Съветът на ЕС приема нови правила за обмен на данни за плащане на ДДС

Съветът на ЕС приема нови правила за обмен на данни за плащане на ДДС

Съветът на Европейския съюз прие набор от правила за улесняване на разкриването на данъчни измами при трансгранични сделки в областта на електронната търговия, съобщиха от Съвета.

Новите мерки ще позволят на държавите членки да събират по хармонизиран начин записите, предоставени по електронен път от доставчици на платежни услуги, като банките. Наред с това ще бъде създадена нова централизирана електронна система за съхранението на информацията за плащанията и за по-нататъшното обработване на тази информация от националните длъжностни лица, отговарящи за борбата с измамите.

По-конкретно пакетът от нови правила се състои от два законодателни текста.

Първият касае изменения на директивата за ДДС, с които се въвеждат изисквания към доставчиците на платежни услуги да водят регистър на трансграничните плащания, свързани с електронната търговия. След това тези данни ще бъдат предоставяни на разположение на националните данъчни органи при строги условия, включително условия относно защитата на данните.

Вторият засяга изменения на регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС. Тези изменения определят подробно по какъв начин националните данъчни органи ще си сътрудничат в тази област за разкриването на измами с ДДС и за контрол на спазването на задълженията във връзка с ДДС.

Текстовете допълват регулаторната рамка за ДДС за електронната търговия, която влиза в сила през януари 2021 г. и с която се въвеждат нови задължения във връзка с ДДС за онлайн местата за търговия, както и опростени правила за спазване на законодателството в областта на ДДС за онлайн предприятията.

Новите мерки ще се прилагат от 1 януари 2024 г.

Дупки в закона и противоречива практика констатира ИВСС при производствата по несъстоятелност

Предишна новина

Пак наплив от желаещи за младши съдии

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.