post-featured-image-89828.png

Стрес тестовете от Европа - доказателство за стабилността на банковата система у нас

През 2020 година България успя да покрие всички изисквания и подаде документи за членство в Европейския валутен механизъм – ERM II и Банковия съюз. Като мотив бяха посочени проведените успешни пр...