post-featured-image-83871.jpg

Какви са промените в новия Закон за марките и географските означения

С брой 98 от 13 декември 2019 г. на Държавен вестник се обнародва новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който беше приет от Народното събрание на 28 ноември. Той влиза в сила три...
post-featured-image-82756.jpg

Законодателната техника в парламента продължава да причинява неясноти и проблеми

Изследването на 19-тия брой на проекта на Център за правни инциативи "Юридически барометър" с ръкводител проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", разглежда съ...
post-featured-image-82471.jpg

Консерваторите в Англия искат премахване на автоматичното предсрочно освобождаване на някои затворници

България не е единствената държава, изправена пред проблеми свързани с наказателната политика и с намирането на баланса между право и справедливост. През изминалите няколко месеца у нас текат общест...
post-featured-image-81814.jpg

Какво трябва да знаем за употребата на електрическите тротинетки?

От миналата седмица в София е достъпна първата система за споделено ползване на електрически тротинетки чрез персонална регистрация в мобилно приложение. Този начин на придвижване набира все повече...
post-featured-image-81771.jpg

В търсене на справедливо наказание или на отмъщение

Случаят от изминалата седмица в село Сотиря не е първият такъв и както се е случвало при сходни предходни жестоки и брутални посегателства върху човешки живот обществото не остава мълчаливо. Поради...
post-featured-image-81521.jpg

България на кръстопът между миграцията и еднополовите бракове в Европейския съюз

През изминалата седмица Върховният административен съд (ВАС) постанови решение, което привлече общественото внимание и се превърна в обект на полюсни дискусии – Решение № 1135 от 24.07.2019г. С...
post-featured-image-81242.jpg

Позитивизъм или негативизъм разкрива неизбежната отбрана и кога можем легално да убием човек

С постановената миналата седмица оправдателна присъда на първа инстанция по делото срещу пловдивския лекар д-р Иван Димитров отново се повдига диспутът за пределите на неизбежната отбрана по Наказат...
post-featured-image-81034.jpg

Не пипайте Конституцията, защото достатъчно я развалихме

На 12-ти юли, с конференция, озаглавена "Авторитаризъм и конституционализъм", Кръжокът по конституционно право към Юридическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" отбеляза...