post-featured-image-86914.jpeg

Сила на решенията на Конституционния съд, обявяващи закон за противоконституционен*

1. Проблемът, предмет на тази статия, е част от по-общия проблем за силата (правния ефект; правните последици) на решенията на Конституционния съд (КС). Като се има предвид, че компетентността на КС е...