Адв. Владимир Шейтанов, член на Стратегическия съвет при президента:

Корупцията е Конституцията на днешна България

Корупцията е Конституцията на днешна България
Адв. Владимир Шейтанов, член на Стратегическия съвет при президента

На 19 март 2019 г. с указ на президента Румен Радев бе създаден Стратегически съвет към държавния глава. Един от неговите членове е адвокат Владимир Шейтанов, добил популярност като един от защитниците на българските медици по делото в Либия. Адвокат Шейтанов бе любезен да отговори на въпросите на "Правен свят".
 
Господин Шейтанов, вече сте част от Стратегическия съвет при президента. Кой Ви покани да станете част от  него и защо точно Вие?
 
Повече ме интересува въпросът за това как ще си отида от този Съвет и какво ще му оставя. 
 
Каква ще бъде ролята Ви в новия Съвет към президента? Кредото Ви е "Територия на духа" - ще съумеете ли да опазите тази територия като част от тази структура?
 
Съветът не е сцена, където се изпълняват роли. Амбицията ни е да допринесем за извеждане от безпътицата и "брауновото" състояние на страната. 
 
Що се отнася до моето кредо - то е формулирано от проф.Чавдар Добрев и акад. Ефрем Карамфилов по адрес на моя дядо анархиста Георги Василев Шейтанов, обезглавен през 1925 г., заедно с Мариола Сиракова, жената, влюбена в него, от банда политиканстващи главорези, без съд и присъда, докато е бил конвоиран от Нова Загора към София от специална гвардейска част, за да бъде предаден на Обществената безопасност.  Преди това обаче, за краткия си 29-годишен живот, успява да обиколи 10-на държави пеша, израства от гимназист в Ямболската гимназия до слушател на курсове по право в Женева, а по-късно до идеолог на българския анархизъм, създател и автор на сп. "Пламък", заедно с Гео Милев, извоювал си приятелството и признанието на Кръстьо Кръстев, Антон Страшимиров, проф. Асен Златаров, Васил Икономов, Здравко Сребров, Ламар и плеяда други интелектуалци от първото 20-летие на 20 век. Камен Зидаров го е слушал с отворена душа. Всичко това е постигнато благодарение на територията на духа – по едноименната книга за Георги Шейтанов, изд. Никола Вапцаров, библиотека "Простреляния Пегас", София, 2016г. Моят баща, Георги Ташков Шейтанов, също плати доста скъпо защитата на това кредо през годините на своя некратък  живот: от ветеринарен лекар, зам.-командир на полк през Втората световна война, лекар във ВВМИ, научен работник, до пенсионер. 
 
Сега е моят ред. 
 
Каква всъщност е идеята на Стратегическия съвет? Чуха се гласове, че това е новият политически проект на президента.
 
Държавата ни е трагично безидейна. Тя се занимава с лични асансьори, апартаменти на властниците, печалбарство, уреждане на наши момчета и момичета на доходни места, усвояване на едни пари от едни субсидии, насаждане на чужди биологично противоестествени идеологеми. Парламентът ни е с 8% одобрение – това са почти депутатите и техните семейства и роднини. 
 
Корупционните прояви скандализират над 60% от българското население и властта е безсилна да подобри процентите. В същото време страната е изправена пред непредвидими геополитически промени, природни катаклизми, международна нестабилност, непрестанно външно въздействие и свиващ се национален суверенитет, пред демографска катастрофа, без кормчия, без посока, без стабилизатори, с отслабени съпротивителни сили, разединена, обезверена, с емигриращо младо и образовано население, без аналитичен капацитет да осмисли тревожните световни процеси и тенденции и подготви нацията за евентуалното им опустошително преминаване през България. 
 
Задачата е историческа, а интелигенцията ни е обезкървена от 30-годишно изтичане  на човешки капитал от страната. Някой трябва да постави диагнозата, да предпише терапията и да завие кормилото в спасителната посока. 
 
Що се отнася до създаването на политически проект на Президента, никой до този момент не е споделял с мен подобни амбиции. Но споделям мнението, че е крайно време политиката да стане сериозно занимание за подготвени хора, които имат потребности, различни от осребряването на властта.
 
Каква е стратегическата визия на държавния глава и разбира се Вашата лична позиция относно състоянието на правото днес?
 
Никога не съм си въобразявал, че съм в състояние да изразявам стратегическите визии на държавния глава. Но Ви благодаря за високото мнение. Президентът Радев има ясна позиция по състоянието на съдебната система, за която сам нееднократно е говорил. Указите, с които връща законите, са част от тази позиция. Мога да приведа един цитат от неговото поздравление във връзка с избора на новия ВСС, през 2017г.: "Независимата съдебна власт има изключително важна роля за гарантиране на демократичните устои на нашата държава и за защита на правата и свободите на гражданите и техните организации. Справедливостта за гражданите и ефективната система на правораздаване са сред моите приоритети като президент на Република България и като неин гражданин. Воден от разбирането, че високият морал, прозрачността и професионализмът са основни признаци в работата на правосъдната система, ВСС е институцията, гаранция за независимостта на съдебната власт". Може би в бъдеще, той ще има и други възможности да говори с нацията по тази тема. Но възможностите му за влияние в посока на подобряване състоянието на съдебната система се определят от Конституцията и Президентът винаги се е съобразявал с принципа за разделение на властите.
 
Моята позиция за състоянието на съдебната система е позиция на юрист, с 38-годишен юридически стаж, имал възможност да работи в десетки други съдебни системи по силата на своите професионални задължения. Ще ми позволите този път да бъда съвсем кратък –  съдебната система е голямото разочарование на нашето общество. Това показват и социологическите проучвания по доста категоричен начин, и докладите на ЕК, и Държавния департамент на САЩ. В днешния си вид, тя трудно се доближава до съдържанието на термина "правова държава". Като български юрист мечтая за друго състояние на съда, прокуратурата, следствието и адвокатурата и други резултати от тяхната дейност. Ако се замислим, проблемът не е толкова личностен, колкото системен. Наблюдавам изключително опасна тенденция на превръщане на съдебната система в съсловна, т.е. нейните актове да се определят от принадлежността на страните в спора към едно или друго социално съсловие. Това е категоричен признак за зараждането на съсловната държава.
 
Господин Шейтанов, напоследък наблюдаваме впечатляваща активност от страна на правоохранителните органи. Някои наричат действията им "полицейщина". На какво, според Вас, се дължи това раздвижване и дава ли желаните резултати? В крайна сметка обществото иска справедливост.
 
Вълнообразната активност не е белег на ефективност в правораздаването. Органите, за които говорите, все още са далеч от необходимото ниво на професионализъм, правна подготовка, независимост от политическо влияние. Не може да се говори за устойчива тенденция на активизация на правоохранителните органи, след като предварителни проверки и досъдебни производства продължават 6 години, при законов срок от 3 месеца.  Не може да се говори за такава активизация, когато от полето на внимание са изключени търговията с влияние на властимащите, корупцията по високите етажи на властта, политическата намеса в работата на тези органи и др. Хората ни изпитват крещяща нужда от справедливост. Несправедливостта в България не е проблем единствено на една или друга система в държавното управление, а в нейната икономическа база. 
 
Ако някой си мисли, че съдебната система ще възстанови справедливостта  в едно общество, раздирано от социално неравенство, той е наивник или взима нас за наивници. Няма съдебна система, която може да реши този фундаментален икономически проблем. Днешната българска съдебна система е поставена в несправедлива координатна мрежа и по дефиниция не може да отговори на очакванията за справедливост. Тя по-скоро обслужва несправедливостта и засилва чувството за несправедливост. И няма нито желание, нито сили да реформира същността си. Не бива да се очаква справедливост от съсловната държава и нейната съдебна система.
 
Запознат сте със скандала с евтините апартаменти на властта. Дори да е законно, етично ли е председателят на ВКС Лозан Панов да живее в апартамент на нереално ниска цена, четири пъти по-ниска от средната пазарна цена и редно ли е, според Вас, по аналогия с действията на правосъдния министър, на зам.-министрите на спорта и енергетиката, да поеме морална отговорност и да понесе последиците?
 
Няма да навлизам в темата чрез персонализиране на явлението. Стоя далеч от въпросната конкретика. Присъди се издават единствено в съдебна зала, при условията на обективно, всестранно и пълно разкриване на обективната истина. Страничният наблюдател няма право да си присвоява правото на съда да се произнася по вината. За мен, конкретните казуси са дълбоко безинтересни, при наличието на проблемност в системата. Проблемът не е във фамилните имена, а в океана на корупцията и социалната несправедливост, заляла България от Север на Юг и от Изток на Запад. Ако сменим брошката, ще се промени ли блузата? Властта е източник на привилегии и пари и нито едно общество от векове насам не се е спасило от тази чума на социално разделените общества. Трябва да се мисли за чумата, а не толкова за чумавия. Трябва да обявим война на чумата и да я спечелим, за да няма чумави.
 
Как хората да вярват в правосъдието, ако няма метод за контрол и отзоваване при необходимост на най-висшите магистрати? 
 
Съдебната система по Конституция е независима власт. Това по дефиниция премахва всякаква възможност за контрол върху висшите магистрати. Безполезно и бих казал – наивно, е да мечтаем за честни висши магистрати, когато те се формират професионално от институциите на корумпираната държава. Тази държава не позволява на магистратите да се опазват от нейните социални язви, каквато е корупцията. Не завиждам на способните, знаещите и нравствено запазени колеги, които са принудени да работят в подобна среда.
 
Прави впечатление още нещо – Европейската комисия, а и Държавният департамент на САЩ ни критикуват за това, че  у нас има дефицит на осъдителните присъди за корупция по високите етажи на властта. Кои, според Вас, са факторите, които водят до тези критики – разследванията ли не са достатъчно пълноценни или пък се оказва, че понякога съдът влиза в колаборация с подсъдими и обслужва интересите им?
 
Корупцията е тайна единствено и само за корумпираните. Това са единствените хора на земята, които не са чували за корупция. Никаква ЕК и Държавен департамент не са в състояние да ги убедят в обратното. Често си задавам въпроса -  а каква полза имат няколко осъдителни присъди, когато икономическата база на обществото ражда непрекъснато корупция. Това са белите дробове на това общество. То не може да съществува без нея. Корупцията е Конституцията на днешна България. Не може да се нарушава тази Конституция както от разследващите, така и от съда. Инак няма да са разследващи и няма да е съд. Нужно ни е принципиално "друго".
 
Връщате ли се към делото в Либия?
 
Никога не съм си тръгвал завинаги от делото в Либия, за да ми се налага да се връщам.  То е в мен и там ще си остане. Това дело беляза първото 10-летие от 21 век на моята страна. То е част от българската обществена тъкан и трудно мога да се еманципирам от него. А и не виждам причини да опитвам. То е един от моите "професори" в международното право, а човек никога не забравя професорите си.
 
Владимир Шейтанов е дипломат от кариерата, специализирал в Харвардския институт по международно развитие, Вашингтонския институт по международно право, Световната търговска организация – Женева, работил с УНКТАД, ИКАО, Комитета за космоса на ООН; единствения чуждестранен адвокат пред Народния съд на полк. Муамар Кадафи, допуснат до защита на 5-те български медицински сестри в Либия по СПИН процеса в Либия през 2000-2002 г.
 
*Направените в интервюто коментари изразяват личната позиция на адв. Владимир Шейтанов по отправените въпроси. Отговорите не ангажират Стратегическия съвет при президента Румен Радев.
 

Жената на Лозан Панов обяви пресконференция, след това се скри

Предишна новина

ВАС потвърди екооценката за строежа на нов блок на АЕЦ Козлодуй

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 16
  Не търкай измекяри! Тук пише за престъпници! | нерегистриран
  13
  -1

  След вчерашната медийна изява на шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев, един въпрос броди „трескаво“ из страната. А той е: Г-н Георгиев, можете ли да паднате по-ниско или да продължим да ви стимулираме с нови факти около вашето битие? Ще се глобите ли сам за декларация с невярно съдържание или ще се предадете доброволно на г-н Цацаров?

  От всичките ви оправдания около скандала с имотите ви, можем само да ви уверим, че не ви завиждаме за протеклите тераси, зимните градини, стъклените кули, тентите и луксът, в който сте заобиколен. Възмутени сме от това, как в продължение на дни се опитвахте да ни заблуждавате. Защото това, което видяхме от дронове, спътници и селфита вече ни убеди, че вие сте всичко друго, но не и лидер в борбата с корупцията. Може би вече сте разбрали, че разликата между вас и останалите новодомци, е че все още имате много да се „учите“, за имате имот, закупен от Артекс.

  В опита си да изчисти петното от Цветан Цветанов, Георгиев, ни уведоми вчера, че няма да коментира неподписани документи, защото щели да ги проверяват дали съответстват на истинските. Явно ни взимате за големи балъци. Според бивши служители на КОНПИ това са вътрешни документи, доклад на директора с предложение, проект на решение на Комисията и становище на една дирекция, която обработва постъпващото в централата от териториалните дирекции. Тези доклади от директорите се предават на магнитни носители, а проектите и становищата също се разменят в Централата на Комисия с помощта на флашки и поради тези причини са без подписи.  Същите се обсъждат на провежданите заседания на комисията и след евентуални корекции са разпечатват и едва тогава се подписват. Оригиналните документи се намират в архива на комисията и могат да бъдат проверени за минути, ако случайно не са унищожени. Защо ли да не го направят. Убедени сме, че проверката на автентичността на тези документи няма да получи гласност, защото Пламен Георгиев би трябвало да знае, как е замазана и прекратена проверката срещу Цецо. Не по-различен би бил резултатът от проверка на КПКОНПИ срещу самия Пламен Георгиев. Тя е обречена на провал. Хора от системата не крият, че всички ръководни кадри са поставени на тези постове, след личната благословия на Георгиев, получена след неуморен труд на колене или други неудобни пози.

  Вчерашната изява на Пламен Георгиев беше катастрофа за неговия имидж, ако изобщо има някой, който да си мисли, че е останал такъв. Започна се от ранни зори, след като се появи на конференция, свързана с морала в администрацията. Безспорно е, че хвърли в потрес обществеността. Докато се чудехме на тази демонстрация, дойде и необяснимо наглото му поведение пред журналистите. Започна се една безспирна тирада, как единствено той бил публикувал нотариални актове и документи и повече за тези „компроматни глупости” нямал да се обяснява. Да припомним само, че първо Фрог публикува съмнителните му имотни сделки, като забелязахме, че са придобити два апартамента, три паркоместа и гараж за 527000 лева, цена съмнително по-ниска от пазарните цени. Приложихме и снимки на луксозните сгради, като Пламен Георгиев странно защо в набързо скалъпените си обяснения наблягаше на апартамента, закупен през 2012 г. Бил на Акт 15, което по-късно бе опровергано. Апартамента не бил в кв. Изток, а само до хотел Плиска. Не бил го купил от Артекс. Това била реалната му цена и т.н. За новата си от 2017 г. бегло спомена, че има течове, защото бил на последният етаж и бил в кв. Гео Милев, а не на алея Яворов и поради това цената била едва 150 000 евро.  Било старо строителство и аха да ни замаже очите, като изтича панически в Блиц и ПИК, където сърцераздирателно изплака, че имотът му бил ипотекиран от банката и заради това не бил негов. Опита се да направи анализ и на пазарните цени на имотите в кв. Гео Милев и тъкмо да му повярваме, че всичко е точно от Биволъ показаха другата истина. Имотите са закупени на цени под данъчните оценки и се оказа, че декларациите на Пламен Георгиев са неверни. Оказа се, че е купил тризонет от 156 кв.м. и тераси от 48 кв.м. и 186 кв.м. БТВ изпрати дрон и се оказа, че Пламен Георгиев е купил луксозен имот с всички екстри. От тераси и барбекюта до климатици и чадъри. Обществеността остана втрещена и това се превърна в най-обсъжданата новина. Притиснат от въздушното разузнаване Пламен Георгиев, отново с помощта на любимите си кафяви сайтове надмина себе си и обяви, че терасата от 186 кв.м. не била негова, а общи части, без значение, че само той я ползвал.  Задейства цялата си машина, която хукна да вади нови данъчни оценки за стари години, като естествено е старите да се окажат грешни и о, чудо! Данъчните оценки били по ниски от цените по нотариален акт, които пък били реалните и всичко било точно. Очевидно доволен от съчинението си Пламен Георгиев заговори за това, че е жертва на проверявани лица и хора, които са получили възмездие от кадърната и честна работа на него и комисията му. Корупцията атакува Антикорупцията и повече нямал да влиза в обяснителен режим.  Оказва се, че Пламен Георгиев яко ни баламосва. Юристи приеха опитите на Пламен Георгиев да си измие срама, като обида за професията. Не може да заемаш поста на шеф Антикорупция и да не правиш разлика между ипотека и лизинг, споделиха възмутени те. Не може в нотариалният акт подробно да е описано, какво купуваш, в последствие да го ипотекираш, а след това да твърдиш, че терасата е общи части, на която имаш лична цяла пристройка със сауна и барбекю. За негова неприятна изненада Антикорупционният фонд намери и обявата за продажбата на този тризонет с подробно описание на всичките глезотии в него. Всичко струва само 265 000 евро. Само със 115 000 евро повече от това, което е декларирал Пламен Георгиев.  Как тази цена се сринала в условията на нарастване на цените от 2016 г. до април 2017 г., когато го е купил до 150 000 евро не може да обясни нито един брокер на недвижими имоти. След какафонията от данъчни оценки, общи части, ипотеки и „компроматни глупости” остана без отговор един въпрос. Как Пламен Георгиев закупи този луксозен тризонет общо за 150 000 евро при пазарна цена от поне 265 000 евро? С какви пари доплати разликата от поне 115 000 евро? За ипотеките и продадения наследствен имот разбрахме. Събрал е около 300 000 лева, но от къде са другите г-н Борец с корупцията? Ако не сте ги извадил вие от някой тайник, то кой изплати разликата?  Атакуван бил от олигарсите, които неговата комисия проверявала. Ами кажете да чуем кои са, г-н Георгиев, а не да си подвивате страхливо опашката.  Убедени сме, че Пламен Георгиев се тресе и от това, че лъсна зависимостта от ГЕРБ и Цветан Цветанов. ГД „БОЕЦ” и Биволъ публикуваха вътрешни документи на комисията, от които е видно тежко нарушаване на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, граничещо с престъпления. През май 2015 г. Комисията на Пламен Георгиев прекратява проверката срещу Цецо с мотив, че не е установено несъответствие от 250 000 лева между доходи, разходи и имуществото, какво се изисква от закона. Видите ли, установеното несъответствие било около 110 000 лева, т.е. Цветанов няма обяснение за тези пари. Всичко се прекратява, а НАП няма нужда да бъде уведомен за да провери, какви са и откъде са те около 110 000 лева.

  В изнесените документи се вижда, че конпирите са установили всичките закупени имоти на Цецо, но са приели цените по нотариалните актове за реални. Няма несъответствие. Истината е, че ако Пламен Георгиев и компания бяха спазили чл. 28, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗОПДНПИ трябваше да задължително да изготвят пазарни оценки към датата на закупуване на апартаментите. Тези пазарни оценки при всички случаи щяха да увеличат несъответствието на Цветанов до над 400 000 лева и сега той трябваше да се разхожда из дебрите на Софийски градски съд, за да обяснява за имуществото си.

  Вместо да защитава интереса на държавата, КОНПИ на Пламен Георгиев замита проверката, прекратяват я и изпращат всичко в архив. Редно е и да кажем, кои са извършили въпросната проверка. Това е Антоанета Цонкова, в момента е предложена и избрана за член на КПКОНПИ. Според служители на Комисията, тя е способна да се разпише и на Колизеума по нареждане на Пламен Георгиев. Следващият е бившия зам.-председател на КОНПИ Иво Иванов, който в момента заема пост, като директор на Териториална дирекция София. Останалите, без които е нямало как да се случи това замитане, са посочени в тези документи. В новия Антикорупционен закон в чл. 52 и чл. 53 от него е дадена дефиниция за понятието конфликт на интереси, а именно: Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.  Сами преценете дали от КОНПИ не са имали частен интерес от замитането на проверката на имуществото на Цецо?

 2. 15
  Днес - протест пред МС срещу алчния гъз КОМПИР | нерегистриран
  10
  -1

  съвсем случайно ли жената на Роман Манафа работи при вас, бе Компири?

 3. 14
  Марко | нерегистриран
  14
  0

  Намерил се кой да говори за морал и справедливост!

  Чудя се някой хора въобще как се гледат в огледалото сутрин?  Ама това са други и обширни теми...

 4. 13
  До № 11 "Учуден" | нерегистриран
  2
  -7

  Последната или първата?! Я си помисли по-внимателно...и не се чуди.

 5. 11
  Учуден | нерегистриран
  15
  -3

  Адвокатът Шейтанов не иска да види с тези очила натискът на изпълнителната власт над съдебната и безумното нормотворчество на законодателната власт с абсурдни норм. актове , които отново съдебната власт трябва да се чуди как да прилага и едновременно да запази т.нар. добри нрави и усещането за справедливост в обществото.ТАКА ЧЕ Г-Н ШЕЙТАНОВ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Е ПОСЛЕДНАТА ,КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ АСОЦИИРАНА С Т.НАР. КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ.Преди нея категорично и безспорно са другите две власти.А неговото сравнение с Конституцията е частния му прочит на докладите на ЕК.Липса на върховенство на закона и накърнено разделение на властите.За накърненото разделение на властите/становище на Ф.Тимерманс/ съдебната власт изобщо не носи отговорност , а е основната потърпевша власт от нарушаването на този принцип.

 6. 10
  Немо | нерегистриран
  2
  -9

  И той, и доаенът му - червеният Трол от Дондуков 1, са политически боклуци!

  Толкоз...

 7. 9
  RRR | нерегистриран
  11
  -1

  Куцо и сакато яха съдебната система за щяло и нещяло.Това е проблема.Всички провали се оправдават с нея.

 8. 8
  Адвокат на дявола | нерегистриран
  7
  -9

  Искате да няма корупция - махнете провокацията към подкуп и нихната мамица, ако вземат :) Цацата може да е всякакъв, но имаше смелостта да го предложи. Друг е въпросът, че никой не иска ефективна борба с корупцията, защото гузен негонен бяга...

 9. 7
  ***************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 6
  108 | нерегистриран
  6
  -4

  Шейтана като юрист и държавник е това, което не е изобщо Мирослава Георгиева от СРС...

 11. 5
  Тоз | нерегистриран
  9
  -2

  пеналист ли беше, или е пенкилер, каквото падне?

 12. 4
  | нерегистриран
  16
  -1

  Е, баш пък Шейтанов ще ни чете морал!  Да си припомним кой е този "герой"!  "С неразумното си изказване, което обиди либийския съд и доведе до преждевременното прекратяване на последното заседание преди произнасянето на присъдите, Шейтанов наврежда на шестимата си клиенти, се произнесе за гафа в Триполи МВнР. Това е нещо недопустимо и много грозно, коментира говорителят на ведомството Радко Влайков. Адвокатът не за първи път прави подобни непремерени изказвания, добави той."  http://old.segabg.com/article.php?id=184676  То че го прави у нас на 4 ръце как да е. Ама отиде в чуждата държава и там в открито съдебно заседание и пред медиите даде воля на навиците си като предложи материална облага срещу "правилно" решаване на делото в негов интерес.  Това е обкръжението на нашия п.резидент!

 13. 1
  Езоп | нерегистриран
  32
  -4

  Не е съдебната система тази, която създава нормативната уредба, Шейтанов. Тя я прилага такава, каквато са я създали политиците вкл. и лобистката. И понеже го удряш на морал-какъв е твоя, когато осъждаш главорезите от 1925 година, но и дума не споменаваш за тези след 9-ти септември 1944 години, които почти изтребиха анархистите? Май гледаш да не обидиш партията на президента, зер хранилката прави убежденията.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.