Административният договор най-после влиза в АПК

Административният договор най-после влиза в АПК

Административният договор най-после да получи изрична законова регламентация, предлагат депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Петима народни представители, начело с председателя на правната комисия Данаил Кирилов, са внесли проект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

"Правната материя относно концесионните процедури, обществените поръчки, здравноосигурителната система, земеделски имоти и др. изисква ясна изрична регламентация на административния договор в АПК, като общ закон, отделно от уредбата в съответните специални закони. С такава ясна правна регулация ще се гарантира законосъобразното им изпълнение, както и защита на интереса на обществото, държавата, особено след членството ѝ в ЕС. Членството на България в ЕС допълнително изисква и правна гаранция за осигуряване на пазарните и финансови взаимоотношения в общността", пишат вносителите в мотивите си.

В тях се посочва, че в последните години съдебната практика е наситена с решения, свързани със спорове по договорни отношения между частен субект и административен орган. "Неяснотата относно вида на правоотношението - последващите от това тълкувания, както и споровете за компетентност на съда ще се отстранят с въвеждането на изрична правна регулация на административния договор у нас", обясняват депутатите. Те са стъпили на германския Законът за административното производство.

Определението за административен договор, което се дава в проекта е: "предвидено в закон писмено съглашение между административен орган и гражданин или организация по въпроси от значим обществен интерес, с което въз основа на нормативния акт се създават права и задължения за страните по административния договор".

"Разпоредбите внасят яснота за публичноправния характер на административният договор, разграничавайки го от облигационния", обясняват вносителите. И изброяват основните разлики между двата вида договори. При административния винаги едната страна е орган на властта, който изразява волята на държавата и предварително едностранно определя част от съдържанието му. Освен това специален нормативен акт регламентира правната възможност на органа да определи рамките или части от съдържанието на административния договор, както и други правни условия за сключването, действието и изпълнението му. "Видно от властническия едностранен метод, специалният нормативен акт е различен от Закона за задълженията и договорите и водещата му цел е защитата на обществения интерес, поради който се сключва и изпълнява административният договор", пише в мотивите на проекта.

В проекта е предвидено за сключването на административния договор да се прилагат правилата за индивидуалните административни актове, с някои изключения. Дадена е възможност, когато неотложно трябва да се сключи административен договор за предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване живота, здравето и имуществото на гражданите, да не се спазят някои от разпоредбите. И е посочено кои са те - "относно събирането на документи от неучастващи в производството лица, поясненията на страна в производството, относно разходите на страната и неучаствалото в производството лице".

Административен договор, който засяга права или законни интереси на трето лице, ще поражда действие за него, едва след писменото му съгласие.

В проекта е предвидено, че в защита на обществения интерес административният орган може да предвиди клауза за допускане на предварително изпълнение на договора. Ако договорът не съдържа такава клауза, всяка страна ще може да поиска от съда да допусне предварително изпълнение. Той се произнася незабавно с определение, което ще подлежи на обжалване в 7-дневен срок и ще може да изисква гаранция, за да допусне предварителното изпълнение.

Вносителите обясняват, че целта на предварителното изпълнение е да се предотврати евентуална невъзможност да се изпълни сключеният административен договор, от което би възникнала значителна щета или накърняване на финансов, социален или друг вид обществен интерес. "Самият Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове има за цел именно законосъобразното и ефективно управление на получените средства, което изисква сключения административен договор да бъде изпълнен така, че престирането от задължената страна да не навреди на обществения интерес", пише в мотивите.

Административните договори ще са недействителни, ако са сключени при липса на компетентност, неспазване на установената форма, в противоречие с материалноправни разпоредби или в несъответствие с целта на закона, както и при съществено нарушение на административнопроизводствени правила.

В законопроекта обаче е предвидено, че "когато недействителността засяга само част от договора, която е несъществена за обществения интерес, договорът произвежда действие, ако може да се приеме, че би се сключил и без недействителната част".

Вече сключеният административен договор ще може да бъде изменен или прекратен при последващо значително изменение на обществения интерес, заради което той не може да бъде изпълнен. Освен това проектът предвижда, че административният орган да може да прекрати договора, "за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес". 

Миналата есен в парламента беше внесен проект за мащабни изменения в АПК. Половин година по-късно те още не са разгледани от правната комисия в парламента. 

Още по темата

Софийският районен съд търси трийсетина съдии

Предишна новина

Иранка е заплашена от репресия в страната си, защото е приела християнството

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  може | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #2 от "www.Advocati.org | нерегистриран":
  Един договор никога не може да бъде административен – колкото и стремежи да бъдат полагани за погазване на класическите принципи от правото. Когато стане „административен“, договорът просто ще престане да бъде договор и ще се превърне в обикновен властнически акт на администрацията. Това дори несведущите законотворци са го признали в своите мотиви, сравнявайки „административния договор“ с индивидуалния административен акт.

  Договор е защото има възможност и да се договаря, па макар и ограничено!  Но, това е много правилна законодателна стъпка!  А лобистите по отношение на АПК - ще чакат! Само така.

 2. 2
  www.Advocati.org | нерегистриран
  9
  -2

  Един договор никога не може да бъде административен – колкото и стремежи да бъдат полагани за погазване на класическите принципи от правото. Когато стане „административен“, договорът просто ще престане да бъде договор и ще се превърне в обикновен властнически акт на администрацията. Това дори несведущите законотворци са го признали в своите мотиви, сравнявайки „административния договор“ с индивидуалния административен акт.

 3. 1
  | нерегистриран
  3
  -4

  най-сетне!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.