Измененията в ЗСВ от 2016 година са на път да блокират кадровата дейност на ВСС

Измененията в ЗСВ от 2016 година са на път да блокират кадровата дейност на ВСС

Измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 година, с които бе разширено значението на Общите събрания на съдиите, като метод за прилагане на на т.нар. "съдийско самоуправление", показаха поредния си дефект. Оказа се, че по силата на въпросните изменения, кадровата дейност на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) е застрашена от блокиране. Поредният сигнал за оформящия се сериозен проблем бе даден във вторник, когато кадровиците отложиха избора на председател на Районен съд – Асеновград, поради липсата на проведено легитимно Общо събрание в съда. 

От изслушването на единствения кандидат в процедурата – съдия Иван Шейтанов – стана ясно, че в събранието на РС-Асеновград са участвали и съдии от РС-Първомай, повикани по телефона да се присъединят, вместо по легитимния ред, чрез официална покана. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков пръв се усъмни в това дали Общото събрание изобщо е било законосъобразно, тъй като броят на съдиите от самия РС-Асеновград, участвали в него, е по-малък от необходимия, за да се събере кворум, а именно – половината от съдиите, заети на щат в съответния орган на съдебната власт, плюс един. В конкретната ситуация в РС-Асеновград правораздават осем съдии, а необходимият кворум е от петима. Такъв обаче не е бил сформиран, поради отпуски или отказ на част от магистратите да вземат участие в Общото събрание. От своя страна съдия Шейтанов обясни, че по традиция Общите събрания на двете районни съдилища се провеждат съвместно, а процедурата с поканата е заобиколена поради краткия срок, в който е можело съдиите да бъдат призовани. "Знаете, аз каня всички съдии, но някой път те отказват да участват в Общо събрание", обясни кандидатът, откроявайки огромния проблем, който оттук нататък може да затлачи дейността на Съдийската колегия към ВСС.

Това е вторият случай в рамките на последната седмица, в който измененията в съдебния закон от 2016 година, относно увеличаването на правомощията на Общите събрания, оказват негативи върху системата. Миналия вторник, се оказа, че промените в ЗСВ, инициирани от екипа на провалилия се бивш правосъден министър Христо Иванов и прокарани през парламента от неговия наследник Екатерина Захариева, са в основата на скандал и в Окръжен съд-Благоевград. 

След изслушването на съдия Шейтанов, председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд (ВКС) бяха единодушни, че изборът трябва да се отложи, докато не се проведе легитимно Общо събрание, както изисква ЗСВ. "Няма процедура, която да задължи колегите да се явят на Общо събрание, но е редно да отложим процедурата, да дадем възможност на съдия Шейтанов да проведе ново Общо събрание и когато видим протокол от такова, отново да го поканим за изслушване", заяви Георги Чолаков. 

Кадровиците бяха изненадани и от практиката да се провеждат съвместни Общи събрания между две съдилища, какъвто се оказа случаят с Асеновград и Първомай, като бяха напълно разединени в мнението си дали изобщо законът допуска такава алтернатива. Така и в този аспект се оказа, че е налице пропуск в ЗСВ.

"Тук е задължително да имаме проведено годно Общо събрание на съответния съд. Може да се изправим пред поредица от проблеми занапред. Това е знак, че е нужна законодателна промяна в ЗСВ, относно кворума на Общите събрания. Може би е време да се инициира, дори от наша страна законодателна промяна", заяви Цветинка Пашкунова. Последваха коментари, че може законът да се измени така, че Общите събрания, относно изборите на административни ръководители, да може да се провеждат при падащ кворум. 

"Изправени сме пред опасност да не можем да избираме председатели на съдилища заради невъзможността за провеждане на Общи събрания", призна и Атанаска Дишева, която при изключен микрофон попита: "Как може да не искат да вземат участие, какви са тези съдии тогава"?

Последвалото гласуване беше също така драматично, тъй като въпреки единодушието между кадровиците, че процедурата трябва да се отложи, възникна въпросът дали следващото Общо събрание, касаещо избора на административен ръководител на РС-Асеновград, трябва да включва съдиите само от самия съд или би могло за легитимно да се приеме и участието на магистратите от Първомай. В гласуването си кадровиците се разделиха по този въпрос – по шест гласа получиха и двете алтернативни предложения. "Това е поредното изменение в ЗСВ от 2016 година, което ни докарва дотук", коментира Красимир Шекерджиев и предложи прегласуване по казуса. 

В крайна сметка, при повторното гласуване, кадровиците решиха, че в Общото събрание могат да участват и магистрати от Първомай, при условието обаче, че на него присъстват поне петима от осемтте съдии от РС-Асеновград.

Полицаите отново излизат на протест заради ниското заплащане на нощния труд

Предишна новина

Съдийската колегия пак не можа да реши за оценката на съдия Петя Крънчева от СГС

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 7
  Антитрол | нерегистриран
  8
  -9
  До коментар #5 от "бау бау | нерегистриран":
  много добри са си измененията, даже още повече трябват, а именно - в насока председателят на съда да работи съдийската си работа и да има представителни функции, а отделно да има някакъв управител (администратор), който да се занимава с материално-техническото осигуряване на дейността на съда - строежи, сгради, компютри, канцеларски материали, заплати, служители и т. н. неспецифични за съдиите дейности, който да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда. разбира се такъв един модел е подходящ за по-големите съдилища, което ще рече, че не е лошо да се направи едно окрупняване с териториални отделения и по съдилищата.

  неуважаемий г-н Трол, моля обяснете в коя разпоредба на ЗСВ е вменено, че председателят на съда упражнява контрол върху актовете на съдиите по делата, които разглеждат и решават, за да твърдите: "който да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда"?

  Жалък начин сте избрали да си изкарвате прехраната.

  п.п. Сега можете да употребите спрямо мен любимите си изрази и квалификации "ченге", "тъпак" и всички останали в речника ви.

 2. 6
  приятел | нерегистриран
  5
  -4

  Какви са гаранциите в ЗСВ за протоколиране в пълнота, а не избирателно, на ставащото на общите събрания и изказванията на съдиите? Считам това за удовлетворяващ отговор на въпроса, зададен при изключен микрофон.

 3. 5
  бау бау | нерегистриран
  21
  -13

  много добри са си измененията, даже още повече трябват, а именно - в насока председателят на съда да работи съдийската си работа и да има представителни функции, а отделно да има някакъв управител (администратор), който да се занимава с материално-техническото осигуряване на дейността на съда - строежи, сгради, компютри, канцеларски материали, заплати, служители и т. н. неспецифични за съдиите дейности, който да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда. разбира се такъв един модел е подходящ за по-големите съдилища, което ще рече, че не е лошо да се направи едно окрупняване с териториални отделения и по съдилищата.

 4. 4
  наблюдател | нерегистриран
  6
  -1

  чл. 79, ал. 5 от ЗСВ: Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.

  Падащ кворум не е предвиден.

 5. 3
  | нерегистриран
  31
  -12

  От известно време ПС е подел масирана кампания за премахване на демократичното съдийско самоуправление и замяната му със самовластна диктатура на местния деребей.  А в интерес на истината това, което трябва да се направи е драстично да се орежат правомощията на "ръководителите" за да има в България независими съдии, а не самовластни феодали.  Тази медия още малко ще призове да се върнат портретите на Тодор Живков в съдебните зали.

 6. 2
  ей тъй като стане... | нерегистриран
  27
  -4

  Ами съдилищата с по двама съдии-от които единия е кандидат, а понякога и двамата. Там какво правим, какъв кворум-какви пет лева?

 7. 1
  Марко | нерегистриран
  25
  -8

  Спазването на закона е гаранция за законосъобразност на извършените действия.  За ОС на съдилищата при редовна покана си има процедура и на падащ кворум след 1 час от началния час на събранието.Предвид това при 8 бр. съдии и при 4 бр. участници ще е налице легитимност. При невъзможност да се проведе ОС се минава директно пред ВСС с кандидатура без номинация от ОС и каквото стане.  Какви са им проблемите на ВСС в случая с т.нар."съдийско самоуправление"?  То е за съжаление толкова формално ,че е екзотика да се открие някакво изключение.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.