Атестирането на магистрати и обученията влизат в критериите за измерване на натовареността на прокурорите

Атестирането на магистрати и обученията влизат в критериите за измерване на натовареността на прокурорите

Контролно-ревизионната дейност, атестирането на магистрати и обученията влизат в Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател от началото на 2020 година. Това стана ясно на последното заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) за тази година, в което кадровиците приеха за тестово прилагане на новите Правила.

Целта при тестовото прилагане е да се провери дали ще се допусне сериозно отклонение при отчитане натовареността на прокуратурите. Същевременно успоредното прилагане на двата варианта на правилата ще позволи запазване на събраната досега информацията, и съпоставяне получените данни от двата варианта за прокуратурите, които не са обхванати от реформата на съдебната карта.

С новите Правила за натовареност ще бъде обхваната цялата дейност на прокурорите и следователите във всички проявления, за да се гарантира обективно отчитане на техния труд, както и справедлива и реална оценка за него. Въведени са допълнителни - 25 критерии за прокурорите и 27 критерии за следователите, при измерване на индивидуалната натовареност. Работата по изменение на Правилата започва с решение на Комисия "Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите" по протокол № 5/16.05.2018 г., с което са сформирани пет работни групи по апелативни райони,  които да направят конкретни предложения за изменение и допълнение на действащите Правила за натовареност. През м. март 2019 г. Комисията е приела решение за сформиране на работна група в състав по един представител от всяка от работните групи по апелативни райони за изготвяне на предложение за изменения и допълнение на Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател. Констатирано е, че по някои направления на дейност на прокуратурата не са налице обективни данни, за да може един магистрат да бъде реално оценен (напр. административният надзор за законност, изпълнение на наказанията и гражданско-съдебният надзор), дейността на апелативните прокурори също не е обхваната от Правилата.

По предложение на Пламена Цветанова, при измерването на натовареността конкретно на следователите допълнително бяха заложени още три критерия - събирането на доказателства за престъпна дейност на повече от едно лице, за повече от едно деяние и наличието на повече от един квалифициращ престъпната дейност признак. Освен това за дейността на следователите ще се взима предвид и ще се взема предвид и анализ на документи от над 500 страници и проучване на веществени доказателствени средства.

Прокурорската колегия възложи и на главния прокурор да предприеме необходимите административни мерки за актуализиране на Унифицирината информационно система, с оглед тестовото прилагане на Правилата.

Правителството пита КС дали разследващият главния прокурор обвинител трябва да му се отчита

Предишна новина

Бизнесът иска бакшиша да влезе в касовата бележка

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Опитно поле | нерегистриран
  6
  -1

  За свършената работа от ПРБ има само един критерий. За обща радост е обективен. За ваше нещастие нищо добро за Бг прокурорите не говори. Иначе може да си измисляте каквито искате схеми

 2. 1
  RRR | нерегистриран
  7
  -1

  Алоооо, Неви ли писна от глупости.На нас отдавна сте ни дотегнали.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.