Променив ЗАНН - лепят глоби на КАТ по входните врати


Призовки и наказателни постановления ще влизат в сила, ако са били залепени на входната врата на дома или офиса на нарушителя и 7 дни той не е реагирал. Това предвижда една от многото промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), публикувани за обществено обсъждане.
 
Ако правилото влезе в сила, по него ще могат се лепят и съобщенията за електронни фишове на КАТ с глоби за превишена скорост. В момента те се връчват лично от служители на МВР с таблети на пътя, по куриер, или по пощата с обратна разписка, но често не стигат до собственика на автомобила, заснет с камери.
 
Промените в ЗАНН предвиждат всеки гражданин да посочва едновременно и постоянен, и настоящ адрес. Призоваването може да става и по месторабота. Създава се и възможност на хората и фирмите да посочат, че желаят наказателните им постановления да бъдат изпращани до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване на Единния портал за достъп до административни услуги по Закона за електронно управление.
 
"Честитките" могат да се връчват от служител на институцията, съставила акта, или да се изпращат с обратна разписка чрез фирма, лицензирана за пощенски услуги.
 
Връчителят трябва да спази няколко условия. Ако известието е за физическо лице, призовкарят трябва да посети два пъти настоящия му адрес, като единият път е задължително в почивен ден. В случай, че не го откри, следва да направи едно посещение на постоянния му адрес и едно на адреса по месторабота. Ако носи известие за едноличен търговец, юридически лица и неперсонифицирани дружества, трябва да направи две посещения на адреса на управление през 7 дни в работно време.
 
Едва тогава "честитката" може да се залепи на входната врата, като за посещенията и самото залепване се прави протокол, а за дата на връчване се счита тази на последното посещение на адреса. Тези правила по ЗАНН обаче ще се прилагат в случаите, когато със специален закон не е предвиден друг ред за връчване.
 
Друга от предлаганите промени в ЗАНН за първи път предлага регламент за заплащане на възнаграждение на един адвокат или юрисконсулт, в случай, че атакуваното с техни услуги наказателното постановление бъде отменено от съда. Сумата ще е за сметка на бюджета на органа, издал отменения акт в размер, определен от съда. Ако заплатеното възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер в Закона за адвокатурата.
 
Подготвя се е въвеждане в ЗАНН на съкратено съдебно производство, в случаи, че наказателното постановление е обжалвано само в частта за вида или размера на административното наказание, и нарушителят признава фактите, изложени в наказателното постановление и е съгласен да не се събират още доказателства.
 
В проекта за промени в ЗАНН се допуска споразумение между наказаващия орган и нарушителя. При такава случаи размерът на глобата се определя на 80% от минимума. Например – ако наказанието по закон е от 100 до 300 лв., сумата следва да е 80 лв., като се посочи и какъв е размерът без споразумение – да речем 200 лв., обясниха юристи Нарушителя се задължава да не обжалва и да плати в 14-дневен срок. Ако не се издължи, тогава споразумението не влиза в сила и той ще дължи определените 200 лева.
 
Споразумение не може да се сключи, ако в едногодишен срок прегрешилият е наказан за същото деяние, ако то съставлява престъпление – например шофиране с над 1,2 промила алкохол.
 
Промените в ЗАНН включват и по-общо правило за плащане на 80% от глобата, в случай, че в 14-дневен срок тя не е обжалвана и е издължена. В момента такова се прилага за електронните фишове на КАТ, които до 2 седмици се плащат на 70% от определената глоба по Закона за движение по пътищата.
 
Адвокат Петър Славов: Да се гарантира, че призовкарят е добросъвестен
 
"Предлаганата норма е взаимствана от начина, приет в ГПК, но е много важно да се гарантира, че призовкарят е добросъвестен, – каза пред "Труд" адвокат Петър Славов, специалист по административно право. – Хората, които доставят известието, следва да изпълнят правилно изискванията да са посетили адреса два пъти, в почивен ден и т.н., преди да залепят документа на вратата. Ако говорим за призовки на КАТ, връчването им често се възлага на районните инспектори и не бива те да се превръщат в пощальони. Положително е предложението разноските по обжалването, включително за адвокат, да са за сметка на актосъставителя, ако санкцията е отменена от съда. В 43-то НС съм го предлагал два пъти, но по друг начин – разноските да са за сметка на загубилия делото. А после институциите, от чийто бюджет се плаща, могат с вътрешен механизъм да си удържат тези суми от възнагражденията на служителите, съставили неправилно актове", поясни адвокатът.
 
 
 
 

Вписването в имотния регистър - по идентификатор на имота

Предишна новина

Изобличени ало-измамници вербуват жертвите си за мулета

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.