Председателите на СГС и СРС искат неоснователните съдийски отводи и самоотводи да влияят на атестацията им

Председателите на СГС и СРС искат неоснователните съдийски отводи и самоотводи да влияят на атестацията им
Съдиите Алексей Трифонов и Александър Ангелов, колаж: "Правен свят"

Докато членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) все още са в коледни отпуски поне до 21 януари, а председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и председателстващ Съдийската колегия Лозан Панов марширува на политически протести в Полша, се наложи ръководителите на Софийския градски съд (СГС) и Софийския районен съд (СРС) сами да повдигнат един от най-сериозните проблеми в съдебната система и дори сами да предложат варианти за неговото разрешаване.

Става дума за добре известния сред магистратите проблем с "масовите отводи" на съдии от цялата страна. Председателите на СГС и СРС Алексей Трифонов и Александър Ангелов излагат в свое предложение до Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на ВСС просторни мотиви защо проблемът е съществен, като се опитват да инициират и промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд с цел създаване на механизъм за ефективна преценка и обвързването на направените отводи и самоотводи от страна на всеки съдия с неговата оценка на работата.

"Настоящото предложение е мотивирано от разпространение през последните години на практиката на т.н. "масови отводи", при което огромен брой съдии /често цели съдилища, а в някои случаи и десетки съдилища/ се отвеждат от разглеждането на спорове на страни, които явно недобросъвестно упражняват своите процесуални права и демонстрират неуважително отношение към съда. Макар броят на този тип ищци да е сравнително малък, към момента са висящи няколко хиляди дела, по които често години наред не могат да се извършват никакви процесуални действия поради постоянните отводи на съдиите. Всички основания за отвод се основават на фактически основания, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието на съдията, но само по себе си твърдение на страна, че съдът не е безпристрастен, включително и позоваване на някое от изброените обстоятелства по чл. 22, т. 1 - 5 ГПК, щом не отговаря на обективната действителност не може да послужи като основание за отвод (изрично и определение № 343/21.05.2015 г. на ВКС, IV г. о., постановено по ч. гр. д. № 2568/2015 г.)", пише в предложението на съдиите Трифонов и Ангелов.

В него те посочват и какви са основните последици от уважаването на всяко искане на страна за съдийки отвод само, за да не излезе накрая съдът предубеден."Уважаване на всеки отвод на страна, "за да не си мисли тя, че съдът, който се произнася по делото е предубеден", не само не е в съответствие с нормата на чл. 22 ГПК, но още и позволява на страната сама да избира съдебен състав, да протака недопустимо делото; би могло да се използва и като начин за "освобождаване" от нежелано дело и натоварване на колега /Определение № 390 от 28.07.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1405/2017 г., IV г. о. ГК/. Непочтителното отношение на страната към съда, в различните му проявни форми, също не е основание за отвод на съдията по делото, нито пречка за разглеждането му и не може да послужи като основание за отвеждане на съдията по делото, доколкото все пак някой съдия ще следва да разгледа подобно дело, към когото отношението би било същото, т.е. проблемът с подобно поведение на страна в процеса не се решава, а се прехвърля на друг съдия", посочват Трифонов и Ангелов.

На второ място председателите на СГС и СРС отбелязват, че много често в практика на съдилищата се използва и чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, според който магистратът може да се отведе заради "други обстоятелства", които пораждат основателни съмнения в безпристрастието на съдебния състав. Често пъти обаче това основание се използвало от съдиите без да се дават никакви конкретни причини за самоотвода."Липсата на конкретика поражда недоволство у съдиите, на които впоследствие делото се разпределя на случаен принцип и влошава микроклимата в съда. Поради това при атестирането на съдиите е необходимо съответната ресорна комисия да взима предвид въз основа на какви конкретни факти се постановяват отводите по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. На практика, съдилищата самоотвеждайки се или уважавайки неоснователните отводи на страната, оскъпяват процеса, забавят значително разрешаването на спора /по някои дела първите процесуални действия, които започват да се извършват извън отводите, са след 7-8 години/, ограничават по същество достъпа до съд и евентуално финансово натоварват насрещната страна", казват съдиите Трифонов и Ангелов.

Във връзка с описаните от двамата председатели на СГС и СРС проблеми с отводите и самоотводите, те предлагат и конкретни промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г., така, че при оценяването на даден магистрат вече да се взимат предвид и основанията за неговите отводи или самоотводи по делата, които е гледал в периода на атестирането му.

Ето и конкретните предложения на съдия Трифонов и съдия Ангелов:

1. В чл. 34 от Наредбата да се измени т. 3 и да се създаде нова т. 4, така че нормата да бъде със следния текст:

Чл. 34. Показатели за оценяване по общия критерий - "спазване на правилата за етично поведение", са:

1.            резултати от допълнителната проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 175з, ал. 5 ЗСВ при атестиране на съдия за придобиване на несменяемост;

2.            резултати от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет по раздел I "б" от глава девета на ЗСВ, както и резултати от проверки на етичната комисия;

3.            становище на етичната комисия към съответния орган на съдебната власт;

4.            преценка на обосноваността и убедителността на направените отводи и самоотводи/прилагат се копия на всички определения за отвод/.

2.            Да се измени чл. 68 от Наредбата, като се създаде нова ал. 2. така че нормата да бъде със следния текст:

Чл. 68 (2) Общите критерии за атестиране се оценяват по точковата система, както следва:

1.            правни познания и умения за прилагането им - от 0 до 20 точки;

2.            умение за анализ на правнорелевантните факти - от 0 до 20 точки;

3.            умение за оптимална организация на работата - от 0 до 15 точки;

4.            експедитивност и дисциплинираност - от 0 до 8 точки;

5.            спазване на правилата за етично поведение - от 0 до 12 точки.

(2) По общия критерий по т. 5 могат да бъдат отнемани до 5 точки въз основа на преценката за обоснованост и убедителността направените отводи и самоотводи.

Все още няма насрочено заседание на КАК към Съдийската колегия за настоящатата година.

Главният прокурор обяви война на битовата престъпност

Предишна новина

Осъдиха Филип Киркоров да върне 779 000 евро от ипотечен кредит

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 17
  | нерегистриран
  9
  -8

  Крайно време е неоснователните отводи да се отразяват негативно на атестацииите. Дори при многократно повтарящи се такива отводи трябва да се образуват и дисциплинарки. Не са малко случаите на съдии, а и на цели и почти цели съдилища, които от години не са гледали дело над средна, а дори и над ниска сложност, възползвайки се от неконтролируемостта на отводите, а това пречи не само на нормалната работа на останалите съдии, а и възпрепятства качественото провосъдие

 2. 16
  Селяновски | нерегистриран
  11
  -7

  Тук в София долу-горе има правосъдие, но , който е ходил в провинцията, знае как е. Там всички са "братовчеди", както казваше един премиер от с. Драгалевци, Софийско. Съдията е съпруг на адвокатката, тя пък е сестра на прокурора, последният пък е брат на шефа на полицията, последният е женен за зам. кметицата и т. н.. Идете и търсете справедливост в един такъв градец.

 3. 15
  Льохата и Сашето в Огледалния свят на отводите | нерегистриран
  13
  -7
  До коментар #9 от " | нерегистриран":
  Това, което ВСС те прави от години, съсипа и съсипва съдебната система и колегите както от София, така и от провинцията !

  Те - членовете, оправиха единствено собственото си положение - кариерни и финансово, поне за пет години; бързо си уреждат и законодателно кариерни бонуси, включително и с преминаване, естествено на ръководни позиции в изпълнителната власт, а на нас остават умора, болести и отвращение .

  Урааааа

  Ами членове на ВСС даваха едни много напоителни интервюта , в които обясняваха как ще уредят НС да промени ГПК и да се прекратяват делата с искови молби с обиден език. Какво направиха - НИЩО - а в момента си почиват повече от месец . Сега сме свидетели на едно ГЛУПАВО НАТЯГАНЕ на председателите на СРС и СГС , които не знаят или се правят че не знаят , че ВСС е взел принципно решение проблемът да се реши чрез законодателни промени , а не като се бият съдиите , че не искат да правораздават в полза на лица , които ги псуват на майка и всячески не искат да им се гледат т.нар.дела . И как ще стане ? Ще уволнят 400 души ? Очевидно Льохата и Сашето не стават за административни ръководители след като вместо да застанат зад съдиите от СРС и СГС тръгват на война с тях ….

 4. 14
  112 | нерегистриран
  8
  -11

  Като научите разликата между „неоснователен“ и „необоснован“, тогава коментирайте.

  Голяма част от отеодите са функция от мързела на въззива, който търси за какво д отмени н процесуално основа ие, за да не пише дълги актове, така че гусин Трифонов да си оправи първо собствената къщичка. Сашко ми е под достойнството дори по фамилия да го нарека, камо ли да му коментирам инициативите (ако изобщо са негови, щото подозирам Чепика, като инициатор)

 5. 13
  ТОТЮ | нерегистриран
  10
  -8

  ПРАВИ СА ДВАМАТА ШЕФОВЕ-СУХО ДУПЕ РИБА НЕ ЯДЕ,СИРЕЧ,КАТО СИ СЪДИЯ ПРАВОРАЗДАВАЙ! ОТВОДЪТ Е БЯГАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ,АКО Е НЕОСНОВАТЕЛЕН!!!!!

 6. 12
  | нерегистриран
  15
  -3

  Ха-ха! Преди Алексей да се подписва на писмата на Сашко да каже какво точно направи с онази кака от ВАРНА, която като дойде в СГС се отведе без абсолютно никакви мотиви от по-трудничките дела, като не става въпрос за М.Д, Н.Н., К.Б. и т.н. Какво направи Алексей, нали ги събирахте отводчетата ? И кво - нищоооо. А по отношение на ВСС: Много ви благодарим, страшно ни помогнахте с тая кака. Направо натовареността ни рязко падна!

 7. 10
  | нерегистриран
  0
  0

  Имам предвид ВСС не прави.

 8. 9
  | нерегистриран
  22
  -1

  Това, което ВСС те прави от години, съсипа и съсипва съдебната система и колегите както от София, така и от провинцията !

  Те - членовете, оправиха единствено собственото си положение - кариерни и финансово, поне за пет години; бързо си уреждат и законодателно кариерни бонуси, включително и с преминаване, естествено на ръководни позиции в изпълнителната власт, а на нас остават умора, болести и отвращение .

  Урааааа

 9. 8
  Льохата и Сашето в Огледалния свят на отводите | нерегистриран
  24
  -6
  До коментар #7 от "аман от егоисти-мрънкалници | нерегистриран":
  Ти като се отведеш, нали пак на толкова натоварен като теб ги дават. Ви сте тарикатите, а ние дето ги гледаме сме будалите.

  Ами не знам какви "тарикати" сме в СРС и СГС , щом всяка година печелим тиквените медали за натовареност . Да , отводите не са най-доброто решение , но май всеки освен Льохата и Сашето знае , че това е протестен акт докато ВСС не вземе мерки . Идеята , възприета и от ВСС , е тези дела да се прекратяват , а не да отиват на друг съд . Само че ВСС е абдикирал и от този проблем на системата , както и от много други . Заплахата за "лоши атестации" е пълна простотия - във ВСС за наясно с проблема и че не могат да "контролират" отводите по никакъв начин . Доста са изостанали сегашните председатели на СРС и СГС от проблема , който се дискутира от години и решението е ясно .  На тези , които не си правят отводи мога да кажа само едно . Саможертвата ви е безсмислена . Като си тровите нервите с разни луди давате възможност на дебелите задници от ВСС да си карат спокойно почивката до края на мандата . Трябва заедно да ги накараме да се размърдат.....и не само по този въпрос .

 10. 7
  аман от егоисти-мрънкалници | нерегистриран
  9
  -5
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  Като си такъв умник и мераклия - да ти дадат 500 такива дела и почваш още утре . Знам , отстрани е весело и изглежда лесно. Но не е , ВЕРВАЙ МИ . Просто не си наясно - мислиш си , че са 2-3 дела и ще се справиш . Да , ама те са няколко хиляди дела . 500 дела , по които получаваш всеки ден молби с обиди , злоупотреби и доказателствени искания за разпит на всички убийци от Централния затвор . Прекрасна и много благодарна работа .

  Ти като се отведеш, нали пак на толкова натоварен като теб ги дават. Ви сте тарикатите, а ние дето ги гледаме сме будалите.

 11. 6
  ************************************************************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 5
  | нерегистриран
  9
  -4
  До коментар #2 от "подкрепям напълно | нерегистриран":
  Този разпространен начин разни хора да се отървават от разни гадни дела и разни гадни страни е ГАДЕН.

  Като си такъв умник и мераклия - да ти дадат 500 такива дела и почваш още утре . Знам , отстрани е весело и изглежда лесно. Но не е , ВЕРВАЙ МИ . Просто не си наясно - мислиш си , че са 2-3 дела и ще се справиш . Да , ама те са няколко хиляди дела . 500 дела , по които получаваш всеки ден молби с обиди , злоупотреби и доказателствени искания за разпит на всички убийци от Централния затвор . Прекрасна и много благодарна работа .

 13. 3
  масови отводи | нерегистриран
  14
  -3

  Чрез т.н. масови отводи, съдиите от СГС се спасяваТ от делата на проф.лорд М.Добрев и др., някой май вече са починали?! и тези дела се изпращат на съдилищата в провинцията, които щат, не щат, си ги разгреждат!

 14. 2
  подкрепям напълно | нерегистриран
  26
  -3

  Този разпространен начин разни хора да се отървават от разни гадни дела и разни гадни страни е ГАДЕН.

 15. 1
  | нерегистриран
  24
  -4

  Алексей го иска, а заместникът му Кюркчиев е един от рекордьорите по отводи. И не само по масови

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.