Последни Новини

ВАП сезира БАБХ да извърши проверки за спазването на изискванията за качество и безопасност на храните в училища и детски градини

Междувременно продължават проверките на БАБХ, възложени от ВАП от началото на епидемиологичната обстановка в страната, с цел предотвратяване и недопускане на нарушения при предлагането на храни на пазара

Идната седмица назначават новите младши магистрати

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на 02 октомври 2020 г. (петък) в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Аула „Максима“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София от 14:00 ч. да заявят лично или чрез упълномощен представител писмено желанието си за назначаване

Промени в НПК: Единствено Службата на европейския прокурор ще ръководи и надзирава действията на европейските делегирани прокурори

В преходните и заключителните разпоредби са предвидени и промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), чрез които се регламентират органът, компетентен да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, статутът и правомощията им

Калина Чапкънова: Нямат основание критиките, че главният прокурор не е достатъчно ангажиран с корупционни дела

Относно коментираната в обществото тема за единствената кандидатура в предстоящия избор за попълване на проурорската квота в състава на ВСС кадровикът заяви, че наличието само на една единствена кандидатура е в съгласие със законовите изисквания