Одобриха списъците с 57 младши прокурори и следователи

Одобриха списъците с 57 младши прокурори и следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие окончателните списъци на одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи по съответната длъжност.

Одобрените кандидати за младши прокурори са:

Димитринка Русенова ще постъпи в Районна прокуратура – Пловдив, Васил Господинов – в Районна прокуратура – Русе, Боряна Кангалджиева – в Софийска районна прокуратура, Гергана Стоянова – Софийска районна прокуратура, Николай Николаев – Софийска районна прокуратура, Димитър Темелков – в Районна прокуратура – Благоевград, Съби Атанасов – Софийска районна прокуратура, Камен Александров – Софийска районна прокуратура, Надя Маринова – Софийска районна прокуратура, Татяна Попова – Софийска районна прокуратура, Преслав Ролински – Софийска районна прокуратура, Петьо Петков – Софийска районна прокуратура, Светлозар Кабакчиев – Районна прокуратура – Варна, Йордан Стоянов – в Софийска районна прокуратура, Вероника Николова – Районна прокуратура – Бургас, Емил Иванов – Софийска районна прокуратура, Методи Велков – Районна прокуратура – Несебър, Надежда Иванова – в Софийска районна прокуратура, Стефка Георгиева – Районна прокуратура – Стара Загора, Виктория Добрева-Иринина – Районна прокуратура – Кюстендил, Илина Чобанова – Районна прокуратура – Пловдив, Димитър Костов – Районна прокуратура – Пловдив, Диян Гатев – Районна прокуратура – Варна, Цветан Симеонов – Районна прокуратура – Сливен, Джулия Божичкова – Районна прокуратура – Сандански, Георги Райчев – Районна прокуратура – Ихтиман, Радослава Каназирева – Районна прокуратура – Пазарджик, Елеонора Янева – Районна прокуратура – Плевен, Светлана Паскалева – Районна прокуратура – Гоце Делчев, Тихомир Тихов – Районна прокуратура – Провадия, Радослава Аврамова – Районна прокуратура – Димитровград, Елена Паунова – Районна прокуратура – Плевен, Венета Николова – Районна прокуратура – Казанлък, Мирослава Генчева – Районна прокуратура – Велико Търново, Даниела Маркова – Районна прокуратура – Нова Загора, Кристияна Попова-Митова – Районна прокуратура – Димитровград.

Одобрените кандидати за младши следователи по следствени отдели са:

Елица Иванова – в Софийска градска прокуратура, Елена  Василева-Сукалинска - Софийска градска прокуратура, Георги Тренчев –Специализираната прокуратура, Веселин Михайлов –Окръжна прокуратура – Смолян, Елена Делийска – Специализираната прокуратура, Виктор Михов –Специализираната прокуратура, Георги Иванов – Окръжна прокуратура – Варна, Лиляна Божилова – Специализираната прокуратура, Пепа Господинова-Узунова – Специализираната прокуратура, Димитър Димитров – Окръжна прокуратура –Хасково, Иван Диков – Специализираната прокуратура, Александър Георгиев – Окръжна прокуратура – Монтана, Александра Ножарова –Окръжна прокуратура – Пловдив, Васил Василев – Окръжна прокуратура – Благоевград, Орлин Бозов – Окръжна прокуратура – Кърджали, Моника Гърева – Окръжна прокуратура – Ловеч, Мартин Скрипкин – Окръжна прокуратура – Бургас, Валери Пенев – Окръжна прокуратура – Шумен, Петър Стойнев –Окръжна прокуратура – Плевен, Жаклин Господинова –Окръжна прокуратура – Търговище, Силвия Мусърлиева – Окръжна прокуратура – Търговище.

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт одобрените кандидати в едномесечен срок следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за несъвместимост.

Прокурорската колегия атестира и седем прокурори и следователи, повиши в по-горен ранг седем прокурори и освободи от дръжност един обвинител, поради подадена оставка
 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Здравко Любенов Алендаров, Недялко Мартинов Мавродиев – прокурори в Районна прокуратура – Пловдив; Теодора Сашева Николова-Серева – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.
 
Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Марин Йорданов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе и прие комплексна оценка от атестирането „Добра“.
 
Проведено бе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Вярка Стефанова Дудева и Бижо Тодоров Бижев – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе; Антон Венциславов Милев – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.
 
Прокурорската колегия на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението Недко Севдалинов Симов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян; Никола Недялков Тъпчев и Здравена Валентинова Янева – прокурори в Районна прокуратура – Пловдив; Пламен Илиев Хараламбиев, Антоанета Ганчева Георгиева, Мирослав Валентинов Георгиев и Боряна Здравкова Маринова – прокурори в Районна прокуратура – Варна; Николай Владимиров Захманов – районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански.
 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Таня Петрова Шулева от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, считано от 27.08.2019 г.

Тези, които най-силно крещят срещу Гешев, нямат нищо общо с демокрацията*

Предишна новина

Иванчева прави партия

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.