НАЙ-ВАЖНОТО

image

Прокурорската колегия с декларация срещу изявления на Борисов и Радев

Независимостта на съдебната власт е установена с Конституцията на Република България. Развитието на нейните принципи в устройствения закон на съдебната власт са най-висша гаранция, че държавната власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния закон, казват кадровиците

Последни Новини

Прокурорската колегия с декларация срещу изявления на Борисов и Радев

Независимостта на съдебната власт е установена с Конституцията на Република България. Развитието на нейните принципи в устройствения закон на съдебната власт са най-висша гаранция, че държавната власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния закон, казват кадровиците

ВАС окончателно потвърди отмяната на част текстовете от методиката за ТЕЛК-овете

Съставът на касационната инстанция с председател Георги Чолаков и членове Панайот Генков, Румяна Монова, Тодор Петков и Емилия Иванов (докладчик) приемат мотивите на тричленния състав, че при проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила

СРС и средства за събиране на информация в разузнаването

Технологиите и тяхното ползване за обезпечаване на сигурност не трябва да обрастват с политически тежести, тъй като всички помним, че на всяко действие съответства равно по сила и обратно по посока противодействие

Пловдивските магистрати са противници на закриването и преструктурирането на съдилища

Достъпът на гражданите до правосъдие да бъде приоритет при оптимизация на районните съдилища и законодателни промени, свързани с подсъдността на определени видове дела, са основните препоръки, направени на публично обсъждане за района на Апелативен съд – Пловдив, на възможните механизми и варианти за реформа на съдебната карта