post-featured-image-89631.JPG
Мария Кирилова, районен прокурор на Свиленград:

Прокуратурата в Свиленград е еталон за бързо правосъдие*

Прокурор Кирилова, поради преструктуриране от 1.01.2021 г. Районната прокуратура в Свиленград преминава към окрупнена административна единица в гр. Хасково. Бихте ли разяснили под каква форма ще функци...
post-featured-image-75806.jpg

Европа и гражданската конфискация

В съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета от ноември 2008 г. се обръща внимание на конфискацията като ефективен начин за борба с престъпността, когато тя има за цел натру...