post-featured-image-89421.jpg

Адвокатската реклама

Рекламата като един от най-старите способи за популяризиране на съдържание и привличане на клиентела в историческа перспектива е била обект на различни възприятия и класификации. Конкретно адвокатската...
post-featured-image-87976.jpg

Случайно разпределение на делата и понятието „законен съд“ – значение на принципа, а не на софтуера

В чл. 7, ал. 1 от Закона за съдебната власт е законодателно закрепено на национално ниво правото на всяко лице на справедливо и публично разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпр...