Армията в помощ на полицията за охрана на обществения ред

Армията в помощ на полицията за охрана на обществения ред
Военнослужещи се включиха в охраната на Лондон след последните атентати, снимка: ITV

Миналата седмица "Правен свят" представи две гледни точки по повод идеята на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов за нормативно регламентиране на възможността армията да подпомага полицията в опазването на обществения ред. И докато правозащитници изпитват притеснения от подобна законодателна промяна, депутати от управляващото мнозинство подкрепят идеята. Работният вариант на включването на армията в охраната на обществения ред у нас предвижда това да става с решение на Министерския съвет.

Предвид факта, че реализирането на подобна идея може да се ускори в следващите по-малко от два месеца, които остават до старта на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, "Правен свят" провери как е уредено включването на въоръжените сили в помощ на полицията и цивилните власти във Великобритания, Канада, Германия, Италия, Съединените щати и Австралия.

В световната практика използването на военни сили в помощ на полицията е мярка за справяне със ситуации, при които има недостиг на полицейски сили както в технически, така и в кадрови смисъл. Най-често такива ситуации се създават при заплаха от тероризъм, масови безредици или преврат. Законодателството на много държави изрично урежда използването на въоръжените сили на страната в опазването на обществения ред и сигурност.

Наред с това, много държави имат специален вид сили за сигурност, натоварени с поддържането на обществения ред. У нас тези сили са към Министерството на вътрешните работи, като за тяхното наименование се използва френското "Жандармерия". В Русия тези части се наричат "Вътрешни войски", както беше и у нас. В Италия това са карабинерите, в Испания – Гражданската гвардия, в Португалия – Национална републиканска гвардия.

Великобритания

"Военната помощ за гражданските власти" е термин, използван от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, с който се означава оперативното развръщане на въоръжените сили в подкрепа на цивилните власти. Съществува специален пост (Commander Home Command), който отговаря за участието на военни сили в граждански операции. [1]

Помощ от военните се допуска само в следните случаи:

1. Военната помощ е крайна мярка и допустима само когато получаването на помощ от друга правителствена структура или частния сектор е недостатъчна или неподходяща.

2. Гражданските власти не разполагат с необходимите средства за изпълнение на задача и набавянето на тези средства е неоправдано скъпо.

3. Гражданските власти разполагат с необходимите средства, но са необходими спешни действия и липсва лесен достъп до тези средства.

За разлика от полицията, въоръжените сили в мирно време нямат правомощия, различни от тези на обикновените граждани. Те носят същото задължение за спазване на закона.

Военната помощ се разглежда в четири основни направления:

- Военна помощ за други правителствени отдели и агенции - оказване на съдействие от страна на въоръжените сили чрез спешни действия от национално значение или чрез поддържане на доставки и услуги, които са от съществено значение за живота, здравето и безопасността на обществото. Законовата уредба се съдържа в Раздел 2 от Закона за извънредните ситуации на Обединеното кралство от 1964 г.

- Военна помощ за гражданските власти - предоставяне на военна помощ (при необходимост въоръжена) за поддържането на реда и обществената сигурност чрез използване на специално обучен персонал или оборудване при ситуации, които са извън възможностите на гражданската власт. Това включва откриване и обезвреждане на взривни устройства и планинско спасяване.

- Военна помощ за населението - предоставяне на невъоръжена военна помощ за предотвратяване или справяне с последствията от природни бедствия или извънредни ситуации.

- Обучение и логистична помощ за гражданските власти.

Канада

В Канада действат разпоредби, подобни на тези в Обединеното кралство. В Канада, обаче, опазването на обществения ред е изключително право и отговорност на отделните провинции.

Законът за извънредните мерки (Emergencies Act) на Канада казва, че искането за военна помощ се отправя от съответната провинция до началника на отбраната (Chief of the Defence Staff). Началникът на отбраната определя естеството и размера на силите, които да бъдат изпратени.

Федералното правителство може да наложи на провинцията, поискала помощта, да заплати всички разноски по оказаната военна помощ или да опрости задължението. През 1999 г. кметът на Торонто Мел Ластман иска помощ от военните за справяне със снежна буря. 483 войници са изпратени. Впоследствие правителството на Канада определя искането за помощ като тривиализиране на ролята на военните при справяне с извънредни ситуации и местната власт, отправила искането е заплатила разноските.

Въпреки, че военните имат свободата да решават как да се справят с определена ситуация, на практика те работят под ръководството на полицейските сили или правителството на провинцията, която е поискала помощта. Такива искания се отправят сравнително често, когато е необходима техника, която полицията не притежава – например, бронирани или високопроходими машини. Въоръжените сили се използват и по време на стачки на полицейските служители. В Канада войници охраняват сградите на федералното правителство.

Германия

Основният закон на Федерална република Германия (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), приет през 1949 г., забранява военни сила да изпълняват каквито и да е полицейски функции.

Строгото разделение между полицейските и военните сили е наложено след Втората световна война, за да се предотврати повторна намеса на армията във вътрешните работи на страната.

През септември 2004 г. е приет нов закон - Закон за въздушната сигурност (Luftsicherheitsgesetz). От септември 2004 г. до февруари 2006 г. съществува възможност военновъздушните сили да оказват помощ на полицията в случай на непосредствена опасност. Министърът на отбраната е оправомощен да даде заповед за сваляне на самолет, ако самолетът се използва като оръжие срещу населението и няма друг начин да се отблъсне атаката, но Законът за въздушната сигурност е обявен за противоконституционен на 15 февруари 2006 г. от Федералния конституционен съд на Германия (Bundesverfassungsgericht).

Съдът постановява (р. 1 BvR 357/05), че граждански самолет не може да бъде свален, дори той се използва като оръжие от терористи. Съдът счита, че се погазва основното човешко право - правото на живот на пътниците, ако самолетът бъде свален. [2]

Италия

През 2008 г. италианското правителство решава да използва войници, за да патрулират в градовете и охраняват рискови сгради (посолства, консулства, летища). Когато патрулират в градовете, военните винаги са придружавани от служител на Националната полиция, Карабинерите или Финансовата гвардия. [3] Последните две са специални войскови части, натоварени с полицейски функции.

САЩ

Военен персонал и техника могат да се използват за изпълнение на задачи, обикновено възлагани на гражданските власти. Такива задачи включват справяне с бедствия и аварии, както и следене за спазването на закона.

Дирекцията за военно подпомагане (Directorate of military support - DOMS), която ръководи осигуряването на военна помощ, е част от състава на Съвместния оперативен център на всеки щат (Joint Operation Center – JOC).

Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (Federal Emergency Management Agency – FEMA) е органът, който отговаря за справяне с извънредните ситуации. В случай, че гражданските власти изчерпат всички свои възможности, те могат да се обърнат към федералното правителство за помощ. Предоставянето на помощ от военните за справяне с бедствия и аварии се отправя по установен ред от FEMA до Департамента по отбрана на САЩ.

Австралия

При определени обстоятелства австралийските отбранителни сили също могат да бъдат използвани в помощ на полицията, която носи основната отговорност за спазването на закона и поддържането на реда. Член 119 от Конституцията [4] задължава Австралийския съюз да защитава всеки щат от нахлуване и по искане на местното правителство да се справя с евентуални безредици. В раздел 51 от Закона за отбраната (Defence Act) се дават допълнителни пояснения, че при безредици в някой от щатите, генералният губернатор може, по искане на местния парламент, да изпрати редовните въоръжени сили, а в случай че техният брой е недостатъчен, да свика т.нар "спешни сили" и части от резерва.

- През септември 1970 г. войски са изпратени в Папуа Нова Гвинея, тогава австралийска територия, за да окажат, при необходимост, помощ на полицията при справяне с бунтове. Заповедта е отменена през април 1971 г.

- През март 2002 г., няколко месеца след атентатите от 11 септември в САЩ, 2400 военни са изпратени да охраняват среща на ръководителите на местните правителства на Австралийския съюз.

Австралийският закон позволява федералното правителство да използва военни сили по собствена инициатива за защита на служителите, имуществото или интересите си.

Невъоръжени войски и военно оборудване са били използвани при стачки – през 1949 г. при бунтове във въгледобива и през 1989 г. при протест на пилотите. И в двата случая включването на армията става под предлог – защита на правителствени интереси.

Кои са добрите и кои са лошите в правосъдието и… в живота?

Предишна новина

Призовкарят ще звъни три пъти*

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Симеоново | нерегистриран
  1
  0

  Чорбарите наистина е време да си заработят заплатата, но само когато има нужда от тях. Да помагат при наводнения, да чистят язовири, или както беше полицейското неподчинение миналата година ли беше, кога - да им ги пуснат да им теглат по един хубав превъзпитателен бой!

 2. 1
  | нерегистриран
  7
  0

  Работата на армията е да защитава външната сигурност, а на полицията вътрешната безопасност. Сиреч работата на армията е да пази границата, а не парламента. Макар че то така погледнато и работата на полицията е да пази бабите по селата от крадци, а не депутатите от протестиращи. А то ни армия пазеща границата, ни полиция пазеща бабите от крадци, а всички пред парламента да го пазят от народната любов.

  Все пак нали има обществен договор и народната любов пази депутатите? Ако пък народната любов е изневерила на депутатите, то какви народни представители са те, щом вече не представляват и не изразяват волята на народа!?!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.