post-featured-image-87484.jpg

Няколко думи за историята на Софийския районен съд

Софийски районен съд е основният първоинстанционен съд на територията на нашата столица град София. Годишно в него постъпват и се приключват по над 100000 дела. Въпреки голямата си натовареност, а може...