post-featured-image-83975.jpg

Прокуратурата трябва да работи и да не влиза в политически игри

Изпращаме една успешна за съдебната власт и реформата в правосъдието, от гледна точка на правителството и институциите, година – положителна оценка по мониторинговия механизъм и предложение за негов...
post-featured-image-82296.jpg

За връзката между освобождаването на Джок Полфрийман и избора на главен прокурор

Предсрочното освобождаване на убиеца на студента Андрей Монов от председателя на Съюза на съдиите в България е позор и тема №1. Тя измести изявлението на адвокатурата срещу Иван Гешев, дори протести...
post-featured-image-79790.jpg

Дали мониторингът ще отпадне – зависи от политиците*

Жалко е, че механизмът за сътрудничество и проверка на ЕК за България и докладът по него се политизира. А по съществото си той е формален документ за изпълнението на дадени препоръки. До миналата го...
post-featured-image-79597.jpg

Електронните публични търгове*

Скандалът с апартаментите от последните седмици, разкрива и редица експертни въпроси относно цените на недвижимите имоти. Например заговори се за офертни цени, също така за продажни цени, за продажб...
post-featured-image-78919.jpg

Покупката на евтините жилища показва, че борбата с корупцията в България ще е много тежка

Ситуацията с "Артекс" сякаш е общ симптом за това, че борбата с корупцията ще бъде дълъг и труден процес, защото българите като цяло са склонни да заобикалят закона, ако това ще ощети хазната, но ще...
post-featured-image-78709.jpg

Възможно ли е събирането на малки дългове без такси за длъжника?

На проведена Международна конференция от Камарата на частните съдебни изпълнители предложиха за обсъждане идеята да  се въведе събиране на малки дългове без такси за длъжника като бяха приведен...
post-featured-image-78443.jpg

Какви са проблемите при управление и поддръжка на сградите в режим на етажна собственост и какво да се промени?

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане н...
post-featured-image-77568.jpg

Бездействието на съда и привилегията на банките при заповедите за незабавно изпълнение

На 24 януари тази година ЕК публикува официално уведомително писмо към България, касаещо неравноправните клаузи в потребителските договори. У нас тази тема от години се свърза със заповедното произв...
post-featured-image-77452.jpg

Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?

Поради неразбиране или изкривяване на информацията по теми, касаещи длъжниците, като граждански фалит, давност при дълговете, принудително изпълнение, хората придобиват погрешна представа за тези пр...
post-featured-image-75794.jpg

Комисията отправя кредит, че реформите ще бъдат доведени докрай*

Европейската комисия представи своя доклад за напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Докладът у нас се свърза със съдебната реформа, борбата с корупцията и органи...
post-featured-image-75183.jpg

Политиците внушиха на длъжниците, че гражданският фалит е опрощаване на дългове и това е една голяма лъжа

България е една от малкото страни, в която въпросът за гражданския фалит не е уреден нито в общ, нито в специален закон и гласовете в посока приемане или не са крайно противоположни. Преди окол...
post-featured-image-74859.jpg

Каква е оценката на промените в ГПК от 2017 г., приети с цел защита на длъжника

Преди да припомня какво всъщност се прие преди една година и да коментирам дали се защитиха правата на длъжниците, хващам се за думите  – оценка и анализ. Необходимо е всички промени да се прав...