post-featured-image-88034.jpg

Доверителна сделка – рискове и възможности на специалните разузнавателни средства

Доверителната сделка е един от способите за реализация на СРС. При това този способ е безусловно свързан със служителя под прикритие. От гледна точка на Закона за СРС става дума за отношение между служ...
post-featured-image-87952.jpg

Служител под прикритие – тайното проникване и високите технологии

Един от най-интересните способи за реализация на СРС е използването на служител под прикритие. Идеята е специалните служби да разполагат с достоверен и проверен легендиран участник във враждебна среда,...
post-featured-image-87873.jpg

Подслушването – настояще и бъдеще

Подслушването по своята същност представлява тайно събиране на акустична информация от специално подготвени хора, в рамките на организирана специализирана дейност или операция. Използва се още в начало...
post-featured-image-87733.jpg

Контролирана доставка – реалност и възможности

Често в публичното пространство се говори за заловени количества наркотици, които в по-ранен период са били умишлено оставени да бъдат транспортирани от едно място на друго. Темата понякога се свързва...
post-featured-image-87598.jpg

СРС и средства за събиране на информация в разузнаването

Тъй като отново в публичното пространство започнаха да се появяват различни типове записи и материали, за някои от които се твърди, че са резултат от специални разузнавателни средства, счетох че е необ...