post-featured-image-86899.jpg

Всеки съд може (и трябва) да осъществява конституционен контрол

Смятам решение № 3/2020 за правилно и необходимо и затова го подкрепих. Нещо повече – смятам, че то е с много голяма и принципна важност и като постига значима еволюция в практиката на Конституци...