post-featured-image-87976.jpg

Случайно разпределение на делата и понятието „законен съд“ – значение на принципа, а не на софтуера

В чл. 7, ал. 1 от Закона за съдебната власт е законодателно закрепено на национално ниво правото на всяко лице на справедливо и публично разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпр...