АСНС припомня в съдебна зала НК на адвокат Илиан Василев: Участието в ОПГ е самостоятелно престъпление и е различно от вторичните

АСНС припомня в съдебна зала НК на адвокат Илиан Василев: Участието в ОПГ е самостоятелно престъпление и е различно от вторичните
Адвокат Илиан Василев, факсимиле: Kaдър от предаване на bTV

До лекции по наказателно право и припомняне на текстове от Наказателния кодекс (НК) в съдебна зала от страна на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) към адвокат Илиан Василев се е стигнало по време на заседанието по мерките за неотклонение на част от обвиняемите за аферата „Боклукгейт“. Това става ясно от текста на определението на АСНС, чийто резултат бе – „задържане под стража“ за подзащитния на адвокат Василев - Атанас Бобоков, за зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, както и още два от обвиняемите. Трети бе пуснат от състава на АСНС под домашен арест.

От определението става ясно, че съставът на АСНС, председателстван от ръководителя на съда Георги Ушев, напълно оборва внушенията, направени в предходните два дни преди заседанието от адвоката на Бобоков – Илиан Василев- който първо през отворено писмо в медиите, а после и в интервю в телевизията арогантно нападна специализираното правосъдие и опита да окаже влияние върху общественото мнение в полза на собствената си защитна теза. Без особен арсенал от аргументи, Василев обвини специализираните съдилища и прокуратури в небезпристрастна дейност и беше категоричен – няма доказателства, че Атанас Бобоков е извършил каквото и да престъпление.

Междувременно именно това е и основното възражение в жалбата на адвокат Василев срещу решението на първоинстанционния съд да задържи под стража Атанас Бобоков, а именно – не е ясно в какво точно той е обвинен и какво точно престъпление е извършил.

В съдебната зала пред АСНС обаче се оказва, че адвокат Василев е избързал с публичните изяви и нападките към органите на съдебната власт, тъй като още в началото на заседанието държавното обвинение се изправя пред съда с прецизирано обвиненията спрямо Айгюн Еминов, Николай Миховски, Красимир Живков, Габриел Савов, Атанас Бобоков, които са привлечени като обвиняеми по чл. 321 ал. 3, вр. ал. 2 от НК. В хода на разследването са прецизирани обвиненията по чл. 321 НК на Айгюн Еминов, Николай Миховски,  Красимир Живков, Габриел Савов, Атанас Бобоков, визиращи ОПГ с период на действие от месец януари 2014 г. до 28.05.2020 г. и териториален обхват на територията на страната и конкретно в областите София, Плевен, Пловдив, Русе, Монтана и Враца, в която участвали длъжностни лица и била създадена с цел извършване на престъпления по чл. 255 ал.1, чл. 353б ал.1 НК,  353в ал.1 НК, чл. 282, ал. 1 НК с користна цел. На  Айгюн Еминов е било повдигнато и обвинение по чл. 353 в, ал. 1 НК, че за времето 02.04.2018 г. – 30.12.2019 г. в Плевен на ул. „Северна“ №  18 като едноличен собственик и управител на „ Сън Тур„ ЕООД е управлявал опасни отпадъци  не по установения ред, в нарушение на решение на Директора на РИОСВ и Закона за управление на отпадъците.

Именно прецизирането на обвиненията от страна на прокуратурата е и един от аргументите на АСНС да приеме възраженията в частната жалба на адвокат Василев срещу задържането на Бобоков за неоснователни.

„Въззивният съд се счита задължен да отбележи, че преценката по обоснованото предположение е с чисто процесуално значение за целите на мярката за неотклонение. Тя не накърнява презумпцията за невиновност, понеже третира въпроса налично ли е основателно подозрение срещу обвиняемите, което не е равнозначно на формално установяване на вина. Поради това тази преценка може да бъде променяна, съобразно доказателствената наличност към конкретния процесуален момент, и не поражда обвързващо действие за съдебните произнасяния в производства с аналогичен предмет. При всички положения преценката на съда по обоснованото предположение винаги следва да е основана на задълбочен и верен коректен прочит на доказателствата и осъществена по безпристрастен и разумен начин. В този аспект и в отговор на възраженията на защитата според съда именно коректният прочит на доказателствата по делото, сочи, че А. Е., Н. М., К. Ж., Г. С., А. Б. вероятно са съпричастни към предполагаемата престъпна дейност, за която са им повдигнати обвинения“, заявява АСНС.

В подкрепа на тезата си, че има обосновано предположение обвиняемите, в това число и бизнесменът Бобоков и зам.-министърът Желязков, да са извършили престъплението, в което са обвинени, АСНС цитира и показанията на над десет свидетели. Особено внимание съдът обръща на свидетелските показания на И.Н., във връзка с организацията на контролираните от Атанас Бобоков и брат му търговски дружества, показанията на свидетелката Д.Ц. относно извозването от „Монбат Ресайклинг“ ЕАД към „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД на шлака и за сключения договор с фирма „Сън Тур“, по който е предаван отпадък – полиетиленов сепаратор, тези на Л.М., който сочи, че е водил разговори за преработката на шлаката с Атанас Бобоков, показанията на Г.Б., който работел за обвиняемия Еминов, относно връзката между „Тон Еко“ ЕООД и „Монбат Рисайклинг“ ЕАД по повод отпадъците, показанията на Л.М. относно дейността на обвиняемия Миховски, и познанството му с братята Бобокови, Савов и Еминов.

След всички изброени факти и очевидната неудовлетвореност на адвокат Василев от развоя на процеса, се стига до там, че се налага съставът на АСНС да изнесе и кратка „лекция“ по наказателно право на защитника, припомняйки му основни текстове от НК. „По възраженията на защитата на обвиняемия Б. че според обвинението групата действала с години и не се твърдяло от държавното обвинение извършване на т.нар. вторични престъпления - цел на престъпното сдружение: В теоретичен план, следва да се посочи, че участието в престъпна група е самостоятелно престъпление, което е различно от вторичните престъпления, за извършването, на които е създадена групата. Този извод следва от дефиницията в чл. 93, т. 20 от НК, според която осъществяването на престъпления е само цел, без да е необходимо да са извършени.  Възможността едно лице да е участник в група, без да тя да е започнала изпълнението на конкретно престъпление е категорично възприета от законодателя в разпоредбата на чл. 321, ал. 4 от НК. От изложеното следва в принципен план, че за деянието по чл. 321 от НК не е необходимо да са налице т.н. вторични престъпления. От изложеното следва в принципен план, че за деянието по чл. 321, ал. 2 от НК не е необходимо да са налице и т. нар. вторични престъпления“, обръща се АСНС към адвокат Василев.

„На следващо място, защитата пропуска, но е налице и повдигнато обвинение на Е. по 353в ал. 1 НК, за престъпление против народното здраве и околната среда, за което се прие наличие на обосновано подозрение и това престъпление е от вида на посочени като цел на групата. Общо по възраженията на защитата по доказателствената обезпеченост  на обоснованото предположение, въззивният съд приема, че на този етап за нуждите на производството по чл. 64 от НПК, предвид  първоначалния етап на разследването, в конкретния случай за  обвиняемите  доказателствата се приемат за достатъчни от съда, за да формират подозрение към евентуална съпричастност на привлечените към наказателна отговорност лица спрямо претендираната от държавното обвинение престъпна деятелност“, допълват апелативните съдии.

Тези думи изведнъж предизвикват непреодолима агресия у адвокат Василев, за когото очевидно не е останал правен аргумент, с който да може да се пребори в съдебната зала. След което защитникът прекъсва съда с думите: „Бихте ли казали на кого конкретно е трябвало да предава отпадъците според Вас?“, заради което е и предупреден от председателя на състава от АСНС, че при следващо нарушение на реда в залата ще бъде санкциониран.

Веднага след изблика на безсилие от страна на защитата на адвоката на Бобоков, който не е първи в практиката му, съдия Ушев продължава с това, че няма риск обвиняемите да се укрият, но такава съществува по отношение на това да извършват друго престъпление. „Според въззивния съд тежестта на обвинението и спецификите на разследваната деятелност, а именно трайност във времето, ангажираност на голям брой субекти и усложненост, формират риск от бъдещо противоправно поведение, чието неутрализиране налага изпълнението на мерки „задържане под стража“ на обвиняемите М., Ж., С., Б.. В този контекст, допълнително следва да се акцентира, че е налице обосновано предположение за престъпна деятелност по чл. 321 ал. 3 НК, при едновременно наличие на няколко квалифициращи обстоятелства, доколкото се претендира и користна цел и участие на длъжностни лица в престъпното сдружение, както и твърденията в гласните доказателствени източници за сериозно въздействие в негативен аспект върху околната среда. Въззивният съд съобрази националната практика и тази на ЕСПЧ, допускаща в производство по чл. 64 НПК реалната опасност от извършване на престъпление да се извежда на база характера и тежестта на предполагаемата престъпна дейност, и предвиденото в закона за същото наказание, а възраженията на защитата в обратен смисъл, се прецениха за неоснователни“, смята АСНС.

Накрая, съдът е категоричен, че по отношение на обвиняемия Айгюн Еминов, на когото Специализираният наказателен съд е наложил „задържане под стража“ без да е направено искане за това, не се налага най-строгата мярка за неотклонение, поради което го пуска под домашен арест.

А изводите от едно подобно заседание са ясни – битката за правосъдието, справедливостта и истината се води най-обективно в съдебната зала, а не в телевизионните студиа.

Още по темата

Прокурорската колегия отговори на атаките на Илиан Василев срещу държавното обвинение

Предишна новина

3-годишно дете почина седмица след настаняване в приемно семейство

Следваща новина

Коментари

19 Коментара

 1. 19
  адвокат | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #13 от " | нерегистриран":
  Съгласен съм,че по медиите е тъпо да се спори по съдебни дела, но в крайна сметка този адвокат е един от най-скъпо платените и със сигурност има защо. Дали 112 го одобряваш или не няма значение при положение,че го ангажират по такива дела,а и провокира внимание към себе си.

  Колкото и да е скъпоплатен,не решава делото той.Решава СЪДА! Винаги съм се чудил защо клиента не гледа най-напред какво би мотъл да му помогне адвоката,а избира по известност,скъпоплатеност и други подобни критерии.Миналата година клиент не пожела да аз да го представлявам пред съда,избра си един такъв известен и скъпоплатен колега.После стана "кой ми сра в гащите" ! Но избора си е на клиента в крайна сметка.

 2. 18
  Илиан Василев | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  От разпита на свидетеля, качен от прокуратурата/ апропо, няма проблем да се оповестяват обвинителни доказателства в името на обществения интерес, стига да са в целия им обем и според точния им смисъл, без избирателност и манипулации, имаше решение на ЕСПЧ в такъв смисъл/, излиза, че до определен момент една фирма, представлявана от свидетеля, си е предавала отпадъците за "утилизация" :)по договор в Германия.Доста скъпо, но гарантирано екосъобразно.После започнала да има забавяния с нотификациите/ ? разрешенията/ да се изнасят и взел да се трупа боклук.После компетентните органи, всъщност конкретните длъжностни лица сигурно имат имена, настояли неформално, но убедително, за целта да се използват лицензирани бг фирми, преработващи отпадъци.Явно и определени фирми? И започнало едно стимулиране на родното производство/ всъщност- родното обезвреждане на опасен боклук. А родното обезвреждане действало по нашенски правила -на хартиен носител, нещо като разликата между де юре и дефакто.Слушах настоящият министър, който казваше, че тези фирми/ съпричастните към боклука/ лицензирани/ са толкова много, че МОСВ няма физически капацитет да ги контролира всичките във всеки момент.Еми що ги лицензирате всичките и това всъщност контрол ли е ?Разходите при договор с бг фирми били по -малки.Ами това не е укоримо, целта на бизнеса не е да генерира разходи, а повече приходи.Свидетелят поназнайвал, но продължавал да работи , с отвращение, срещу немалка заплата.От друга страна, по дела за ОПГ не идват да свидетелстват светци, предполагам?Кой какво е знаел, за какво е допринасял и организирал подлежи на доказване в конкретното дело.Отстрани изглежда като едни да са се правили, че контролират, другите да са се правели, че изпълняват изисквания, трети да се правили, че вярват на първите две неща/ не е ясно дали са имали друг избор практически/.Бизнес-средата у нас, няма невинни.И остава да се реши въпрост кое е първото, яйцето или кокошкаталА занапред къде ще ходи този боклук, всъщност ?

  Благодаря!Дочаках някой да ме чуе и разбере.Все пак ,един от седемнадесет си е около шест процента доверие, т.е. шестдесет пъти повече от доверието към специализираното правосъдие.

 3. 17
  | нерегистриран
  16
  -1

  От разпита на свидетеля, качен от прокуратурата/ апропо, няма проблем да се оповестяват обвинителни доказателства в името на обществения интерес, стига да са в целия им обем и според точния им смисъл, без избирателност и манипулации, имаше решение на ЕСПЧ в такъв смисъл/, излиза, че до определен момент една фирма, представлявана от свидетеля, си е предавала отпадъците за "утилизация" :)по договор в Германия.Доста скъпо, но гарантирано екосъобразно.После започнала да има забавяния с нотификациите/ ? разрешенията/ да се изнасят и взел да се трупа боклук.После компетентните органи, всъщност конкретните длъжностни лица сигурно имат имена, настояли неформално, но убедително, за целта да се използват лицензирани бг фирми, преработващи отпадъци.Явно и определени фирми? И започнало едно стимулиране на родното производство/ всъщност- родното обезвреждане на опасен боклук. А родното обезвреждане действало по нашенски правила -на хартиен носител, нещо като разликата между де юре и дефакто.Слушах настоящият министър, който казваше, че тези фирми/ съпричастните към боклука/ лицензирани/ са толкова много, че МОСВ няма физически капацитет да ги контролира всичките във всеки момент.Еми що ги лицензирате всичките и това всъщност контрол ли е ?Разходите при договор с бг фирми били по -малки.Ами това не е укоримо, целта на бизнеса не е да генерира разходи, а повече приходи.Свидетелят поназнайвал, но продължавал да работи , с отвращение, срещу немалка заплата.От друга страна, по дела за ОПГ не идват да свидетелстват светци, предполагам?Кой какво е знаел, за какво е допринасял и организирал подлежи на доказване в конкретното дело.Отстрани изглежда като едни да са се правили, че контролират, другите да са се правели, че изпълняват изисквания, трети да се правили, че вярват на първите две неща/ не е ясно дали са имали друг избор практически/.Бизнес-средата у нас, няма невинни.И остава да се реши въпрост кое е първото, яйцето или кокошкаталА занапред къде ще ходи този боклук, всъщност ?

 4. 16
  | нерегистриран
  4
  0

  Щом дефинирахте големия проблем можем да затворим темата. Иначе спрете да се интересувате и четете постоянно споменатите от вас медии. В противен случай ще си ходите все с лош дъх в устата.

 5. 15
  Илиан Василев | нерегистриран
  2
  -6
  До коментар #14 от " | нерегистриран":
  Ами не мога да посоча, такава ф-ма защото не съм спец.в тази област, но съм убеден, че вътрешното Ви убеждение е друго от това,което публично изразявате като защитник. Всъщност това е един от проблемите на адв.работа по нак.дела, нещо като шизофрения, но така или иначе трябва и тази работа да се върши.

  Ами като не сте спец,защо не се изказвате за проблемите на футбола,а се опитвате да коментирате съдебни дела.Виждал съм стотици като Вас,които иначе са големи разбирачи,но като проблемите с подобни дела се стоварят върху тях или техни близки, не тичат да хвалят Ушев, а реват пред адвокатите,как е възможно това,какъв е този съд.Ето това е големият проблем на България,общественото мнение се формира от хора,които нищо не разбират,но много обичат да се изказват компетентно,най вече по информация от светлокафяви сайтове.

 6. 14
  | нерегистриран
  28
  -1
  До коментар #11 от "Илиан Василев | нерегистриран":
  А можете ли да посочите поне една фирма в България,която да има капацитет да преработва отпадъците. И ЗАЩО ТРЯБВА ДА АРЕСТУВАТ МОНБАТ А НЕ КОРУМПИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ. А доказателствата за обвързаност по делото ги няма,иначе Ушев нямаше да ме прекъсва,а щеше да посочи поне едно

  Ами не мога да посоча, такава ф-ма защото не съм спец.в тази област, но съм убеден, че вътрешното Ви убеждение е друго от това,което публично изразявате като защитник. Всъщност това е един от проблемите на адв.работа по нак.дела, нещо като шизофрения, но така или иначе трябва и тази работа да се върши.

 7. 13
  | нерегистриран
  3
  -15
  До коментар #12 от "112 | нерегистриран":
  Това ти е един от сериозните проблеми - не уцелваш нито с кого (не със съда), нито къде (не по медиите) да спориш. Затова и никой не те приема сериозно.

  Съгласен съм,че по медиите е тъпо да се спори по съдебни дела, но в крайна сметка този адвокат е един от най-скъпо платените и със сигурност има защо. Дали 112 го одобряваш или не няма значение при положение,че го ангажират по такива дела,а и провокира внимание към себе си.

 8. 12
  112 | нерегистриран
  16
  -3

  Това ти е един от сериозните проблеми - не уцелваш нито с кого (не със съда), нито къде (не по медиите) да спориш. Затова и никой не те приема сериозно.

 9. 11
  Илиан Василев | нерегистриран
  3
  -12

  А можете ли да посочите поне една фирма в България,която да има капацитет да преработва отпадъците. И ЗАЩО ТРЯБВА ДА АРЕСТУВАТ МОНБАТ А НЕ КОРУМПИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ. А доказателствата за обвързаност по делото ги няма,иначе Ушев нямаше да ме прекъсва,а щеше да посочи поне едно

 10. 10
  | нерегистриран
  2
  -4
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Аналогията с детската градина изобщо не е уместна, защото след 2013-2014г. Бобокови са участвали в цялата схема, заедно с висши корумпирани държ.чиновници, така че да се дадат разрешителни на целенасочено създадени от поставени лица на престъпната група фирми за преработка на опасни отпадъци, като тези дружества изобщо не са разполагали със съответните инсталации за преработка на опасния боклук. На практика депата им са терени с по един багер и мотокар, като държ. чиновници разбира се са осигурявали съответния "чадър" при извършването на проверки и контрол на дейността им. Опасният боклук просто е бил разтоварван на тези терени, заряван, разхвърлян и прочее. Изгодата на Бобокови е, че по този начин си спестяват огромни парични средства, които дотогава са плащали за износа на този боклук в Германия. Още по-гадното е, че след 2013-2014г., като са видяли, че схемата работи с техните опасни отпадъци от Монбат, започнали да внасят и от цяла Европа опасен боклук и да го разхвърлят из цялата страна, разбира се под прикритието на фиктивно лицензираните фирми, че имат съответните инсталации за преработка. Разбира се, най-добрата защита е оправданието, че Бобокови просто са предавали опасния боклук на лицензирани затова фирми от бълг.д-ва., а пък това че тези фирми нямат съответния капацитет и инсталации за преработката му не е техен проблем , а на държавата разрешила им това. Това обаче няма как да мине вслучая, понеже има доказателства за обвързаност на Бобокови със съотвените длъжностни лица, кактои достатъчно доказателства за участието им в горната схема.

  А можете ли да посочите поне една фирма в България,която да има капацитет да преработва отпадъците. И ЗАЩО ТРЯБВА ДА АРЕСТУВАТ МОНБАТ А НЕ КОРУМПИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ. А доказателствата за обвързаност по делото ги няма,иначе Ушев нямаше да ме прекъсва,а щеше да посочи поне едно

 11. 9
  | нерегистриран
  12
  0

  Решение 581—2011—Второ НО
  За да съществува организирана престъпна група, са необходими обективирано поведение и установен умисъл на поне три лица за нея, с приемане за осъществяване на целите на групата. Следва да се установи, че всеки от дейците знае за най-малко още две лица в състава на ОПГ, без да е необходимо всички участници да се познават и да осъществяват пряк контакт помежду си. Извършителят трябва да съзнава, че принадлежи към ОПГ, че членовете й действат синхронизирано и дейността им е насочена към извършването на други престъпления. Това са едни от основните отлики между организираната престъпна група и обикновеното съучастие.

  Престъпното сдружение следва да е трайно, като съществуването на този признак от обективна страна се установява както от времето, през което е функционирала групата, така и от трайността на връзките между отделните нейни членове.

 12. 8
  | нерегистриран
  16
  -1

  Аналогията с детската градина изобщо не е уместна, защото след 2013-2014г. Бобокови са участвали в цялата схема, заедно с висши корумпирани държ.чиновници, така че да се дадат разрешителни на целенасочено създадени от поставени лица на престъпната група фирми за преработка на опасни отпадъци, като тези дружества изобщо не са разполагали със съответните инсталации за преработка на опасния боклук. На практика депата им са терени с по един багер и мотокар, като държ. чиновници разбира се са осигурявали съответния "чадър" при извършването на проверки и контрол на дейността им. Опасният боклук просто е бил разтоварван на тези терени, заряван, разхвърлян и прочее. Изгодата на Бобокови е, че по този начин си спестяват огромни парични средства, които дотогава са плащали за износа на този боклук в Германия. Още по-гадното е, че след 2013-2014г., като са видяли, че схемата работи с техните опасни отпадъци от Монбат, започнали да внасят и от цяла Европа опасен боклук и да го разхвърлят из цялата страна, разбира се под прикритието на фиктивно лицензираните фирми, че имат съответните инсталации за преработка. Разбира се, най-добрата защита е оправданието, че Бобокови просто са предавали опасния боклук на лицензирани затова фирми от бълг.д-ва., а пък това че тези фирми нямат съответния капацитет и инсталации за преработката му не е техен проблем , а на държавата разрешила им това. Това обаче няма как да мине вслучая, понеже има доказателства за обвързаност на Бобокови със съотвените длъжностни лица, кактои достатъчно доказателства за участието им в горната схема.

 13. 7
  | нерегистриран
  17
  0
  До коментар #4 от "Илиан Василев | нерегистриран":
  Най-лесно се манипулират хора,които не разбират. Изпълнителното деяние по чл.321 е участие,а не членуване.За последното е достатъчно да си посочен като име от списък. Когато те обвиняват в участие,трябва да е ясно кое точно е твоето неправомерно действие,с което си обективирал престъпен умисъл и съответно да е ясно каква в случая е нормата на правомерно поведение . Фирмата на Бобоков е производител и генерира производствени отпадъци ,от които трябва да се освободи,за да не се блокира производството. След 2014 год. държавата не им позволява повече да ги изнася в чужбина и ги принуждава да ги предава на конкретни български фирми, на които същата държава дава разрешение да приема тези отпадъци. В продължение на 6 години тези фирми получават отпадъците и това става пред очите на държавата,местната власт,полицията и прокуратурата. На седмата година всички се събуждат и казват,ау,тези фирми не са преработвали отпадъците,а са ги хвърляли в дерето. И кой е виновен. За да Ви стане по ясно. Ако предадете един чувал с боклук на вторични суровини и съответната фирма го изсипе в двора на някоя детска градина, Вие ли извършвате престъплението срещу децата на България.А сега ръкопляскайте на Ушев и плюйте върху мен. След месец ,когато фалират производството на Бобокови,няколко хиляди семейства също ще ръкопляскат.

  Абе по- добре да фалират отколкото да тровят

 14. 6
  кпц | нерегистриран
  11
  -3
  До коментар #2 от "Яко ,Яко... | нерегистриран":
  Не знам по времето когато Илиян Василев беше прокурор и съдия някои от днешните негови "спецучители" какво точно са правили.Това трябва да се вземе предвид.На стар краставичар трудно може да се продават краставици , както всички добре знаем.Колкото и да са си повярвали някои днес.

  На този стар краставичар се наложи да му обяснявам в с.з. в Хасково преди време, че дактилоскопните следи не са отпечатъци, както той ги наричаше.
  Та толкова за старите краставичари и опитните прокурори.

 15. 5
  Илиан Василев | нерегистриран
  8
  -8

  До номер 3. Очевидно не сме колеги.Сравнете написаното от мен и написаното от Вас. Аз поне го правя с името си и защитавам смисъла на професията си.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.