post-featured-image-83235.jpg

Следва ли да бъде въведен задължителен елемент за провеждане на медиация по определени спорове?

Добрият достъп до правосъдие като част от политиката на Европейския съюз за създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие включва достъп както до съдебни, така и до извънсъдебни спосо...