post-featured-image-81623.jpg

Законна или договорна ипотека?

"Законна или договорна ипотека?", това е един от въпросите, които най-често си задаваме, когато се налага да изтеглим ипотечен или жилищен кредит, и на който трудно получаваме адекватен и квалифицир...
post-featured-image-81527.jpg

Прекратяване на СИО при изпълнение, насочено от кредитор

В предходната статия бяха разгледани само част от фактите и обстоятелствата, при чието настъпване съпружеската имуществена общност (СИО) се прекратява. Изясни се, че това се случва по волята на един...
post-featured-image-81405.jpg

Как да се възползваме от данъчни облекчения за направено дарение?

Съгласно чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от данъчните основи по чл. 17 се намалява с определен процент с направените през данъчната година дарения. Но...
post-featured-image-81347.jpg

Какви са последиците, когато се прекрати съпружеската имуществена общност?

В предишните публикации беше разгледана правната същност на съпружеската имуществена общност (СИО) по Семейния кодекс (СК), като се изясни, че тя е бездялова и неделима общност върху придобитите по...
post-featured-image-81138.jpg

Как съпрузите могат да управляват и да се разпореждат с вещите в режим на съпружеска имуществена общност

В публикацията "Съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс" беше разгледана правната същност на съпружеската имуществена общност (СИО), като елемент на един от режимите на имуществени отнош...
post-featured-image-81098.jpg

Преглед на данъчните облекчения за лични вноски по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Съгласно чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от данъчните основи по чл. 17 от същия (виж "Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физиче...
post-featured-image-80988.jpg

Ключови моменти при пълномощното за продажба на наследство

Настоящата публикация има за цел да представи накратко какво представлява, каква е формата и какви реквизити следва да има едно пълномощно за продажба на наследство, в чийто актив има недвижим имот,...
post-featured-image-80872.jpg

Съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс

Настоящата статия, без да има претенции за каквато и да е оригиналност, има за цел да представи ясно и достъпно за възможно най-широк кръг читатели правната същност и социално-икономическа...
post-featured-image-80842.jpg

Данъчни облекчения за лица с трайно намалена работоспособност и за деца с увреждания

В продължение на темата за установяване, изчисляване, деклариране и внасяне на данъци върху доходите от наем с получател физически лица в настоящата и в следващите две статии ще бъдат подробно разгл...
post-featured-image-80783.jpg

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В предходните две статии бяха разгледани накратко въпросите относно изчисляването, внасянето и декларирането на данъците върху доходите от наем с получател физическо лице. А както добре знаем от тях...
post-featured-image-80728.jpg

Наследствена пенсия или каква е съдбата след смъртта ни на натрупаните осигурителни вноски

С повишаване на възрастта за пенсиониране все по-актуален става въпросът какво реално ще получат осигурените лица след своето пенсиониране. Този въпрос е много по-фундаментален и дълбок от темата за...
post-featured-image-80610.jpg

Деклариране и внасяне на данък върху доходите от наем на физическо лице

В статията "Как се формират данъчните задължения на наемодателя като физическо лице?" бе изчислен данъкът, който пенсионер-наемодател дължи за отдадена гарсониера. В продължение на темата ще разглед...
post-featured-image-80486.jpg

Как се формират данъчните задължения на наемодателя като физическо лице?

Разкритията около "Апартаментгейт" дадоха гласност, че мнозина от властимащите и близките до тях лица всъщност живеят под наем. Иначе казано, министри, депутати, дори председателят на Върховния каса...
post-featured-image-80371.jpg

Развод пред нотариус? Предимства и недостатъци

"Разводите по взаимно съгласие може да се случват бързо, пред нотариуси, без магистрати и тази практика вече успешно се случва във Франция от 1 януари 2017 година", сподели пред българските си колег...