post-featured-image-90758.jpg

Могат ли бабата и дядото да заместят родителя при упражняване на режима на лични отношения, ако последният е възпрепятстван?

Чл. 128 ал 3 на Семейния кодекс предвижда възможност, ако родителят, на когото съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да го упражнява поради отсъствие или заболя...
post-featured-image-85504.jpg

За ползата от промените в Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

До 31 март всички предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата година, декларират обстоятелството и го публикуват в Търговския регистър. За публикуване на декларацията не се дължи...
post-featured-image-85302.jpg

Спешен номер 112 или как да си създадем сами проблем?

Представете си следната ситуация. Вечер се прибирате сам вкъщи. По пътя виждате как двама бият трети. Не владеете бойни изкуства и решавате да помогнете като се обадите на номер 112. Приемат сигнала...
post-featured-image-85106.jpg

Размер на издръжката на дете според новия Семеен кодекс

На пръв поглед всичко изглежда ясно. Практиката на съда е постоянна и непротиворечива, но дали съответства на закона? В новия Семеен кодекс (СК) има една промяна, която изглежда не е отразена от съд...
post-featured-image-85069.jpg

Вещноправна главоблъсканица

Вещните права са ограничен брой (numerus clausus). Законовата уредба е императивна. Недопустимо е страните да учредят вещни права със свободно съдържание. Ограничен брой са и способите за придобиван...
post-featured-image-84940.jpg

Действително ли всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие?

В последно време много публични личности и организации твърдят, че всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие. Вярно ли е това? Не. Това е една огромна манипулация на общественото мнени...