post-featured-image-87696.jpg

Постановката от Росенец е катализатор за разгаряне на страсти по отношение на държавата и на държавното управление*

Постановката от Росенец е катализатор за разгаряне на страсти по отношение на държавата и на държавното управление. Целта ѝ – да постави възможно по-голяма част от обществото в положение да разсъ...