Адвокатската колегия в Сливен се обясни как офис на Миню Стайков станал кантора, но със задна дата

Адвокатската колегия в Сливен се обясни как офис на Миню Стайков станал кантора, но със задна дата
Интернет-страницата на Адвокатска колегия - Сливен

Близо един месец беше необходим на Адвокатска колегия - Сливен и на нейния председател адвокат Станимир Комбалов, за да се обяснят - как офис на Миню Стайков е станал кантора, но със задна дата. 

В публикация на "Правен свят" от 28 юни разкрихме, че адвокат Красимир Трифонов, който е и общински съветник в Карнобат, прави постъпки, за да представи като своя кантора офисни помещения, находящи се на ул. "Г.Димитров" №45 в града. Това става дни след като на 2 май сутринта въпросните офиси са обект на претърсвания и изземвания от страна на разследващите във връзка с досъдебно производство срещу Миню Стайков и свързани с него лица за източване на милиони от европейските програми за земеделие. По същото разследване, преди десет дни, Специализираната прокуратура влезе и в Държавен фонд "Земеделие", което доведе до смяна на ръководството на институцията. От два месеца бизнесменът Стайков е с потвърдена мярка за неотклонение "задържане под стража" именно по това разследване, след като преди това прекара осем месеца в следствения арест по обвинения за данъчни престъпления, свързани с незаконно производство на цигари. 

В публикацията на "Правен свят" от края на месец юни бяха изложени данни и факти, в чиято достоверност нямаме основание да се съмняваме и които сочат, че, за да се опита да представи офиса на ЕТ "Миню Стайков Комерс" на ул. "Г. Димитров" 45 в Карнобат като своя втора кантора, включително към 2 май т.г., адвокат Трифонов е търсил съдействието на наемодателите, на нотариус, както и на ръководството на Адвокатска колегия - Сливен. От тях Трифонов поискал съдействие, свързано с антидатиране на договора за наем и други документи. С тези си действия, документирани по информация на "Правен свят" със специални разузнавателни средства, Красимир Трифонов е целял да представи иззетата документация, свързана с неправомерното получаване на субсидии от европейските фондове, като адвокатски книжа, а офиса като кантора, като по този начин уличи действията на разследващите като неправомерни и нарушаващи правата му на адвокат.

В името на журналистическата етика и в опит да запазим в максимална степен доброто име на замесените в казуса нотариуси, адвокати и други лица, смятайки, че техните действия са преди всичко инцидентни, "Правен свят" целенасочено не акцентира върху тяхното поведение, а преди всичко върху активната роля, която свързаният с Миню Стайков адвокат е имал по представянето на офисите на търговски дружества като кантора, при това със задна дата. Непосредствено след публикуването на статията се обърнахме към Нотариалната камара и Висшия адвокатски съвет, поискахме и писменото становище на Адвокатска колегия - Сливен. За момента отговор получихме само от последните, за което им благодарим. По-точно два отговора - един от Колегията и един от адвокат Станимир Комбалов.

"Правен свят" публикува без редакторска намеса становищата им, макар по никакъв начин да не приемаме обидния, на места агресивен и дори заплашителен тон. Дължим да направим и уточнението, че "Правен свят" по никакъв начин не е целял с въпросната статия да "обижда хилядите честни български адвокати", каквото твърдение се съдържа в текстовете по-долу. Предоставяме на читателите на "Правен свят" правото сами да направят изводите по казуса, на база изложеното до момента, но си запазваме правото и да продължим темата в следващи публикации.

Писмо от адвокат Станимир Комбалов
 
Повод да се обърна към Вас е публикуваната в сайта "Правен свят" на 28.06.2019 г. дописка със заглавие "Адвокат фалшифицира документи, прави със задна дата офис на Миню Стайков кантора".
 
Преди всичко държа да подчертая, че свободата на словото за мен и за моите колеги е една от основните свободи и достижения на младата ни демокрация. В същото време обаче вярвам, че тази свобода не е безконтролна. Тя е в тясна връзка със съпътстваща отговорност и по никакъв начин не може и не трябва да застрашава правата, в т.ч. и доброто име, на когото и да е било. 
 
Чрез Раздел VІІ на Наказателния кодекс законодателят се е погрижил да защити онзи, който е станал жертва на "разгласа на позорно обстоятелство за него, разпространена чрез печатно произведение или по друг начин". 
 
В същото време над 100 български медии, между които най-влиятелните национални телевизии, радиа, информационни агенции и новинарски сайтове, са подписали ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ (ЕКБМ). По този начин те демонстрират разбиране за висотата на своята отговорност към обществото и непоколебимост при отстояване на високи журналистически стандарти. 
 
С цитираната по-горе статия в "Правен свят" обаче грубо са погазени множество принципи, заложени в ЕКБМ, според който, цитирам:
 
1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО 
1.1 Точност
1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.
1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.
1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.
1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.
1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.
1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.
 
Твърдя, че публикуваната информация нито е точна, нито проверена. Доверявайки се само на един "източник", без да бъде потърсена и ответната страна, грубо са нарушени всякакви професионални и етични стандарти. По този начин е уронен престижа на отделни лица, на адвокатите от Адвокатска колегия – Сливен и на цялата българска адвокатура.
 
От предоставените ни материали става недвусмислено ясно, че източникът ви – съзнателно или не – е подменил по недопустим начин два етапа от една и съща процедура.
 
Позволявам си да я опиша единствено за вашите читателите и в името на истината:
 
1. Първият етап включва:
При необходимост от промяна на адрес на кантора, телефон и др.п., всеки адвокат е длъжен да подаде заявление/молба за вписване на променените обстоятелства до адвокатския съвет на колегията, в която членува. Заявлението се разглежда на заседание на АС и етапът приключва с Решение на колективния орган (редно е да се отбележи, че няма предписани срокове, в които Решението следва да бъде отразено в електронния регистър. То се отразява в съответния дневник на колегията, което е сторено своевременно).
2. Вторият етап включва:
След постановяване на Решението на АС съответният адвокат подава отделно заявление/молба за издаване на на Удостоверение, отразяващо настъпилите промени.
Ако бяхте изпълнили добросъвестно своето задължение да проверите фактите, в т.ч. и като потърсите "другата страна", щяхте да се уверите, че вашият "източник" е или неграмотен по отношение на темата, или си е позволил умишлено да ви въведе в заблуждение. И двете предположения са силно укорими, а резултатът е, че с тази публикация обидихте хиляди честни български адвокати и хвърлихте сянка върху почтеността на изданието "Правен свят".
 
Искрено се надявам този материал да е по-скоро досаден пропуск, отколкото практика и стил в работата на редакцията на "Правен свят". 
 
Ето защо ще приема публикуването на това писмо като знак за добронамерено уреждане на създалото се неприятно недоразумение и признание за недостатъчна прецизност в работата на "Правен свят". 
В същото време настоявам да публикувате като право на отговор и Становището на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Сливен, описващо подробно фактите по случая и прието с пълно единодушие.
 
АДВ. СТАНИМИР КОМБАЛОВ
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - СЛИВЕН
 
*** *** *** 
 
СТАНОВИЩЕ от АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ГР. СЛИВЕН
 
 
Не можем да останем безмълвни пред изложените в статията, публикувана  на  сайта "Правен свят" твърдения, които не съответстват на действителната фактическа обстановка.
 
Общественото мнение не следва да се формира посредсвом дочути и изопачени факти, както и общественият интерес към Вашето електронно издание не следва да се поддържа чрез предлагане на "сензационни" обстоятелсва, които не съответстват на обективната истина, тъй като това съществено повлиява на правилното и законосъобразно разрешаване на какъвто и да било правен казус.
 
Журналистическата етика /каквато вярваме, че Вие притежавате/ изисква спазването на професионалните журналистически принципи, а именно:
1. Право на гражданите на достоверна информация;
2. Обективно отразяване на събитията като дълг на журналиста;
3. Социална отговорност на журналиста;
4. Професионална почтеност на журналиста.
 
Когато в журналистически материали се засягат физически или юридически лица, професионалната етика изисква да се чуе и тяхната гледна точка.Тъй като статията Ви е изготвена въз основа на едностранно излагане на съмнения и подозрения, без да е ясно кой е източникът, с настоящото становище представяме действителната фактическа обстановка, която Вие да отразите като опровержение на клеветническите твърдения в статията.
 
Красимир Трифонов е вписан като адвокат в Адвокатска колегия- Сливен  от 2014 година. Съгласно чл. 40 ал.6 от Закона за адвокатурата, адвокатът е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет. В тази връзка, Трифонов е посочил адрес в гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 6 към деня на вписването си през 2014 година.
Право на всеки адвокат е да има кантори и в други населени места в РБългария, всяка от които подлежи на вписване в адвокатската колегия по искане на адвоката.
 
Предвид факта, че Трифонов е с постоянен адрес гр.Карнобат и по-голям обем от дейността си развива именно там, депозира заявление за вписване адрес на втора кантора на 15.04.2019г. , което е вписано във входящия дневник, воден от АК-гр.Сливен, под  номер 525.
 
Разглеждането на заявлението му е една от точките в дневния ред на заседание на Адвокатския съвет, на АК-гр. Сливен, проведено на 18.04.2019г. и взето решение от същата дата.
 
В ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА АДВОКАТИТЕ, техническият секретар на АК-Сливен вписва това решение, като датата на това вписване СЕ ГЕНЕРИРА САМА ОТ ПРОГРАМАТА и няма начин за външна манипулация. Това вписване е извършено на 02.05.2019г., което е и последно вписване по Регистъра, в досието на адвоката.
 
На 07.05.2019г. е проведен разговор между адвокат Трифонов и техническия секретар на САК, в който адвокатът е поискал да му бъде издадено удостоверение за вписания втори адрес на адвокатска кантора в гр.Карнобат. 
 
В този разговор техническият секретар го е уведомил, че въз основа на взетото от САК на 18.04.2019г. решение, може да му бъде издадено такова удостоверение, но на следващия ден - 08.05.2019г. Това е единственият разговор воден между адв.Трифонов и техн.секретар във връзка с издаване на въпросното Удостоверение за вписване на кантората. От датата на този разговор става ясно, че е невъзможно да се "антидатира" решението на Съвета на адвокатската колегия, взето на 18.04.2019г. и отразено в Регистъра на 02.05.2019г. В статията не се прави разлика между заявление за вписване на нова кантора и удостоверение за вписана вече кантора. 
 
С оглед гореизложеното е видно, че няма как адв. Трифонов да въвлече ръководството на Адвокатския съвет на АК-гр.Сливен в антидатиране на документи.
 
Не разбираме какво съдържание е заложено в написаното: "регистърът не е воден според изискванията- не е прономерован и прошнорован".
 
Регистърът е електронен и както посочихме по-горе, в него се вписват само заявени обстоятелства, подлежащи на вписване по Закона за адвокатурата.
Ако сте имали предвид входящия дневник, то по отношение на него няма изискване да бъде прономерован и прошнурован и същият е воден стриктно, без задраскване, заличаване или поправки. Същият на лицевата си страница съдържа обозначение за броя на листите - 200бр. При един обикновен оглед на този входящ дневник всеки би се уверил, че не липсват листи и че няма добавки или поправки. Озадачаващ е изводът Ви относно констатацията за този дневник, след като той до настоящия момент не е бил предаван на досъдебното производство. Предаването му се извърши едва на 08.07.2019 г., т.е. далеч след публикуваната статия.
 
Всички факти и обстоятелства, изложени по-горе, ведно с доказателствата за тях, тепърва ще се изясняват по досъдебното производство. Затова буди недоумение как едно списание, в чието заглавие се съдържа "правен" си позволява да разпространява съмнителни и недоказани подозрения, с оценката "фалшификации", които уронват доброто име на ръководството на Адвокатска колегия-Сливен.  
 
В заключение настояваме становището ни да бъде публикувано в ръководеният от Вас сайт, с цел опровергаване на отразените  в статията от 28.06.2019г. неверни и клеветнически твърдения по отношение на цялото ръководство на Съвета на адвокатската колегия и техническия секретар. 
 
При отказ от Ваша страна ще бъдат потърсени други правни средства за защита авторитета и доброто име на лицата, засегнати със статията.
 
*** *** *** 

П.С.: Позволяваме си да отправим публично въпроса - на кое точно заседание на Адвокатска колегия - Сливен е прието гореизложеното становище, тъй като на официалната страница на Колегията са публикувани протоколите от заседанията до месец май, вкл., но не и тези за заседанията през месеците юни и юли 2019 г.

Още по темата

Президентът наложи вето върху закона за договорите за самолетите F-16

Предишна новина

Иван Гешев е верният избор

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  нечестен | нерегистриран
  6
  -4

  "а резултатът е, че с тази публикация обидихте хиляди честни български адвокати" е тука пресолиха манджата! Честен адвокат, това си е отвсякъде оксиморон, че чак и хиляди, особено пък в Сливен,то там нечестни няма.

  А каква огромна дейност развива адвокат Трифонов в Карнобат, много лесно може да се провери в съда, в прокуратурата, при нотариусите.....

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.