post-featured-image-87724.jpeg

Изнасяне на данни по дела и принципът за публичност

Справедливостта като критерий за преценка Авторът на тази статия твърдо вярва, че справедливостта не е изхвърлена от социума и в частност от съдопроизводствата в Република България, независимо, че н...