post-featured-image-89055.jpg

Адвокати без стикери или граждани без защита

Професията адвокат е регулирана и в известен смисъл свободна, защото за да може да я практикува, всеки желаещ правоспособен юрист трябва да отговори и на изискванията и ограниченията, посочени в Закона...
post-featured-image-86906.png

Предизвикателствата пред онлайн правосъдието

Въведените мерки във връзка с коронавируса предизвикаха почти пълното спиране на работата на съдилищата. Усилено се заговори за онлайн правосъдие. Процесуалното ни законодателство не позволява прове...