Шестима адвокати влизат в битката за председателския стол в САК

Шестима адвокати влизат в битката за председателския стол в САК

Шестима адвокати влязоха официално в битката за председателския стол в Софийската адвокатска колегия (САК). Това са досегашните членове на столичния адвокатски съвет Aлександър Машев, Стефан Марчев, бившият член на Дисциплинарния съд към САК Пламен Джуров, както и колегите им Райна Аврамова, Владислав Янев, Петър Антонов. 

Въпреки поредицата от празнични дни, "Правен свят" успя да се свърже с част от кандидатите в процедурата за кратко представяне на идеите и целите, които си поставят като евентуални ръководители на Колегията.

Александър Машев

"Считам, че да  представляващ свободна и независима професионална общост, каквато е адвокатската колегия, е отговорност и задължение на адвокат равен с всички , а не административен пост или  началническа позиция", заяви пред "Правен свят" адвокат Машев. Той е на 52 години, от град София, женен с две деца. Адвокат е от май 1992 година и това е единствента професия която е упражнявал повече от 27 години. Занимава се основно с граждански и търговски право. Юрист е четвърто поколение, като неговият дядо проф. Александър Кожухаров е един от най-разпознаваемите български правници на 20-ти век. Активно се занимава с международна дейност в областта на адвокатурата, като е постоянен член на две комисии във Федерацията на европейските адвокатури, както и представител на адвокатурата в Международната адвокатска асоциация със седалище в Лондон. Бил е лектор в многобройни международни форуми, включително съм представлявал България и на годишната среща на Световните  лидерите на адвокатските колегии по покана на организаторите, като лектор и представител на колегията. Владее английски и руски на професионално ниво и френски на средно ниво.

Сред акцентите в програмата, с която кандидатства за председател на САК, заедно с колегите си, предложени за членове на органите на колегията, адвокат Машев е заложил професионализмът и взаимното уважение, прозрачност и информираност, eфективност при работата с адвокатите, с другите органи на съдебната система, с държавните органи и Висшите органи на адвокатурата. "Считаме, че органите на колегията са призвани да служат на колегите , а не да се  възприемат като ръководство или "началници". Адвокатската професия е най –свободната професия и ние ще работим за утвърждаване на този принцип. Колегията се нуждае от нова информационна политика и активна обществена позиция, която да се демонстрира постоянно и разпознаваемо", казва адвокат Машев.

"Основните ни цели са издигане защита на правата на адвокатите от САК на ново качествено ниво чрез създаване на обратна връзка , вкл. и чрез електронна комуникация, като се организира възможността адвокатите да сигнализират органите на САК за неетични действия, нарушаващи правата  на държавни служители и представители на съдебната власт, включително и магистрати. Активна комуникация с Инспректората на ВСС, инспектората на ВКП, инспектората на МВР, инспектората на Министерство на правосъдието и  и други контролни органи. Издигане престижа на адвокатската професия и адвокатите като гаранти на правата на гражданите и върховенството на закона. Активна комуникация с неправителствените организации работещи в правосъдния и правозащитен сектор. Организация и финасиране на дейностти по постоянното повишаване на квалификацията на членовете на Колегията, включително и чрез създаване на собствена учебна база", посочи още кандидатът.

По думите му, при управлението на САК трябва да се посочват конкретни практическите действия, свързани с постигането на основните цели на програмата, като общите лозунги и клиширани обещания не са приемливи за развитието на адвокатурата."Основен приоритет е въвеждането на нови технологии, незабавното създаване на нов сайт на САК с функционалности за електронна комуникаци между членовете на колегията и органите, включително и подаване на всякакъв вид документи по електронен път. Нова информационна политика и редовна комуникация със специализираните медии, без елементи на дискриминация, целяща издигане престижа на адвокатската професия и запознаване на обществото с необходимостта и значимостта на защитата на правата на гражданите и ЮЛ предлагани от адвокати: Постигане на реална равнопоставеност на адвоката с другите участници в процеса и рещително противодействие на поведението на колеги, магистрати и други участници в процеса нарушаващи етичните правила и норми. Осигураване на нови ново на комуникация с Висшия адвокатски съвет при  участие в обсъждания на законови и подзаконови актове и активна комуникация с ръководните органи на съдилищата , прокуратурите и органите на другите правни общности с цел избягване на нелояна конкуренция , като и подобряване взаимодействието и  отношенията между адвокатите и другите лица, упражняващи юридически професии", казва още адвокат Машев.

Райна Аврамова

"Софийска адвокатска колегия е създадена през 1897 година. Повече от сто години след това в началото на 2000 година станах част от тази колегия и с гордост ежедневно нося нейния отличителен знак – значката на ревера си. С течение на годините започнах да усещам все по осезаемо проблемите с които се сблъсква всеки един адвокат при упражняване на адвокатската професия. Между съдебните заседания, провежданите конференции, обучения и разговори с колеги все повече се убеждавах, че българската адвокатура има спешна нужда от реформи отвътре, а то започва именно от реформите в софийската адвокатура, което няма да стане с участието в управлението на едни и същи лица – които се местят от орган в орган за двата възможни последователни мандати. Това ни мотивира, мен и кандидатите в листата ми за органи на софийската адвокатура, да участваме на предстоящите избори на 25-26.01.2020 год. за органи на столичната адвокатура – най-голямата адвокатура в страната от близо 7 600 адвокати. Екипът включва адвокати с адвокатски стаж между 5 и 31 години, това са колеги доказани професионалисти в сферите си на работа. Имаме желание и готовност да обсъждаме открито и водим диалог с всеки колега, който е срещнал проблем при упражняване на дейност обуславящ и налагащ активност на адвокатския съвет за изменения на нормативни актове, вкл. нашия устройствен закон, защита и охрана на интересите ни пред органи и институции, връщане доверието на колегите, че органите на адвокатурата работят за тях, а не за себе си", заяви пред "Правен свят" адвокат Аврамова.

По думтие й през последните около 10 години, не само тя, а и колегите й забелязват огромно разединение на софийската адвокатура, което, според нея, е белязано от пасивността на органите й, даже нещо повече мълчаливият им отказ да работят за адвокатите. "Погледнете програмата на сегашният адвокатски съвет, с която влезе в изборите през 2016 година, и нека всеки от нас направи равносметка какво положително за всички нас е свършено – не само от залегналото в програма, а и провокираното от социално-икономическия и политически живот в страната. Напротив, събитията са белязани за огромно съжаление със знак минус. А всяко действие е било под упоритият натиск на кореги. Организирането на международни и национални конференции, семинари и обучения и пр. не може да реши вътрешните ни проблеми, а те са на първо място. В този смисъл не мога да упреквам колегите потърсили обединение в създаването на организации под една или друга форма, защото подбудите им са зов за помощ и апел да бъдат чути и правилно разбрани. Искам да не се налага да "тикаме" под различни форми – протести, форуми, сигнали, органите или отделни техни членове да действат, защото това в крайна сметка е работата им, която трябва да вършат за всички адвокати. Всичко това налага появата на нови лица в управлението на нашата столична адвокатура и смяна в модела й на управление", заяви адвокат Аврамова.

Основната цел, която си поставят тя и екипът й, е да работят за "спешно адекватно нормативно уреждане на упражняваната от всички ни дейност; защита, а не репресия срещу адвоката; възстановяване имиджа ни в обществото; дигитализацията в пълен обем в столичната адвокатура и комуникацията й със съда, прокуратурата, МВР и другите органи в държавата; предлагане на решения на управленско ниво и др". "Ще ми позволите да се въздържа от подробности и детайли от програмата ни за управление, която ще бъде публично оповестена на нарочна пресконференция през месец януари 2020 година, на която ще се постараем да поканим всеки един адвокат /а не подбрани адвокати или кантори/. Ще изслушаме всяка една идея и предложение, защото адвокатурата е на адвокатите – лобистките кръгове, вътрешните борби и интриги които тресат години наред столичната адвокатура вече трябва да се изместят от свободния глас на всеки един столичен адвокат – дъното вече е достигнато, сега трябва да намерим воля да се оттласнем от него и да изплуваме на повърхността с достоен обмислен избор. Избор, който не е воден от идеята за лична полза, престиж или власт. Не ми се иска да останем непредставимо неразбрани за времето си тук и сега, и следвайки думите на Чърчил: "Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън" нека направим единния си избор свободно, иначе така лелеяната промяна която априори трябва да започне от софийската адвокатура още дълго време ще бъде дим и ще продължаваме да се събираме по групички със зов за помощ", каза кандидатът и допълни: "Чрез вота си на тези избори ние трябва да потърсим обединението си под мотото:"Адвокатурата на адвокатите", защото само когато сме единни като юмрук сме силни, за да защитаваме себе си и гражданите. Колеги, адвокатурата трябва да бъде наша майка, а не мащеха!!!".

Aдвокат Стефан Марчев е роден на 7 август 1974 г. в Габрово. През 1993 г. завършва Националната Априловска гимназия, а през 1998 г. – Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". От 1998 г. до 2001 г. е адвокатски сътрудник в адвокатско съдружие "Гигова и партньори". През 2001 г. е вписан като адвокат към Софийската адвокатска колегия. Същата година става съдружник в адвокатско съдружие "Гигова и партньори". Адвокат Стефан Марчев специализира в областта на банковото и търговското право, изпълнителния процес и търговската несъстоятелност.

Адвокат Пламен Джуров завършва престижния юридически факултет към Софийски Университет "Климент Охридски" през 1992 година. Магистър по право. През 1993 година става член на Софийската адвокатска колегия. Към момента Пламен Джуров е адвокат на свободна практика с над 23 години опит в областта на правоприлагането. Той е специалист по наказателно право, но приложното му поле не се ограничава до там. Адвокат Джуров се отличава с професионализъм и отговорност към клиентите си. Той притежава компетенции в широк спектър от сфери на правоприлагането. Адвокат Владислав Янев също е сред популярните имена в гилдията и притежава богат професионален опит. Той е председател на гражданската инициатива "Адвокати за свободна България", която твърди, че работи и се бори за реформа в адвокатурата. Адвокат Петър Антонов e в САК и е адвокат от 1999 г. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и арбитражите в страната, както и пред Комисията за защита на конкуренцията. Предоставя консултации на местни и чуждестранни клиенти в областта на търговските сделки, преките и непреки инвестиции, банковото право, ценните книжа, учредяване и преобразуване на търговски дружества, несъстоятелност, концесионни процедури.

Изборите за ново ръководство ще са на 25 и 26 януари 2020 г.

Бой и сълзотворен газ в парламента на Черна гора

Предишна новина

НСО преминава към дигитален обмен на документи

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  Аврамова?!? | нерегистриран
  1
  0

  Ако Аврамова казва, че с гордост носи на ревера си значката на САК, това гордост ли е за САК?

 2. 9
  Дзвер | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  Адвокат Машев не е ли съпруг на Машева-член на ВСС -Прокурорската кота и братовчед на съдията Машев от Софийския апелативен съд?

  Изключително интересно, не бях се сетил.

  Значи ако г-жа Даниела Машева е основен поддръжник на г-н Гешев, а всички си спомняме становището на САК за избора на нов главен прокурор, не е ли краен контраст?

  Или САК ще закачи един портрет на главния прокурор и ще напише отдолу "САК и Прокуратурата на РБ - като едно семейство".

  Странна ми е такава явна концентрация на власт у едни хора.

  Аз лично ще гласувам за този, който ми каже защо трябва таксите да се вдигат постоянно, а насреща какво получаваме?

  Все пак господа, дадох ви близо 5 бона.

 3. 8
  отговор | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #7 от "Гуньо Адвокатина | нерегистриран":
  Щом артисти, художници, писатели и други свободни професии имат ръководство, органи, т. е номенклатура, защо пък и адвокатите да нямат свои тартори, които живеят на гърба на колегите си ? В България всяка област на обществения живот е организиран, санкциониран с правила, ръководни органи, шефове, обслужващ персонал. Излиза, че у нас номенклатура, т.е такива, които ползват благата, а за другите остава работата, винаги ще има. Затова и членският внос се увеличава, увеличават се "обмяна на опит", "конференции", "семинари", командировки", "другарски срещи", банкети, разпивки, коктейли, изобщо разходите за адвокатската номенклатура. Логично се увеличават и кандидатите за шефските постове, покрай тях цяла кохорта от лобисти и хора без работа, които подготвят "правилния избор". Вероятно ползват "традициите" на едновремешните "задруги на майсторите", описани от класиците. Е, тогава, какво се е променило ? Да бе Алеко жив, щеше да я опише тази част от тъжната действителност.  Щото членуването в съюза на аристите, художниците и писателите е доброволно, незадължително , и не е условие за упражняване на професията.

 4. 7
  Гуньо Адвокатина | нерегистриран
  10
  0

  Щом артисти, художници, писатели и други свободни професии имат ръководство, органи, т. е номенклатура, защо пък и адвокатите да нямат свои тартори, които живеят на гърба на колегите си ? В България всяка област на обществения живот е организиран, санкциониран с правила, ръководни органи, шефове, обслужващ персонал. Излиза, че у нас номенклатура, т.е такива, които ползват благата, а за другите остава работата, винаги ще има. Затова и членският внос се увеличава, увеличават се "обмяна на опит", "конференции", "семинари", командировки", "другарски срещи", банкети, разпивки, коктейли, изобщо разходите за адвокатската номенклатура. Логично се увеличават и кандидатите за шефските постове, покрай тях цяла кохорта от лобисти и хора без работа, които подготвят "правилния избор". Вероятно ползват "традициите" на едновремешните "задруги на майсторите", описани от класиците. Е, тогава, какво се е променило ? Да бе Алеко жив, щеше да я опише тази част от тъжната действителност.

 5. 6
  До 5 | нерегистриран
  8
  -6
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  Адвокат Машев не е ли съпруг на Машева-член на ВСС -Прокурорската кота и братовчед на съдията Машев от Софийския апелативен съд?

  Е и?

 6. 5
  | нерегистриран
  20
  -5

  Адвокат Машев не е ли съпруг на Машева-член на ВСС -Прокурорската кота и братовчед на съдията Машев от Софийския апелативен съд?

 7. 4
  Paralegal | нерегистриран
  7
  -2
  До коментар #3 от "118 | нерегистриран":


  Адвокат е всичко друго, но не и свободна професия. В адвокатурата има началници, централизация, страх, йерархия, структура по съветски образец на подчинение и началнически звена, каквато и в прокуратурата няма. Така че, ако някой е успял да е свободен адвокат-браво на него, повечето не са слободни(с Л-както се пише в съседна държава)!

  Че за какво "има страх", да ви вземат клиентите, ли що ли???

 8. 3
  118 | нерегистриран
  7
  -10
  До коментар #2 от "111 | нерегистриран":
  Големи глупости се пишат тук. Той никога не е работил друго,освен адвокат, но към момента бил на свободна практика. Хахха.На каква да бъде, щом е адвокат?  Адвокат е всичко друго, но не и свободна професия. В адвокатурата има началници, централизация, страх, йерархия, структура по съветски образец на подчинение и началнически звена, каквато и в прокуратурата няма. Така че, ако някой е успял да е свободен адвокат-браво на него, повечето не са слободни(с Л-както се пише в съседна държава)!

 9. 2
  111 | нерегистриран
  13
  0

  Големи глупости се пишат тук. Той никога не е работил друго,освен адвокат, но към момента бил на свободна практика. Хахха.На каква да бъде, щом е адвокат?

 10. 1
  | нерегистриран
  21
  -1

  Може ли мъжете кандидати да споделят кога и къде са отбили наборната си военна служба-беше задължително, и така ще се види дали правилата са важали и за тях.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.