post-featured-image-66713.jpg

Специализираните съдилища дават възможност за по-качествено правосъдие

Неизменен белег на съвременната държава е, че правораздаването е концентрирано у съдилищата, съставени от професионални и независими съдии. Това е водещ принцип и в действащата ни конституционна уре...