post-featured-image-90948.png

Пет основни риска пред малките и средните предприятия през 2021 година

Намираме се в безпрецедентна за новата ни стопанска история ситуация, в която за пръв път от Втората световна война насам ставаме свидетели на икономическа криза, която не е продиктувана от пре...
post-featured-image-89828.png

Стрес тестовете от Европа - доказателство за стабилността на банковата система у нас

През 2020 година България успя да покрие всички изисквания и подаде документи за членство в Европейския валутен механизъм – ERM II и Банковия съюз. Като мотив бяха посочени проведените успешни пр...