post-featured-image-88924.jpg

Колко бавно щеше да е правосъдието за убития учител във Франция, ако имаха нашия НПК*

Преди дни Прокуратурата внесе „Експертно предложение“ за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в Народното събрание (Вх.№ 027-00-4 / 13.10.2020г.), Министерски съвет и други ин...
post-featured-image-88175.JPG

А защо реформата в образованието да не бъде основата на проекта за нова Конституция или при изменението на действащата?

Проектът на нова Конституция наистина беше изненадващ дори и за конституционалистите в България. Но най-изненадващото в него беше свръхфокусирането върху реформата на органите на съдебната власт. Всъщн...
post-featured-image-88068.jpg

Функционална и институционална независимост на прокурорите – сравнителноправен анализ в рамките на ЕС

Напоследък дебатът за функционалната и институционална независимост на българските прокурори излезе извън рамките на експертността и стана медиен. Високия обществен интерес към всеки един от органите н...
post-featured-image-87577.jpg

Етични граници на медийните интервенции на защитата в рамките на наказателния процес

Според чл.121, ал.2 от Конституцията на Република България: „(2) Производството по делата осигурява установяването на истината.“ Разбира се, всяка една от страните в едно съдебно произво...
post-featured-image-87447.png

Медийната публичност на наказателните производства в досъдебна фаза не е забранена от стандартите на ООН и Съвета на Европа

Напоследък се засилиха критиките срещу прокуратурата за това, че оповестява медийно информация в рамките на досъдебните производства. Това в повечето случаи се мотивира като paзpyшaвaне на ycтoитe нa c...