Да останат ли в съдебната система заповедните производства?

Да останат ли в съдебната система заповедните производства?

Дали заповедните производства изобщо да останат в съдебната система и чия да е тяхната подведомственост - на този въпрос трябва да отговорят районните съдилища в страната в срок до 21 ноември. Това стана ясно на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник, когато кадровиците се запознаха с констатациите в доклада на екипа за управление на проект "Заповедно производство", осъществяван от Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия (ЕК), по който Висшия съдебен съвет (ВСС) е бенефициент.

Идеята за извеждането на заповедните дела от съда не е нова, но досега като алтернатива се обсъждаше прехвърлянето им към държавните съдебни изпълнители. На заседанието на Съдийската колегия обаче се чуха и теории за напълно страничен орган – Агенция или Комисия, който да ги разглежда. В доклада по проекта на Служба за подкрепа на структурните реформи обаче изрично е отделено внимание на тази възможност и е записано, че не се препоръчва подобна стъпка. "В светлината на проведения сравнителноправен преглед, проектният екип разгледа и възможността за възлагане на правомощията по заповедното производство на орган, различен от съда. В резултат на направената преценка, екипът не препоръчва такива изменения. Съдът е компетентният орган по заповедното производство и в повечето европейски юрисдикции. Възлагането на правомощията по провеждане на заповедното производство на орган, различен от съда, би било нецелесъобразно и от гледна точка структурата и ефикасността на съдебната система", пише в доклада.

В доклада се припомня още, че изготвеният от ВСС Анализ на натовареността на съдилищата установява, че през 2018 г. във всички районни съдилища в страна са образувани 327 111 граждански дела, от които 190 954 заповедни дела, т.е. 58% от новообразуваните граждански дела са заповедни. "В голяма част от по-малките районни съдилища този процент е още по-висок, като в определени съдилища заповедните дела са 75% от всички новообразувани граждански дела. В България в момента има 113 районни съдилища, в които общата щатна численост на съдиите е 1000 души. От Анализа е видно също, че 52% от районните съдилища работят при средна натовареност, а 33% при ниска. И към момента натовареността в немалко районни съдилища е толкова малка, че тяхната ефикасност с оглед разходвания публичен ресурс е неоправдано ниска, като запазването на тези съдилища обикновено се обосновава с осигуряване на реален достъп до правосъдие на гражданите", гласят още констатациите на проектния екип.

Така окончателната препоръка в доклада е изпълнителните производства да останат подведомствени на съда, тъй като извеждането им от системата на съдилищата ще доведе до съществено понижаване на ефикасността на повечето районни съдилища, чието натоварване би спаднало рязко, съответно и поддържането на 1000 щата за съдии на районно ниво би било напълно неоправдано. "Макар заповедните дела да са със значително по-ниска фактическа и правна сложност от исковите граждански дела, техният процент е изключително висок и същите са от решаващо значение за определяне структурата и състава на районните съдилища. Извеждането на заповедните дела от системата на съдилищата би наложила мащабна реформа в съдебната карта и закриването на по- голяма част от съществуващите районни съдилища в страната. Толкова мащабна реформа обаче не съответства на обществените нагласи и действително би могла да доведе до ограничаване достъпа на страните до правосъдие", смята екипът.

Във вторник съдебните кадровици решиха още да питат районните съдилища и относно препоръчаната от Служба за подкрепа на структурните реформи пълна дигитализация на процеса, както и във връзка с централизираното разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в страната, които се занимават с такива производства. Отговорите на желаещите да дадат становище ще бъдат обобщени, а на 26 ноември ще бъдат отново на вниманието на Съдийската колегия.

Още по темата

Съдийската колегия иска промени в ЗСВ за предизвестието в случай на оставка на магистрат

Предишна новина

Варненският апелативен съд отказа по-лека мярка на поръчителя на убийството на местен диджей

Следваща новина

Коментари

20 Коментара

 1. 20
  Заповедните производства трябва да са в съда! | нерегистриран
  0
  0

  Заповедните производства трябва да са в съда!

  За държавните съдебни изпълнители от години се говори за извеждането им от системата заради ниската натовареност и малък брой изпълнителни дела. Освен тях има едновременно и части съдебни изпълнители. За едно и също производство е все едно да съществува държавен и частен съд. Частите съдебни изпълнители се справят много по добре и ефективно. Ако е до таксите им към гражданите, то те могат да бъдат регулирани. Съдебните помощници са също високоплатени секретарки и деловодителки. Със заплати почти като на съдии, а извършват обикновена канцеларска работа. Тези пари от бюджета могат да бъдат използвани дори и за по -малко на брой съдийски щатове. Повече на брой съдии ще подпомогнат всички нас и ще могат да извършват ежедневно всичко което и ние правим . Ще се избегне тази голяма натовареност и честата нужда от командировки на магистрати в други съдебни райони. Съдиите по вписванията не знам как така изведнъж се насочиха от имотен регистър към заповедни производства. Учудващо е как се определят като съдии, след като освен името им няма нищо друго в работата им свързано с правораздаването. Те изобщо нямат място тук и в съдебната система по никакъв начин. Трябва да се направи реформа освен със закриването на малките съдилища и прокуратури, също и военни такива, така и към премахването на съдебни и прокурорски помощници, държавни изпълнители и съдии по вписванията. Нужни са хора, които да работят, а не само да се водят на работа. Само така ще има достатъчно средства в бюджета за осигуряване на ефективна и работеща съдебна система.

 2. 19
  Копърков | нерегистриран
  6
  -4

  Ами аре правете го този бунт, че в провинцията риба не остана. Тези районни съдии всичката я изловиха. По цял ден това правят. И с това заповедно, колкото повече го барат, става като онази работа с бъркането на л@йн@та - все повече мирише... Глупост след глупост. Ами да вземат да оправят по-бързо исковете по чл.422 от ГПК с особените представители, че сега доста длъжници изгарят с огромни разноски... Някаква група имаше уж, но хич не се чуват... Оттам доста ще падне натоварването.

 3. 18
  Акулов | нерегистриран
  7
  -5
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  Ама колега каква вина търсите у съдиите независимо в кой районен съд работят. За съжаление общите ежби помежду ни и чувството за висока самооценка на някои, които имат злощастието да работят в по-натоварен съд не дават възможност да се види общата картина и в крайна сметка да се разбунтува тоя заспал народ. Отново се търсят разлики, кой повече работи, кой по- добре, а кервана си върви..конкурсите за нагоре се заемат от верните и безопасни хора... а ние си пишем...отдадени сме на професията...на егото си. Аз пък се радвам ако някой колега може да отиде на риболов в почивните дни. Благородно му завиждам, но не го обвинявам. Друг е виновен...ама то трябва дупе за реформи. С поздрав за всички пишущи!

  Каква "висока самооценка" в хора изтрещели от работа ?? Страшно ми е писнало от такива комплексарски подмятания на съдии от провинцията за софиянците , които били много тъпи , мързеливи и с високо самочувствие и пр.глупости . РАЗБЕРЕТЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ - НИКОЙ НЕ ВИ ПОДЦЕНЯВА , НИКОЙ НЕ ВИ СМЯТА ЗА ВТОРА РЪКА . Спрете се с тия комплекси ! 3/4 от съдиите в СРС са родени в провинцията . Истинският софиянец от жълтите павета няма да дойде да бъде роб в СРС или СГС ! И да се е объркал , размисля и напуска.



  За ходенето на риба . Лошо няма по принцип , но любителите на лов и риболов са най-гласовитите в този форум . Не мога да разчитам на хора , които не работят и статуквото им отърва , да искат реформи против себе си . Още повече , че - без да се обиждаш - има хора , които не са в час с приказките . С хубавото бързо се свиква . Паднали са до 5-6 дела на месец и пак ще твърдят до спукване , че са натоварени , че софиянци са тъпи и мързеливи и пр. А много добре знам , че и в провинцията има истински натоварени колеги и разчитам на тях за ОБЩАТА БОРБА .

 4. 17
  | нерегистриран
  7
  -3
  До коментар #15 от "Акулов | нерегистриран":
  Практиката показва , че кадрови орган НЯМА. ВСС е дълбоко заспал и се чуди как да прецака районните съдилищата . От по-горната статия научаваме , че Магдалинчев искал нови бройки за съдебни помощници и ….за АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ. Административните съдилища половината трябва да се затворят , а той искал.....нови бройки . За сметка на това районните съдилища ще ги изстискват до последно и ще ги "реформират". Да , време е НАТОВАРЕНИТЕ районни съдии да се събудят и да поискат реформа на съдебната карта като се тръгне първо от най-слабо натоварените /военните/ , мине се през слабо натоварените /апелативни , окръжни и административни/ и тогава да се изравни натоварването и при районните . ВСС отбива номера и ни будалка , това е повече от ясно ! А ако някой се разпознава като слабо натоварен , аз не съм виновен !

  Ама колега каква вина търсите у съдиите независимо в кой районен съд работят. За съжаление общите ежби помежду ни и чувството за висока самооценка на някои, които имат злощастието да работят в по-натоварен съд не дават възможност да се види общата картина и в крайна сметка да се разбунтува тоя заспал народ. Отново се търсят разлики, кой повече работи, кой по- добре, а кервана си върви..конкурсите за нагоре се заемат от верните и безопасни хора... а ние си пишем...отдадени сме на професията...на егото си. Аз пък се радвам ако някой колега може да отиде на риболов в почивните дни. Благородно му завиждам, но не го обвинявам. Друг е виновен...ама то трябва дупе за реформи. С поздрав за всички пишущи!

 5. 16
  | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #15 от "Акулов | нерегистриран":
  Практиката показва , че кадрови орган НЯМА. ВСС е дълбоко заспал и се чуди как да прецака районните съдилищата . От по-горната статия научаваме , че Магдалинчев искал нови бройки за съдебни помощници и ….за АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ. Административните съдилища половината трябва да се затворят , а той искал.....нови бройки . За сметка на това районните съдилища ще ги изстискват до последно и ще ги "реформират". Да , време е НАТОВАРЕНИТЕ районни съдии да се събудят и да поискат реформа на съдебната карта като се тръгне първо от най-слабо натоварените /военните/ , мине се през слабо натоварените /апелативни , окръжни и административни/ и тогава да се изравни натоварването и при районните . ВСС отбива номера и ни будалка , това е повече от ясно ! А ако някой се разпознава като слабо натоварен , аз не съм виновен !

  Ама колега каква вина търсите у съдиите независимо в кой районен съд работят. За съжаление общите ежби помежду ни и чувството за висока самооценка на някои, които имат злощастието да работят в по-натоварен съд не дават възможност да се види общата картина и в крайна сметка да се разбунтува тоя заспал народ. Отново се търсят разлики, кой повече работи, кой по- добре, а кервана си върви..конкурсите за нагоре се заемат от верните и безопасни хора... а ние си пишем...отдадени сме на професията...на егото си. Аз пък се радвам ако някой колега може да отиде на риболов в почивните дни. Благородно му завиждам, но не го обвинявам. Друг е виновен...ама то трябва дупе за реформи. С поздрав за всички пишущи!

 6. 15
  Акулов | нерегистриран
  11
  -1
  До коментар #14 от "Докога | нерегистриран":
  Ами нали имаме кадрови орган. Да открие щатове в големите РС до достигане средна норма на натовареност. Какво толкова има за разрешаване. Най- малките съдилища да се закрият и преназначат колегите където има нужда. Да се остави в града едно бюро за приемане на документи и няма и да пътуват гражданите, само за делата де.Апропо средната норма на натовареност също е извънмерна. При нея се работи поне в единия почивен ден и с голямо напрежение се поддържа ниво. Затова колега "Да плеснем и да се прегърнем", защото не ние районните съдии сме виновни за сегашния абсурд. Време е за общо сдружение даже, което да представлява НАШИТЕ интереси, които не съвпадат с общите явно...

  Практиката показва , че кадрови орган НЯМА. ВСС е дълбоко заспал и се чуди как да прецака районните съдилищата . От по-горната статия научаваме , че Магдалинчев искал нови бройки за съдебни помощници и ….за АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ. Административните съдилища половината трябва да се затворят , а той искал.....нови бройки . За сметка на това районните съдилища ще ги изстискват до последно и ще ги "реформират". Да , време е НАТОВАРЕНИТЕ районни съдии да се събудят и да поискат реформа на съдебната карта като се тръгне първо от най-слабо натоварените /военните/ , мине се през слабо натоварените /апелативни , окръжни и административни/ и тогава да се изравни натоварването и при районните . ВСС отбива номера и ни будалка , това е повече от ясно ! А ако някой се разпознава като слабо натоварен , аз не съм виновен !

 7. 14
  Докога | нерегистриран
  5
  -3
  До коментар #11 от "Акулов | нерегистриран":
  Да плеснем с ръце и да се прегърнем ? Едни са за риба , други стоят по 15 часа в съда , независимо дали са в СРС или в Малко Търново . Това не е право на избор - това е ДИСКРИМИНАЦИЯ на работното място . Или работата се разпределя , или закриване . Жалко , че Марчева е фен на разпределението , аз съм по-скоро фен на закриването . Вие си преценете дали искате дела или искате пращане в големия мръсен град . Но сте нужни там , където има работа , а не където ви се ще да си почивате ….

  Ами нали имаме кадрови орган. Да открие щатове в големите РС до достигане средна норма на натовареност. Какво толкова има за разрешаване. Най- малките съдилища да се закрият и преназначат колегите където има нужда. Да се остави в града едно бюро за приемане на документи и няма и да пътуват гражданите, само за делата де.Апропо средната норма на натовареност също е извънмерна. При нея се работи поне в единия почивен ден и с голямо напрежение се поддържа ниво. Затова колега "Да плеснем и да се прегърнем", защото не ние районните съдии сме виновни за сегашния абсурд. Време е за общо сдружение даже, което да представлява НАШИТЕ интереси, които не съвпадат с общите явно...

 8. 13
  legalworld | нерегистриран
  2
  -6

  Заповедното минава към ДСИ, изпълнителните дела на ЧСИ. ДСИ се приравняват на магистрати и така, които районни съдии искат, могат да станат ДСИ. И всичко си остава в съда. То голяма драма, голямо чудо. Драмата ще са ранговете, но пък я съкращение? Избора е ясен..... Но що пък да не си праснем нова агенцийка и да вземем и тези приходи на съда, както нотариат и изпълнение? И така съдебната власт съвсем ще бъде подчинена. Зависи кой, какво иска и кой го иска!

 9. 12
  123 | нерегистриран
  4
  -3

  След това прошение до районните съдии, предлагам да им се зададе и следния концептуален въпрос - "Съгласни ли сте да разглеждате дела по исковите производства?". Той е доста по-труден за отговор от предходния, поради което трябва да им се "предостави" 3-месечен срок за "премисляне".

 10. 11
  Акулов | нерегистриран
  4
  -4
  До коментар #10 от "Докога | нерегистриран":
  Колега спри да противопоставяш съдиите в различните райони на страната. Виждали сме много "умни" неща от големите съдилища. Всеки работи каквото му се разпредели. А заповедните са бич за интелекта и не завиждам на никой който трябва да гледа предимно такива дела. Но не всички желаем да живеем и работим в мръсните и претоварени големи градове, дето моловете са атракция и губим два часа за пътуване. Всеки има право на избор. Венсеремос колеги районни съдии НАВСЯКЪДЕ!

  Да плеснем с ръце и да се прегърнем ? Едни са за риба , други стоят по 15 часа в съда , независимо дали са в СРС или в Малко Търново . Това не е право на избор - това е ДИСКРИМИНАЦИЯ на работното място . Или работата се разпределя , или закриване . Жалко , че Марчева е фен на разпределението , аз съм по-скоро фен на закриването . Вие си преценете дали искате дела или искате пращане в големия мръсен град . Но сте нужни там , където има работа , а не където ви се ще да си почивате ….

 11. 10
  Докога | нерегистриран
  10
  -2
  До коментар #7 от "Акулов | нерегистриран":
  Умните съдии от провинцията отдавна искат да имат дела , защото иначе следва закриване . Иначе въпросът е неправилно зададен . Естествено , че заповедното производство трябва да остане в съдебната система . Обаче може да има опция към някои натоварени съдилища /например СРС/ съдебни помощници да помагат в заповедното производство и то като сами издават заповеди за изпълнение и администрират делата . Това ще е голяма помощ за съда и пак парите ще остават в съдебната система .

  Колега спри да противопоставяш съдиите в различните райони на страната. Виждали сме много "умни" неща от големите съдилища. Всеки работи каквото му се разпредели. А заповедните са бич за интелекта и не завиждам на никой който трябва да гледа предимно такива дела. Но не всички желаем да живеем и работим в мръсните и претоварени големи градове, дето моловете са атракция и губим два часа за пътуване. Всеки има право на избор. Венсеремос колеги районни съдии НАВСЯКЪДЕ!

 12. 9
  | нерегистриран
  14
  -1

  Заради претовареността на гражданските колегии заповедните се гледат и от наказателни съдии. Едвам ги оправят с хиляди консултации да не говорим за контрол за действителност на клаузите или за нервноправни клаузи. Какво остава за хора които нямат представа. Просто гумени печати. Не това е смисъла на заповедното производство да се пуска всичко. Има много неща за преценка.

 13. 8
  пурко | нерегистриран
  4
  -11
  До коментар #3 от "гладен | нерегистриран":
  Предлагам заповедното производство да мине към адвокатурата.

  или при нотариусите

 14. 7
  Акулов | нерегистриран
  8
  -9

  Умните съдии от провинцията отдавна искат да имат дела , защото иначе следва закриване . Иначе въпросът е неправилно зададен . Естествено , че заповедното производство трябва да остане в съдебната система . Обаче може да има опция към някои натоварени съдилища /например СРС/ съдебни помощници да помагат в заповедното производство и то като сами издават заповеди за изпълнение и администрират делата . Това ще е голяма помощ за съда и пак парите ще остават в съдебната система .

 15. 6
  | нерегистриран
  10
  -8

  да ги дадат на арбитражните съдилища - и без това ги орязаха наскоро, и тогава грамофон свири майка плаче

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.