Военният съдия Даниел Луков няма да бъде назначен в Наказателна колегия на ВКС при последния конкурс

Военният съдия Даниел Луков няма да бъде назначен в Наказателна колегия на ВКС при последния конкурс

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отказа на военния съдия от Пловдив Даниел Луков да се изкачи нагоре в йерархията и да стане наказателен съдия във Върховния касационен съд (ВКС), като отхвърли жалбата му срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

На 23 юли т.г. Съдийската колегия повиши бившия зам.-председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Петя Колева-Рушанова в Наказателна колегия на ВКС, след като по-рано ВАС беше отменил назначаването на Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище на същото място. Върховните съдии не допуснаха съдия Янкова да стане върховен магистрат, тъй като сметнаха, че участието й в конкурса за повишаване "противоречи на етичните норми" и се явява конфликт на интереси заради едновременното й членство в Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към ресорната колегия на кадровия орган. Конкурсът тогава бе обжалван от съдията от Военно-апелативен съд Румен Петков, както и от военния съдия Даниел Луков, който по-късно оттегли жалбата си. След първото решение на съдиите от ВАС, преписката бе върната в Съдийската колегия за довършване на конкурса и за назначаването на следващия поред в класирането на освободеното от съдия Бонка Янкова място.

В случая следващ поред в класирането под чертата се оказа съдия Даниел Луков. След напоителен дебат относно нравствените и професионални качества на съдия Луков обаче Съдийската колегия реши да не го назначи на освободеното от Бонка Янкова място, с мотив, че оценката за професионалните му качества не е достатъчно убедителна и в нея фигурират констатации за слабости по отношение на мотивирането на повече от един съдебни актове. След което кадровиците гласуваха да не назначават съдия Луков на свободното място в Наказателна колегия на ВКС и преминаха нататък в класирането. Следваща поред бе бившият зам.-председател на АСНС Петя Колева, чийто качества бяха високо оценени от Колегията, заради което бе повишена като върховен съдия.

След решението на Съдийска колегия съдия Луков подаде жалба до ВАС с основен мотив, че решението на кадровиците е незаконосъобразно, понеже са го "прескочили" в класирането. Вторият път той не оттегли жалбата си, но въпреки това върховните съдии сметнаха искането му за неоснователно.

"Неоснователно е възражението на оспорващия, че СК на ВСС е била длъжна да се съобрази с класирането на КК и да повиши него вместо следващия в списъка кандидат. Приемането на това становище би означавало да се обезмисли правомощието на съответната колегия на ВСС да повишава или да премества съдия, прокурор или следовател, което противоречи на нормата и смисъла на закона. Неоснователно е и възражението относно липсата на мотиви към процесните решения. Както бе посочено по-горе мотивите се съдържат в станалите разисквания, предложенията на помощните органи на СК и приложените към преписката документи. Видно от пълния стенографски протокол няколко от членове на СК на ВСС са се изказали дълго и пространно в подкрепа на кандидата Луков, а други членове са изразили отрицателното си становище. Не може да се приеме за основателно и становището на оспорващия за нарушение на чл.8 и чл.13 от АПК. Цялата процедура по обявения конкурс за повишаване в длъжност "съдия във Върховен касационен съд-наказателна колегия" е проведена по правилата на ЗСВ и Наредбата. Не следва да се счита, че има допуснато нарушение при провеждане на процедурата само защото СК не е повишила следващия в класирането кандидат. Както вече бе посочено по-горе в правомощието на съответната колегия на ВСС е да прецени кой от предложените от КК кандидати отговаря на изискванията на чл.162 и чл.164 от ЗСВ и съответно да повиши този от тях за когото  прецени, че тези условия са налице", пише в решението на ВАС.

Според върховните съдии погрешно е и схващането, че в случаи, като този на съдия Луков, Съдийската колегия на ВСС действа в условията на обвързана компетентност. "Изхождайки от приложимите правни норми и логиката на закона се налага изводът, че СК действа в условията на оперативна самостоятелност и сама след извършена самостоятелна преценка за притежаваните от кандидатите нравствени и професионални качества следва да направи своя избор относно кандидата, който да бъде повишен", пише още в решението на ВАС.       

Съдия Луков е осъден да заплати на ВСС и разноските по делото в размер на 100 лв. представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.

Окръжният прокурор на Шумен Маргарита Георгиева е отличена със знак за заслуга

Предишна новина

Младен Димитров встъпи в длъжност като председател на Районен съд – Велико Търново

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 15
  Нерегистриран | нерегистриран
  0
  0

  Пълен позор !

 2. 14
  Ww | нерегистриран
  3
  0

  За първи път чувам че се държи сметка за убедителността на мотивите на съдебен акт...по голяма порнография не съм чувал

 3. 13
  Не му е мястото там | нерегистриран
  3
  -2

  Нещата при този Луков, доколкото съм запознат, са толкова зле, че преди време едвам е успял да остане в съдебната система. Цацаров е най-малкият му проблем. Мисля, че ако имаше акъл, изобщо не би се напъвал да ходи където и да било. И това място, където е сега, му е в повече.

 4. 12
  | нерегистриран
  6
  -3

  Решението на ВАС е правилно. Не може някой да става съдия във ВКС само защото бил срещу Цацаров. Какъв е тоя критерий, като през комунизма-да се вземе комуниста, а не безпартийния, дори и последния да е в пъти по-кадърен от първия. Истината е че едвам са се събрали 6 акта от колегата за тоя конкурс и то основно по елементарни дела. А колеги от САС и СГС изринали купища томове и дела с правна и фактическа сложност - са след него. Стига моля ви се, това са абсолютно несериозни неща.

 5. 11
  Мъдър | нерегистриран
  2
  -1

  Конкурса е само за парлама, странно, е че толкова много време мина и още някакви твърдоглавци се опитват да се промушат нагоре без да са питали бате Дельо! Не бива така, случайни хора у ВКС не трябва да има. Има сложен ред, то така ако ставаше, ми те утре ще вземат да накажат и Белозелков например, да пази господ!

 6. 10
  ГейШеф | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Нужно е отрезвяване не само на комсомолците от ССБ /наистина много дразнещи/ , но и на бетонните глави от ВСС /двойно по-дразнещи, защото те задават правилата на конкурсите/. А най-вече е нужно отрезвяване на цялата съдийска общност . Вижда се , че в момента всеки гледа да се спасява поединично , търси връзки , чака си реда и пр. и пр. Защо приемаме тази ИДИОТСКА НАРЕДБА за конкурсите ? Защо приемаме ИДИОТИЗМА на изпразнени от съдържание атестации ? Дали не е защото сме не по-малко неморални от ССБ-ци и ВСС-ци . Те са функция на собствените ни пороци като двуличие , леност , овчедушие и глупост . Грозната истина е , че голямото мнозинство не иска обективни конкурси , а иска да се урежда "по втория начин" …..  Тази "драма" с конкурсите бързо може да отпадне, ако направят основната заплата на всички съдии еднаква, а за инстанция да се взема само "ранг", т. .е в ОС - 200 лв. повече от РС, в АС - 400 лв. повече и във ВКС - 800 лв. повече от РС. Другата разлика ще идва и от класа - годините стаж, така че с повече стаж и в по-горна инстанция ще е по-голяма разликата със съдия в РС с 3-4 години стаж. Сегашното положение е просто абсурдно - най-натоварените, които изнасят цялата система на гърба си с двойно и тройно по-ниско заплащане. Затова всеки търси начини да се "пласира" и така се генерира корупционната среда, основана най-вече на т. нар. търговия с влияние.

 7. 8
  | нерегистриран
  17
  -1
  До коментар #7 от "Малко се отрезвете | нерегистриран":
  Решението на ВСС е правилно и потвърждението му от ВАС също . Комсомолците от ССБ трябва да разберат веднъж завинаги , че кадровият орган По конституция ВСС, а не някакви комисии . Комисията и класирането й са само част етап от цялата процедура, която се финализира от ВСС . Това е органът по конституция , който кадрува и никой друг не ми в да се меси . Това е функцията и рабоатата му . Спрете с тези комсомолко- болшевишки методи за натиск върху тези на които е дадено временно това право да гласуват и да избират или не , кой къде да бъде издигнат или понижен в системата . Спрете да се капсулирате и самоназначавате - не е законно !!!! Толкоз !!! Всичко друго е дрън- брън и опит да се изземат функциите на ВСС дадени от ВНС.

  Нужно е отрезвяване не само на комсомолците от ССБ /наистина много дразнещи/ , но и на бетонните глави от ВСС /двойно по-дразнещи, защото те задават правилата на конкурсите/. А най-вече е нужно отрезвяване на цялата съдийска общност . Вижда се , че в момента всеки гледа да се спасява поединично , търси връзки , чака си реда и пр. и пр. Защо приемаме тази ИДИОТСКА НАРЕДБА за конкурсите ? Защо приемаме ИДИОТИЗМА на изпразнени от съдържание атестации ? Дали не е защото сме не по-малко неморални от ССБ-ци и ВСС-ци . Те са функция на собствените ни пороци като двуличие , леност , овчедушие и глупост . Грозната истина е , че голямото мнозинство не иска обективни конкурси , а иска да се урежда "по втория начин" …..

 8. 7
  Малко се отрезвете | нерегистриран
  9
  -12

  Решението на ВСС е правилно и потвърждението му от ВАС също . Комсомолците от ССБ трябва да разберат веднъж завинаги , че кадровият орган По конституция ВСС, а не някакви комисии . Комисията и класирането й са само част етап от цялата процедура, която се финализира от ВСС . Това е органът по конституция , който кадрува и никой друг не ми в да се меси . Това е функцията и рабоатата му . Спрете с тези комсомолко- болшевишки методи за натиск върху тези на които е дадено временно това право да гласуват и да избират или не , кой къде да бъде издигнат или понижен в системата . Спрете да се капсулирате и самоназначавате - не е законно !!!! Толкоз !!! Всичко друго е дрън- брън и опит да се изземат функциите на ВСС дадени от ВНС.

 9. 6
  ами то беше ясно | нерегистриран
  5
  -5

  Следващият след Луков е Калибацев.iy7ca5

 10. 5
  | нерегистриран
  15
  -1
  До коментар #3 от "ГейШеф | нерегистриран":
  Ехаааа... е че защо изобщо има конкурси, ВСС направо да си назначават който искат. Значи конкурсната комисия се запознава подробно с всички документи и го класира пред назначената, но ВСС са по-компетентни. Истината всъщност е съвсем друга - Луков имаше тежък конфликт с Цацов и затова го порязаха, а ВАС узакони беззаконието.

  Практиката при конкурсите винаги е била такава . А дали ще е произвол на конкурсната комисия или произвол на ВСС - все е ПРОИЗВОЛ . В недоумение съм от действащата наредба и от начина , по който се прилага . Същите съдии , които пишат всеки ден съдебни решения , в които твърдят , че по един банков кредит винаги трябва да има МАТЕМАТИЧЕСКА ФОРМУЛА за изчисляване на лихвите ; като се опре до конкурси твърдят , че могат да пишат каквито си искат оценки и да "класират" по произволно "вътрешно убеждение" и "оперативна самостоятелност". Т.е. задълженията за точност са за другите , а те могат да правят каквото си искат .

 11. 4
  ************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 3
  ГейШеф | нерегистриран
  21
  -5

  Ехаааа... е че защо изобщо има конкурси, ВСС направо да си назначават който искат. Значи конкурсната комисия се запознава подробно с всички документи и го класира пред назначената, но ВСС са по-компетентни. Истината всъщност е съвсем друга - Луков имаше тежък конфликт с Цацов и затова го порязаха, а ВАС узакони беззаконието.

 13. 1
  | нерегистриран
  34
  -8

  Значи вече критериите в ЗСВ и наредбата за конкурсите нямат никакво значение! Вратата на пълния субективизъм е широко отворена и колегиите могат да си назначат и последния в класирането стига да е "правилния" човек! БРАВО!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.