Властта на главния прокурор по Конституция не е абсолютна и е възможно независим колега да го разследва

Властта на главния прокурор по Конституция не е абсолютна и е възможно независим колега да го разследва

Властта на главния прокурор по Конституция не е абсолютна и е възможно независим негов колега да го разследва безпристрастно и обективно. До това становище стигнаха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), с изключение на Атанаска Дишева и Олга Керелска, във връзка с конституционно дело № 15/2019 г.

Делото бе образувано пред Конституционния съд (КС) по искане на Министерския съвет (МС) за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България. Въпросът, който правителството зададе на конституционните съдии, бе: "Общият надзор за законност и методическото ръководство, осъществявани от главния прокурор съгласно чл. 126, ал. 2 КРБ, включват ли случаите, когато прокурор извършва проверки, разследване и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия правен принцип "никой не може да съди себе си" /nemo judex in causa sua/, който е елемент на правовата държава?"

Повод за питането на МС стана внесен от правителството в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с което се предвижда създаването на ново звено, което да се ръководи от "абсолютно независим прокурор", който да има правомощия да разследва главния прокурор при евентуални данни за извършено от него престъпление, но без да му докладва. Правосъдният министър Данаил Кирилов тогава уточни, че става дума за нова правна фигура, която да разследва главния прокурор, на която ще се даде статут на "прокурор на завеждащия отдел Инспекторат към Върховна касационна прокуратура, той ще се избира от Прокурорската колегия на ВСС с квалифицирано мнозинство от 2/3 и ще е с мандат от седем години".

Според настоящото становище на Пленума на ВСС, вменените от Конституцията на главния прокурор задължения за извършване на надзор за законност и общи методически указания върху всички обвинители, не са абсолютни и в случая разследващият го колега не е длъжен да му докладва и да се влияе от него.

Атанаска Дишева и Олга Керелска пък се хванаха за изтърканото от цитиране дело "Колеви срещу България", в което Европейският съд по правата на човека прие, че няма ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор. Според двете държавното обвинение e единна структура, а главният прокурор имал право да отменя всички прокурорски актове, в това число и тези, които са във връзка с процесуални действия срещу него.

"Hиĸoгa нe e имaлo пpeчĸa дoceгa пpoĸypop дa paзcлeдвa глaвния пpoĸypop, имa пpoцecyaлни гapaнции, чe глaвният ниĸoгa нe мoжe дa ce пpoизнece пo пpeпиcĸa, ĸoятo гo зacягa – тpябвa дa ce oтвeдe, вĸлючитeлнo пo иcĸaнe нa cтpaнитe", отговори им Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, като допълни, че никъде в делото "Колеви срещу България" не е записано, че редови обвинител не може да разследва главния прокурор.

Цветинка Пашкунова, която е и председател на Правната комисия на ВСС, подкрепи Дамянов.

Накрая, с 12 гласа "за" срещу двата гласа на Керелска и Дишева "против" Съдийската колегия възприе първия вариант на становище. На заседанието не присъстваше нито един от "тримата големи", нито представляващият ВСС.

И проф. д.ю.н. Васил Мръчков депозира становище по делото в КС

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков също споделя становището, че забраната " Nemo judex in causa sua" (Никой не може да бъде съдия на себе си) освобождава действията на прокурора, разследващ главния, от натиск върху неговите действия и осигурява "справедливо, обективно, пълно и безпристрастно извършване на разследването и проверката".

"Забраната " Nemo judex in causa sua" ( Никой не може да бъде съдия на себе си) съдържа в себе си дълбок тълкувателен потенциал.Тя е правен императив, че е недопустимо главният прокурор в упражняване на своите правомощия по чл.126, ал.2 Конст да упражнява надзор върху разследване или проверка от прокурор на сигнал срещу главния прокурор. Недопустимостта на такава намеса освобождава действията на прокурора от натиск на главния прокурор, върху неговите действия и осигурява справедливо, обективно, пълно и безпристрастно извършване на разследването и проверката. А справедливостта е общочовешка ценност, във вярност на която се обявява в абз. 2 от Преамбюла на Конституцията. От друга страна, процесуалната дейност по разследването и действията по проверка на сигнала срещу главния прокурор са несъвместими с намесата на главния прокурор, когато самият той е въвлечен в предмета на разследването или на проверката. Правната недопустимост на намесата на главния прокурор се диктува от конституционната същност на надзора за законност и методическото ръководство на главния прокурор: да направи разследването и проверката " правосъобразни" и "конституционосъобразни", а не да влияе върху насоката на тяхното осъществяване по сигнали срещу него", пише в становището на проф. Мръчков.

"Конституцията изрично установява и личната (персоналната) независимост на прокурорите при изпълнение на техните функции в чл.117, ал.2, изр.2 Конст в израза: магистратите изчерпателно изброени в тази конституционна разпоредба,между които са и прокурорите "се подчиняват само на закона" В този кратък израз е вложена цялата сила и власт на конституционната повеля за независимост на всички магистрати,включително и на прокурорите. "Подчинението само на закона", означава подчинение единствено на закона и изключва всякаква друга зависимост, включително и зависимостта от главния прокурор по чл.126, ал.2 Конст при упражняване на надзора за законност на основание чл.117, ал.2, изр.2 Конст", пише още професорът.

Централизират издаването на свидетелства и справки за съдимост на гражданите

Предишна новина

Главният прокурор присъства на честването на 150 години от учредяването на Българската екзархия

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  zdravka.kalaydjieva | нерегистриран
  0
  0

  "На 18 декември 2002 г. Висшият съдебен съвет приема решение, в което посочва, inter alia, че Главният прокурор е въвел авторитарен стил на управление и неправомерно е „наказвал” прокурори, като ги е прехвърлял на други длъжности, или като ги е лишавал от добавки към заплатата, както и че атмосфера на страх е парализирала нормалната работа на прокуратурата. Въз основа на тези и други констатации относно конкретни нарушения на административните правила, Съветът призовава г-н Ф. да подаде оставка...Г-н Ф. отказва да подаде оставка." (§ 61 от решението по делото Колеви срещу България)

  "За да може разследването да бъде ефективно, лицата, които са отговорни за него и за неговото провеждане, трябва да бъдат независими и безпристрастни, по закон и на практика. Това означава не само липса на йерархична или институционална връзка с уличените, но също така и практическа независимост" (виж Ramsahai §§ 325 и 333-346; Scavuzzo-Hager §§ 78 и 80-86 Ergi, §§ 83-84 и Колеви срещу България - §193 от същото решение.

 2. 1
  | нерегистриран
  3
  0

  Ех, ех, господин Мръчков, когато правните принципи се превърнат и в практики, ще сме достигнали до бленуваната правова държава !

  Социото има проблем с практиките, а те няма да се променят, защото сте бутнали актовете, вкл. и основополагащия.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.