Окончателно приеха новата Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави

Окончателно приеха новата Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави
Съветът на Европейския съюз одобри окончателно предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска информационна система за съдимост за осъждани граждани на трети държави. Тази централна система има за цел да се подобри обменът на информация от регистрите за съдимост относно осъжданите граждани на държави извън ЕС и лица без гражданство чрез съществуващата Европейска информационна система за съдимост (ECRIS).  
 
"Благодарение на новата система правоприлагащите органи ще могат по-бързо и по-лесно да откриват граждани на трети държави, осъждани в ЕС, чрез едно просто търсене в ECRIS.Това ще помогне за подобряване на полицейското и съдебното сътрудничество и съответно на борбата с престъпността и тероризма в целия ЕС и така Европа ще стане по-безопасно място за всички свои граждани", коментира Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.
 
Базата данни ще бъде достъпна онлайн и органите ще могат лесно да търсят чрез механизъм на принципа наличие/липса на съвпадение – при съвпадение ще се посочват държавите членки, от които може да бъде получена пълна информация от регистрите за съдимост за дадено лице. Системата ще съдържа само данни за самоличност, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки, когато има такива.
 
Системата ще се управлява от eu-LISA – агенцията на ЕС, която отговаря за управлението на широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Освен при наказателни производства системата може да се използва и за други позволени цели, например при проверка на лица, които ще работят с деца, или при издаване на разрешителни, например за огнестрелно оръжие. 
 
Тъй като новите правила вече са приети от Европейския парламент, те ще влязат в сила във всички държави от ЕС след публикуването им в Официален вестник през следващите седмици. В момента се водят разговори и по допълнително законодателство, предложено от Комисията. То ще даде възможност за проверки в базата данни ECRIS-TCN при разглеждане на заявления за разрешение за пътуване до ЕС (чрез системата ETIAS), при разглеждане на заявления за визи (чрез Визовата информационна система) или при разследване на използването на фалшива самоличност. В тези случаи ще са достъпни само данните за самоличност на лицата, осъждани за тежки престъпления или тероризъм. 
 
Понастоящем ECRIS се използва около 3 милиона пъти годишно за обмен на информация за предишни присъди. В около 30 % от случаите на искания за информация от регистрите за съдимост е даден положителен отговор, което означава, че е предоставена действителна информация от регистрите за съдимост. Това става предимно при наказателни производства. Тази информация обаче може да бъде използвана и за други позволени цели, например при издаване на разрешително за огнестрелно оръжие или при проверка за работа с деца.
 
Подобряването на ECRIS по отношение на гражданите на държави извън ЕС е част от Европейската програма за сигурност. ECRIS–TCN също така е част от определения от Европейската комисия нов подход към управлението на данни в областта на границите и сигурността, при който всички централизирани информационни системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и на миграцията трябва да станат оперативно съвместими при пълно зачитане на основните права. 
 

Панайот Рейзи напуска ГЕРБ, но не и кметския пост

Предишна новина

ЕСПЧ с ново решение срещу Русия

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.