж как изтриха някои неудобно истини в коментари 19,18 и 17 под предтекст на недопустимо изказване.....Важното е, че Вие сте принципен и продължавайте така, всички граждани страдаме от Вашите "колеги" съдии, които "правораздават" и в същото време нарушават основни установени положения в правото.....Дерзайте !

 11. 20
  Tribus Verbis | нерегистриран
  32
  -7

  НЕуважаеми ЛЪЖЦИ,

  нито един от съдиите от Благоевград НЕ Е член на ССБ. Всички са напуснали воглаве с преЦедателката бельова през 2015. Обаче ви е удобно да лъжете.

 12. 19
  *********************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 18
  ********************************-*********************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 17
  ******************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 14
  | нерегистриран
  38
  -1

  Катя Белова трябваше да се скрие след операцията на ГДБОП срещу Насо Прасето. Как може да назначиш за шеф на сигурността на информацията чичото на най-големият наркоразпорстранител в областта? И явно апетитът идва с яденето, та Белова назначи и жената на Прасето за служител в съда - та да тече цялата информация към ОПГ-то от извора....

  ВСС дали ще се занимае с тези неща?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.