post-featured-image-87707.jpg

Ретроспективни акценти върху нормативната база, регламентираща дейността на прокуратурата на Република България

В последните дни в публичното пространство се появиха критики относно работата на Прокуратурата на Република България, които основно се свеждат до следното: 1/ Твърде близки отношения на прокуратурата...