Адалберт Кръстев стана военно-окръжен прокурор на София

Адалберт Кръстев стана военно-окръжен прокурор на София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) проведе избор за назначаване на военно-окръжен прокурор на София, в който участва единствено Адалберт Кръстев – прокурор в същата прокуратура. Единодушно, със 7 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Кръстев притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като следовател в ОСлС – Плевен през 2004 г. Считано от 01.05.2004 г. заема длъжността военен следовател във ВОП – София, а от 14.08.2008 г. и към настоящия момент, е прокурор в същата прокуратура. Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Кръстев за длъжността, за която кандидатства. Той проявява безпристрастност, установява истината за фактите на основата на обективен анализ на доказателствата по делото и създава условия за равнопоставеност на участниците в процеса. В своята работа е открит и търпелив, спазва изискванията на благоприличието и не извършва действия, които биха могли да компрометират честта на магистрата в професията и обществото. Познава нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз и развива способности и умения за тяхното коректно прилагане. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София.

Според концепцията на прокурор Адалберт Кръстев за стратегическо управление на Военно-окръжна прокуратура – София, неговата лична мотивация за заемане позицията като административен ръководител на този орган се основава на натрупания професионален опит – 16-годишен в същия орган, което води до добро познаване на естеството на работа, спазване принципите за приемственост на добрите практики и високото доверие на колектива. Воден от опита му от работата по множество дела от фактическа и правна сложност и по дела срещу лица, заемащи високо обществено положение, му позволява да разбира както обективните трудности, така и субективните слабости по конкретните наказателни производства. Основната му цел за управление е отстояване на независимостта на прокуратурата, усъвършенстване управлението за постигане на по-голяма ефективност, експедитивност, прозрачност, повишаване нивото на компетентност и мотивация на прокурорите, военните следователи и съдебните служители, подобряване на административната дейност и ефективно използване на информационните технологии.

Въпроси към кандидата поставиха Евгени Иванов, Йордан Стоев и Огнян Дамянов – членове на ВСС, които поискаха мнение за личната му мотивация за заемане на ръководната длъжност, вижданията му за работната атмосфера във ВОП - София, какъв би бил приносът му за развитие на прокуратурата, вижданията му за наличие на кадровия ресурс, при евентуални законодателни промени, касаещи увеличение на компетентността на военните магистрати с цел оптимизиране на натовареността, неговите мерки за ограничаване текучеството на разследващите военни полицаи, намеренията му са сформиране на ръководен екип и как ще мотивира прокурорите за по-качествена работа.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Йордан Стоев и Евгени Иванов – членове на ВСС, като посочиха, че кандидатът, въпреки липсата на административен опит ще бъде успешен административен ръководител, предвид качествата, които притежава и ще има волята да реализира вижданията си за развитие на ВОП – София.

Още по темата

Анкета на „Правен свят“: Съдебна ваканция VS. отлагане на дела?

Предишна новина

Столичните адвокати: Съдебна ваканция ще ограничи непропорционално правата на гражданите

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  RRR | нерегистриран
  8
  0

  Спокойно ,момко.Всеки ден виждам партидата военни - следователи и прокурори, пристигнали преди няколко години в ОП.Още не могат схванат за какво става дума.НПК все още им е загадка в голямата си част.

 2. 3
  | нерегистриран
  5
  -8
  До коментар #2 от "RRR | нерегистриран":
  Поредното следователче, случайно станало прокурор.Жалко за занаята, запада.

  4 години е следовател. 12 години е прокурор. Иначе поредното "следователче".

  Ако си бил следовател или разследващ полицай, не може да станеш прокурор и да практикуваш прокурорската професия ли? Ах, че логика!

  Като практикуващ прокурор, би следвало да имаш поне малко уважение към колегите си. Особено ако не ги познаваш и не знаеш качествата им. Ако по този начин си водиш и делата, пази Боже.

 3. 2
  RRR | нерегистриран
  9
  -7

  Поредното следователче, случайно станало прокурор.Жалко за занаята, запада.

 4. 1
  Спокоен съм много съм спокоен | нерегистриран
  8
  -4

  Какво хубаво българско име само Адал берг Па хубаво че не се казва Марадона пък не дай си Боже Адолф А колко български царе пък имаме с това българско свещенно име Примерно Адалберг Симеонов или обратното беше Симеон Адалбергов Тъй че само като му прочетох заглавието или както е модерно днес да се казва Фирмата разбрах че няма чалъм да не е голям професионалист честен и почтен и други работи Само едно не разбрах от всичко това Каскет има ли Туй в тия времена е важно нещо отгоре на главата И сега да си полегна да заспя спокойно че един достоен българин с български паспорт със славното българско име Адалберг най сетне кариерно е израснал Иначе сън не мъ фащаше

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.