Асоциацията на прокурорите е против забраната на магистратските съсловни организации

Асоциацията на прокурорите е против забраната на магистратските съсловни организации

Асоциацията на прокурорите в България се противопостави на внесените в Народното събрание два законопроекта, свързани с битието на магистратските съсловни организации.

Припомняме, че първият законопроект бе внесен от "ГЕРБ"  и "Обединени патриоти" и цели допълнение на чл. 217 от ЗСВ, с приемането на което съществено ще бъдат ограничени източниците на финансиране на професионалните организации. Вторият проект е доста по-радикален. Той бе депозиран от "Атака" и предлага тотална забрана за сдружаване на магистратите.

Съсловната организация на прокурорите се аргументира в свое становище до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, председателя на Правната комисия в парламента Анна Александрова и до Прокурорската колегия на ВСС "против" и двете предложения за изменения на закона.

"През годините Управителният на съвет на Асоциацията на прокурорите в България неотклонно и последователно е отстоявал становището, че именно зачитането на върховенството на закона и създаването на гаранции за неговото спазване е абсолютната предпоставка, която охранява законоустановените права на гражданите и юридическите лица. Поради това споделяме виждането, изразено от вносителите на първия законопроект, че при индикации за нарушение на този фундаментален принцип следва да бъдат предприети мерки за неговата защита", пише в становището на Асоциацията. 

"С тревога, обаче, установихме, че в  законопроекта за намаляване на  източниците на финансиране на съсловните организации на магистратите, вносителите са изброили изчерпателно и по този начин са ограничили легитимните източници за формиране на бюджета на съсловните организации на магистратите. Изложените в мотивите доводи ни дават основание да заявим, че тази рестрикция ще доведе до съществено редуциране на дейността  на Асоциацията", допълват от организацията, като подчертават, че резултатът за тях ще е един – "непропорционален на преследваната от вносителите легитимна цел – гарантиране на безпристрастност и обективност на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения".  

"Относно предложението на представители на ПП "Атака" за забрана на професионалните сдружения на магистратите Управителния съвет на АПБ счита необходимо да отбележи, че това предложение пряко нарушава разпоредбата на чл. 44 ал 1 от КРБ, прокламираща правото на свободно сдружаване", категорични са прокурорите.

В тази връзка от Асоциацията на прокурорите призовават депутатите да не приемат предложените промени.

"Правен свят" публикува и аргументите на съсловната организация "против" двата законопроекта:

Асоциацията на прокурорите   е  сдружение на частното право по смисъла на чл. 44 от Конституцията. Поради това дейността на професионалната ни организация се ръководи и осъществява съобразно  принципи ( в т.ч. и принципите за формиране на бюджета), приложими за всички  сдружения на частното право.

В своята богата съдебна практика Конституционният съд (КС)е очертал разликата между професионалните организации – субекти на частното право, каквато е и Асоциацията на прокурорите в България, и съсловните организация (т.н. "корпорации на публичното право"), каквито са например Българския лекарски съюз, Съюзът на стоматолозите в България и др.

Съгласно Решение № 29/11.11.1998 г. по конст.д. № 28/98 на КС и решение № 3/27.04.2000 по конст.д № 3/ 2000 г. на КС корпорациите на публичното право (за разлика от субектите на частното право)са онези професионални организации, които са създадени по силата на специален закон, а членството в същите е задължително. На тези правни субекти  държавата е възложила изпълнението на  публично - правни функции, в обхвата на които  са  включени и дисциплинарните и контролни правомощия по отношения на  членовете на съответната съсловна организация. Съгласно Решение 10/1994 по конст.д. № 4/ 1994 г. на КС, решение № 3/27.04.2000г. по конст.д. № 3/ 2000 на КС поради динамиката на обществените процеси е налице възможност държавата да възлага публични функции на професионална организация – субект на частното право. В този случай, обаче, волята на държавата не е императивна, а следва да бъде приета чрез изразяване на изрично съгласие  от страна на съответната организация.

Направената по- горе съпоставка е основният довод на Управителния съвет на АПБ срещу предложените законодателни изменения, въвеждащи рестрикции при формиране на източниците на бюджета на съсловните организации.

Апелираме към народните представители при последващите обсъждания на законопроекта да вземат в предвид, че Асоциацията на прокурорите в България:

Не съставлява корпорация на публичното право, в смисъла посочен по- горе, поради което не изпълнява държавни функции;

Като частно - правен субект, основан на принципа на свободата на сдружаването, създаден да защитава интересите на своите членове, Асоциацията на прокурорите в България не е поемала ангажимент към държавата да осъществява публично – правни функции по отношение интегритета на магистратите (което правомощие е от изключителната компетентност на Инспектората на ВСС), както и да осъществява контрол върху изпълнението на служебните задължения от страна на своите членове, както и върху спазването на разписаните в Кодекса за етично поведение на българските магистрати морални норми за поведение. Поради това Управителният съвет намира за неприемливо, неоправдано и несправедливо Асоциацията да търпи негативни последици от действия на магистрати, независимо дали са  прокурори, съдии или следователи, за които априори не носи отговорност и няма правомощията да контролира. Ограничаването на източните на финансиране е именно такава неблагоприятна последица!

Източниците на финансиране на Асоциацията на прокурорите в България подлежат на строга отчетност и контрол. На провежданите ежегодни общи събрания се дебатира и гласува годишния финансов отчет, който е публичен по своя характер, защото подлежи на обявяване в регистъра на ЮЛНЦ. Всеки един от нашите членове, както и външни за АПБ органи и лица, могат да се запознаят със съдържанието на отчета, респ. да осъществят контрол за източника на финансиране и за вида дейности, за които са използвани съответните парични средства.

В тази връзка бихме желали да изтъкнем, че приключилият вече проект на Асоциацията на прокурорите в България на тема: "Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете" получи висока международна оценка в доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016 година.  Той е оценен като успешен и е посочен като положителен пример "към съобразеното с риска осигуряване на спазването на правните задължения". Този проект е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

Никога и по никакъв повод Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите вБългария не е искал и не е допускал дейността на съсловната организация да създаде опасност или директно да засегне права или основни свободи на гражданите на Република България. Противното означава нарушение от наша страна на конституционната забрана на чл. 44 ал.2 от  Основния закон.

Изложеното по- горе дава основание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България да изрази становището, че   внесеният законопроект за  ограничаването по законодателен път на възможностите за финансиране на съсловните организации на магистратите пряко засяга и ограничава дейността на сдружението, поради което той следва да бъде отхвърлен. 

Отново насочваме вниманието на народните представители към извода, че предложената в законопроекта рестрикция от една страна необосновано засяга правото на прокурорите  на свободно сдружаване, регламентирано в чл. 44 ал.1 от КРБ, а от друга страна не създава абсолютно никакви ефективни гаранции за почтеността и безпристрастността на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения. 

Относно предложението на представители на ПП "Атака" за забрана на професионалните сдружения на магистратите Управителния съвет на АПБ счита необходимо да отбележи, че това предложение пряко нарушава разпоредбата на чл. 44 ал 1 от КРБ, прокламираща правото на свободно сдружаване. Поради това и направеното предложение се явява  противоконституционно. Налице е реална опасност от  засягане на международния авторитет на България в случай, че тази забрана бъде гласувана и придобие своя легитимен характер.

В заключение Управителният съвет на АПБ отново призовава всички народни представители при обсъждането на внесените предложения да се абстрахират от частния случай, породил идеята заограничаването на постъпленията в бюджета на съсловните магистратски организации и като съобразят изложените по- горе аргументи  да  отхвърлят  спорните законопроекти. 

Върховният съд на Испания постанови затвор за водачите на каталунските сепаратисти

Предишна новина

Вълна от двойки заля кандидатите за съдии по вписванията на теста пред МП

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 1
  бау бау | нерегистриран
  8
  -8

  айде у МВР-то, в полицейския синдикат

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.