Последни Новини

Правителството защити конфискацията на престъпно имане пред Съда на ЕС

Механизмът за отнемане на незаконно придобитото имущество е гражданскоправна мярка, чиито характеристики отговарят на стандартите на международното право и правото на Европейския съюз, смята правителството в становище